Református Kollégium, Kolozsvár, 1895

- 42 ­Neve Születési Neve Születési 1 helye éve || helye éve IV. osztály. Balázs Aladár Baló Gáspár Baló László Balogh Árpád Basa Geró Bernáth Oszkár Bernáth Ödön Biró Zoltán Bodor Ákos Poér Zoltán Csizér Dezső Csizér Zoltán Debreczeni Pál Fodor István Frisch Ármin Gazner Géza Géléi Imre Gyarmathy Béla Györke István Hammer K. Horváth Ferencz Király Sándor Kiszely István Köblös Zoltán Molnár Aladár Müller Hermán Nagy Zsigmond Németh Endre Nyárádi Béla Ónodi Géza Péteríi Tibor Rácz Viktor Rotschild Mór Rozsnyay Béla Schneller Jenő Sipos Károly Stobbe Kálmán Szabó Géza Szántó Zoltán Szilágyi György Szőke Géza Todt Bennó Ugrón Ferencz Vajda György Vajda Loránd Zágoni János Összesen: 46. Kilépett: Nagy Géza Alsó-Jára Bikafalva Héjasfalva Szelecske Székely-Kocsárd I- olozsvár n Bogártelke Kolozsvár Egerbegy Egrestő « Kolozsvár Nagy-Peél Szepes-Ófalú Torda Nagy-Almás Bánffy-Hunyad Kolozsvár Nagy-Ényed Tőtőr“ Kolozsvár Abrudbánya M - Vásárhely Bádok Besztercze Kolozsvár Szentes Deés Bethlen M -Valkó M.-Tóhát Pozsony Kolozsvár Budapest Brassó Nagy-Várad M. Fráta Ikafalva Gyulafehérvár Novaly Deés K. Sámás Vaja | 1879 1883 1881 1881 1882 1882 1882 1881 1882 1881 188 1881 1882 I882| 1882! 1882 1880 1882 1681 183« 1882 1882 1882 1882 1880, 1882 1879 1882 1882' 1881 1883, 1881 1879 1880! 1831 1880 1883 1882 18831 1883 1881 1883 1881 1880 1881 1879 V-ik osztály Almási Endre Balogh Biok Bárdy Károly Benedek Aladár Bihari József Boross Elek Osiki István Dávid Lajos Debreczeni József Elek h ároly Fabinyi Arthur Gál Ödön Györke István Hetyei Gyula Horváth Károly Királyi Lajos Koleszár Sándor Kováts Pál Kovrig Gábor Kráner Győző Kuhn Ernő Nagy József Pál Elemér Pápai József Szabó Dezső (/- Szathmári György Szántai János Tímár Gyula Várady Béla Versényi Zsolt Viski Zsigmond Vinkler Albert Zoványi György Zsigmond Ernő Összesen : 34. Kiléptek : Nagy Miklós Sándor Győző Somai Elek VI osztály. Bakó Sándor Balázs János Bállá János Bartos Kálmán Biró Ferencz Bozsodi János m. t. Csete Gyula Csuka Antal Deési Sándor Dózsa Sándor Tanta Egyiptom Felvincz M. Lápos K.-Szt -Márton Deés Sz-Bagos lfelvincz Kolozsvár Torda Kolozsvár Sz Kocsárd Facset Zsombolya Kolozsvár B -Hunyadon Kolozsvárt Budapest Sz. Új-Ős M.-Vásárhely Kolozsvár Fej érd Élesd V.-Szt -Iván Kolozsvár Uj Székely Méra N. -Ilonda Körmöczbánya K.-Szt.-ti irály Mocs Zilah M -N -Csán M -Újfalu Kolozsvár N.-Esküllő Kolozsvár Örvénd Kolozsvár Tancs Hidalmás Középlak Kibéd 1879 1881 1880 1881 1878 1879 1881 1881 1881 1881 1882 1881 1882 1881 1881 1880 1880 1881 1SSO 1880 1881 1879 1881 1880 1879 1880 1881 1879 1880 1881 1878 1881 1880 1881 1878 1879 1878 1879 1879 1879 1878 1879 1878 1878

Next

/
Oldalképek
Tartalom