Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. IX. 1272–1290. (Pest, 1871.)

TARTALOM. 1272. Lap. 1. IV. László király megerősíti IV. Béla és V. István kirá­lyoknak Baka, Gukes és Bagana helységeket tárgyazó 1270-ki adományait, több selmeczbányai polgár számara. . 1 2. IV. László király megerősíti V. Istvánnak 1266. és 1271-ki adományait Kázmér mester számára. ...... 2 3. IV. László király megerősíti IV. Béla királynak a szent Mihály nyúlszigeti monostor és Aba nemzetségbeli Aba közti 1253-ki ítéletét 4 4. IV. László király megerősíti V. Istvánnak a sopronmegyei tizedekre vonatkozó adományát a borsmonostori apátság számára. 5 5. IV. László királynak parancsa a budai préposthoz, hogy a boldogságos asszony szigetén lévő apáczákat bizonyos szől­lők birtokába iktassa. 6 6. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele , hogy Po­nich bán és Zalamegyei főispán Pryske és Parpah várakat, bizonyos feltételek mellett testvéreinek átengedt-". ... 7 7. Hohold mester lindvai szőllőjét a vasvári káptalannak ado­mányozza 9 1273. 8. IV. László király atyja István, akkor meg ifjabb királynak Ferrót , Devecsert, Fancsalt, Eőzdöt és Guthát tárgyazó adományát megújítja és megerősíti Aladár mester Chete comes fiának számára 10 9. IV. László királynak Scynte helységet tárgyazó adománya (Jhák nemzetségbeli Péter mester számára 12 10. IV. László királynak Palugya nevű földet tárgyazó adomá­nya Bogomér comes Lőrincz fia számára 16 11. IV. László király Sándort és Gált, Bentnek fiait, ax eszter­gami vár jobbágyait nemesíti 18 12. IV. László királynak Kerechen nevíí földbirtokot tárgyazó adomány-privilégiuma Ochuz mester számára 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom