Református Kollégium, Kolozsvár, 1889

SgF*. - - . v: ■ v H — 28 — Xeve S z ü 1 t é s Sete S z il 1 e t é s helye éve helye éve Gerendi Ákos ref. Sövényfalva 1874 Kiss Dénes ref Köpecz 1874 Harth Gyula izr. Zilah 1876 Kovács Ferencz ref. Besztercze 1873 Herczegh Gyula ref. Szabadka 1876! Kovrig Antal örm. k. Százs-Uj-Ös 1874 Kenderesi Fér. ref F ehérviz 1875, Kökössi Gábor ref. S -Szt.-György 1876 Kilin Mihály ref Kolozsvár 1875! Mátbé Gábor ref. Deés 1875 Köblös Sámuel ref. Retteg 1875 Nagy Géza ref Koltó 1S74 Márton István ref. Ny -Szt.-Anna 1876 Pap-Vid Ákos ref. Ipp 1874 Mikié István ref Retteg 1874! Seidner Samu izr. Bevzova 1875 Molnár Károly ág. Budapest 1877 Sigmund J. ág Kolozsvár 1875 Nagy Sándor ref. Sz.-Somlyó 1873, Sombori Zs. ref. Galponya 1871 Nemes József ref. Szt.-István 1873: Szász Ede ref Magyar-Régen 1874 Perl Ottó izr. Kolozsvár 1876 Szelestei László ref. N.-Tőre 1875 Puskás Ödön lef Békés-Gyula 1876! Szilágyi Mihály ref. Alparét 1874 Schilling Z. ref. Kolozsvár 1876 ! Tímár Lajos ref. Méra 1874 Sinkovits János ref. Deésakna 1876 Tóth Béla r. k. Szakadát 1 -74 Stein Gusztáv ref. Kolozsvár 1875: Tóth Gyula ref. Budapest 1873 , Ste n János ref. » 1874 Török Ákos ref. Csomafája 1874 Szabó Károly ref. » 1872! Vásárhelyi J. ref. Deés 1873 Szarvadi Elek ref. Mocs 1875 Veress Ferencz ref Ipp 1 tí / £> Szász Róbert ref. Kolozsvár 18761! Veress Mihály ref. Keszű 1870 Székely József ref. M -Újfalu 1873 Végli Endre ref Rév 1874 Szilágyi Károly ref Kolozsvár 1876 Viski Pál ref. Znvány 1875 , Szó'nyi Elek ref. K is-Jenő 1875 Wertheimer Em.izr. Debreczen 1874 Sutoris Alfréd ág. Titel 1876 Összesen: 40. Váradi József ref. Ormány 1873 Varga Victor g. k. Kendermező 1874 VI. osztály. Végh József ref. Veres István ref. VÍ3ki Ferencz ref. Rév Keszű K.-Szt.-Király 1875 1874 1874 Antal Lajos ref Balázs Árpád ref. Zsobok Kolozsvár Alsó-Jára 1871 1874 1873 Zeyk József ref. Kolozsvár 1875 Kézdi-Vásárhely Girolt 1873 Összesen: 44. Bálint Károly ref. 1872 V. osztály. Bened k Ferenc ref. Kolozsvár 1874 Gr. Bethlen Józs. ref. » 1871 Angi Ernő ref. Kolozsvár 1874 Boér Elek ref. Csapó 1872 Ausch Antal izr. Szilágy-Somlyó 1874 Boncza Illés ref. Mező-Böő 1870 Báthori József ref. * » 1871 Deák Sándor ref Kolozsvár 1874 Benkő Gyula ref. Néma 1872 Eperjesi Lajos r. k. Köbölkút 1869 Császár Gábor ref. Hidalmás 1875 Erd -lyi Lajos ref. Uzon 1871 Fekete Gyula ref Tacs 1874 Fekete Sándor ref. Bethlen 1872 Felszegi Árpád ref. Deés 1874 Gaál Jenő ref. M.-Káiyán 1873 Filesz Lajos ág. N.-Enyed 1876 Gruber József ref. Abrudbánva 1873 Gegesi Árpád ref. Torda 1875 Hatfaludi Fér r. k. Al-Őr 1873 Genersich Antal ág Kolozsvár 1876 Horovicz József izr. Maros-Vásárhely 1873 Halliárszki L. ág. Sz.-Nagyfalu 1872 Jakobi József izr. Pánczél-Cseh 1874 Hécei István ref. Zsibó 1874 Jenei Sándor ref. Meleg-Földvár IS71 Hercegh Béla ref. Szabadka 1874 Klein Béla ág. Lajoshalma 1871 Jakabházi D ref. Szász Bréte 1873 K olozsvái i Bálint ref. Kolozsvár 18/5 Jenei Kálmán ref. Kolozsvár 1874 Konrádi Dániel ref. Kudu 1871 Kemény Józs br. ref. Sz.-Erzsébet 1873 Kóréh Dénes ref. S.-Szt. György 1872 Kimpel Ferencz r. k.J Torda 1873 Kovács József ref. Zovány 1872

Next

/
Oldalképek
Tartalom