Református Kollégium, Kolozsvár, 1889

helye éve László Ferencz ref. S.-S<.t.-György 1873 Montbach Imre r. k. Budapest 1872 Muzsi János ref. Málom 1872 Nagy Béla rét. Bánfi Hunyad 1874 Nagy Mihály ref. Katona 1872 Barádi Ferencz ref. Kolozsvár 1873 Sándor Mihály r. k. M -Vásárhely 1873 Schilling Lajos ref. Kolozsvár 1874 Szilágyi Ferencz ref. Szilágy-Somlyó 1872 Szilágyi István ref. Deés 1873 Tabakovics A ref. Abrudbánya 1872 Török Bálint ref. Csomafája 1871 Végh László ref. Szilágy-Somlyó 1875 Zeyk Géza ref. Kolozsvár 1873 Összesen : 38. VII. osztály. Apa Gergely ref. Ny.-Karácsonfalv. 1869 Balázs István ref. Alsó-Jára 1873 Bartba János ref. Árpástó 1873 Bálint József ref. Girolt 1870 Gáli Hermann ref. Bánffy-Hunyad 1872 Gross Tivadar ref. Kézdi-Vásárliely 1872 Héczey Lajos ref. Zsibó 1872 Horváth Károly ref. Kolozsvár 1873 Kacsóh Pongr. ref. Budapest 1873 Ka-sai Károly ref. Kolozsvár 1870 Kiss Gyula ref Szentes 1873 Klug Nándor ág Budapest 1874 Kovács Dániel ref. Domokos 1870 Lénárd Gyula ref. Tűre 1870 Moutbach Jenő r. k. Duna-Pentele 1871 Muzsnai József ref. Dalnok 1871 Nesztor Jenő g. k. Kolozsvár 1871 Sallak István ref. Szamos-Ujvár 1871 Sebestyén Fér. ref. Magyar-Fenes 1870 Szász Béla ref. Kolozsvár 1872 Szász Gerő íef. Zilált 1872 Szentes Albert ref Sz.-Uivár-Németi 1873 Telegdi Árpád ref. Kolozsvár 1871 Terner Béla r. k. Lipcse 1873 Viski Albert ref. K.-Szt.-Király 1869 összesen: 25. I Kilépett: Császár Géza, Lengyel Lajos, Szabados Károly 5ftve Szüleié s helye éve Vili. osztály Békési Ferencz ref. Girolt 1869 Demeter György g. k. V ersecz 1873 Elekes Andor r. k. Kézdi-Vásárhely 1871 Fekete Gerő ref. Bethlen 1870 Gazelli Árpád ref Deés 1870 Genersich Vilmos ág. Kolozsvár 1872 Grósz József ref. S.-Szt.-György 1870 Hegyi Károly ref Bethlen 1869 Henter Ákos ref. Sz.-Somlyó 1872 Jakobi Béla izr. Pánczélcseh 1873 Jenei Aladár ref. Kolozsvár 1872 Jenei Át pád ref. M.-Vásárhely 1872 Józsa Gyula ref Szil.-Somlyó 1872 Katona László ref. S.-M.-Berkesz 1872 Keresztes Dániel ref. Kolozsvár 1871 Kohn Salamon izr. Sepsi-Szt.-Ivány 1871 Koválszki K. ref. Kolozsvár 1870 Mezei Andor ref. Torda 1872 Nagy Elek ref. S.-Szt.-György 1869 Pttnkö.-ti Jenő ref Uzon 1871 Scheitz Pál r. k. M.-Vásárhely 1870 Szász Zsombor ref. Kolozsvár 1871 Tóth Gábor ref. Budapest 1872 Veszprémi Dezső ref S.-Szt.-András 1871 Wasserstrom A. izr. Deés 1872 Rendkívüli tan. Nagy Sándor ref. Torda 1871 összesen: 26. I. elemi osztály. Antal Zoltán Sztána 1882 Bagaméri János Kolozsvár 1882 Balázs Lajos > 1881 Bróz Lajos ’ 1883 Demeter T. (km.) > 1883 Diószegi József * 1883 Friedman E. (km.) Budapest 1883 Gönczi Lipót Kolozsvár 1881 Hegedűs Árthur X» 1883 Herezeg Sándor 1882 Kari Béla » 1883 Kovács Károly » 1883 König József » 1882 Kulin Viktor » 1883 Lőrinczi István Kolozs 1880 Mihályi Gyula Magyar-Derzse 1881 Mikié Márton Retteg 1882 Nébb Gyula Nagy-Esküllő 11880

Next

/
Oldalképek
Tartalom