Református Kollégium, Kolozsvár, 1888

41 IVeve S z ü 1 e t é s Neve S z ü 1 e t ó s helye eve helye (íve László Zsigmond Szóikat, 1874 Kolozsvári Bálint Kolozsvár 1875 Mártin János Közép-Fiild 1871 Konrádi Dániel h'udú 1871 Máthé Gábor Deés 1875 Koréh Dénes Sepsi-Szt.-Gvörgv » 72 Nagy Géza K oltó 1874 Kovács József Zovány » 72 Papp Miklós Sólymos 1873 László Ferencz Sepsi-Szt.-Gvörgv » 73 I’éterfi Ferencz Borsa 1871 Montbach Imre Magyar-Egregy • 73 Rácz Árpád Sándor Jenó' Kolozsvár 1875 Muzsi János Málom » 72 Szász-Lóna 1873 Nagy Béla Bánffy-Hunyad » 74 Seidner Sámuel Berzova 1875 Nagy Mihály Katona > 72 Sigmond József Kolozsvár 1875 Parádi Ferencz Kolozsvár » 73 Sombori Zsombor Galponya 1871 Schilling Lajos Kolozsvár » 74 Sütő Gergely Berlád 1874 Szilágyi Ákos Csekelaka » 71 Szabó Balázs A -Jára 1873 Szilágyi Ferencz Szilágy-Somlyó » 72 Szász Ede Magyar-Bégen 1874 Tabakovits Andor Abrudbánya » 72 szász Sándor Magyar-Lápos 1874 Teutzán Mihály Ruha-Egres » 73 Szelestei Lá szló N -Tőre 1875 Topán József Domokos » 71 Szőnyi Elek Timár Lajos Kis Jenő 1875 Tóth Gyula Budapest » 73 Móra 1874 Török Bálint Csomafája » 71 'ióbiás András Keszü 1871 Végh László Sz -Somlyó » 75 Törők Ákos Csomafája 1874 Zeyk Géza Kolozsvár » 73 Yáradi István A.-Jára 18/5 Összesen 40. Veres Ferencz Ipp 1875 Veres Mihály Végh Endre Viski Pál Keszü Rév Zovány 1870 1874 1875 “VI. gymn. oszt. Összesen: 44. Kilép.: llosszuSán. Ajtai Endre Balázs Balázs Balázs István Kémer A.-Jára » 1871 1873 » 73 Bálint József Girolt » 7» V. gymn. oszt. Bokros Aristid(bet.) Kolozsvár > 72 Császár Géza Sepsi-Szt.-Gvörgv » 71 Antal Lajos Zsobok 1871 Daraban Endre Feketető » 7(1 Antal Olivér Kovászna 1873 Gáli Hermann B.-Hunyad » 72 Auscli Antal Szilágy-Somlyó » 74 Grósz Tivadar Kézdi-Vásárhely » 72 Balázs Árpád Kolozsvár » 74 Héczey Lajos Zsibó » 72 Bálint Károly Girolt 72 Horváth Károly Kolozsvár » 73 Bárdi József M.-Lapos > 73 Kacsóh Pongrácz Budapest > 73 Benedek Ferencz Kolozsvár » 74 Kassai Károly Kolozsvár » 70 Bethlen József gr. M.-Szak áll » 71 Kertész István Szt.-Tamás » (>6 Boér Elek Csapó » 72 Kovács Dániel Domokos » 70 Deák Sándor Kolozsvár » 74 Klug Nándor Budapest 1874 Erdélyi Lajos Uzon » 71 Lénárd Gyula Tűre » 70 Feke e Sándor Bethlen > 72 Lengyel Lajos N.-Halmágy » 72 Gruber József Abrudbánya » 73 Lung Gerő Ponor » 71 Héczey István Zsibó > 74 Montbach Jenő Duna-Pentele » 71 Horovitz József M. Vásárhely » 73 Muzsnai József Dálnok > 71 Jakobi József Pánczél-Cseh » 74 Nestor Jenő Kolozsvár » 71 Jenei Kálmán h olozsvár » 74 Sallak István Szamos-ujvár » 71 Jenei Sándor Meleg-Földvár Torda » 71 Sebestyén Ferencz O.-Fenes » 70 Kimpel Ferencz » 73 Szász Béla K olozsvár » 72 Klein Béla Lajoshalma > 71 Szász Gerő Zilah » 72

Next

/
Oldalképek
Tartalom