Református Kollégium, Kolozsvár, 1895

43 Neve Születési Neve helye Eöry István Fazakas József Garnor József Grandpierre Jenő Grosz Ede Gyarmathy Sándor Haas Ottó Incze Kálmán Kaufmann Géza Kiss Béla Kiss Zoltán Köblös Lajos Mairovitz Adolf Mándy Viktor Molnár János Náthán Mór m. t. Németh Dozső Perl Félix Pungur Árpád Rácz Béla Sándor Gusztáv Sutoris Edgár Szőke Jenő Szuper Géza Zágoni József Zágoni Zsigmond Zalányi Ferencz Összesen 37. Kilépett: Bretter József VII-ik osztály Asztalos Kálmán Balogh Géza Bodor Ákos Bölöni László Deési Gyula Demeter György Felszeghi Béla Gevürtz Miksa Grósz Lajos Hirsch Ottó Kertész Jenő Köntzei Károly László Árpád Mihály Ernő Pál József Simon Elek Sófalvi Zsombor Szabó Lajos Szegedi Péter Kolozsvár » Torda Kolozsvár Szépiák B.-Hunyad Brassó Zovány Kolozsvár Türkös Beszierezebánya Kolozsvár Mária-Radna Czeglód Budapest Kolozsvár Bosztercze Kolozsvár Károly falva Toké Magy.-Fülpös Budapest Kolozsvár S.-Szt -György Torda Kolozsvár Nagy-Tétény B.-Hunyad Gyalu Deés Deés Német-Bogsán B.-Széplak Szamosujvár Kolozsmonostor Küküllővár S.-Sz -György Kolozsvár Szolnok Kolozsvár Deés Bodonkút Kolozsvár éve I880; Takács Zoltán 1880 Török Kálmán 1879) Vályi Gábor 1880 Vékony Jenő 1879 Veros Foroncz 1880 Viski Imre 1880 összesen: 25. 1880! Kiléptek : 1879, Kovács Miklós 1878 Muzsnai Lajos 1879 vill-ik osztály. 18791 J 1877 Asztalos Pál 1880! Bálint János 1880, Bodor Antal 1880 Csorna Zsigmond 1880ÍI Demeter Dezső 1879) Fabinyi Rudolf 1878| Fejér Sámuel 1879 Felméri Gábor 1880 Forenczi Gábor 1879 Gyarmatin Béla 188lj! Horváth József 18801 Kálmán János 1880) Kiss Árpád 1879| Kocsondi Gyula Kolosvári Sándor Kovács József Kramer Gyula Lánczi Béla Máthé Dénes 1878'! Máthé Gyula 1879)1 Nagy András 1878:| Nagy Miklós 1878| Németh János 1878jPerl Alfréd 1879)Pethő József 1876' Rozsnyai György 1879 1877] 1877Í S z ü 1 e t é s i holyo Schilling Farkas Szabó Imre Szilágyi György 1878 SzőcsMihály 1879 Török István 1879 Vájná Gábor 1878 Váradi Pál 1878 Végh Kálmán 187^ 1878 1878 1878 Összesen : 34, Kilépett: Nagy Zsigmond. N -Somkút Kolozsvár M.-Vásárholy N.-Halm így Bukarost Kolozsvár Kolozsvár Bánffy Hunyad Kolozsvár Bánffy-Hunyad Kolozsvár Alsó-Torja Sz.-Udvarholy Patakfalva Kolozsvár Hidalmás Torda Hosszufalu Hosszufalu Kolozsvár Deés Eperjes Fogaras Kolozsvár Szamosujvár Besztarcze Budapest Beszerező Kolozsvár Zilah Tóhát Kolozsvár Kolozsvár Nagy Ida Kolozsvár Torda Dengolog Szilágy-Somlyó óvó 1880 187! 1878 1878 1877 1877 1876 1876 1878 1877 1879 1879 1875 1878 1877 1876 1876 1877 1876 1878 1877 1877 1877 1875 1877 1878 1878 1877 1878 1878 1878 1878 1878 1876 1877 1876 1878 1876 1877 1878

Next

/
Oldalképek
Tartalom