Református Kollégium, Kolozsvár, 1887

28 Neve Születés Neve Születés helye 1 éve helye ! éve II. gymn. osztály Ábrahám Antal Almási Sámuel Antal Árpád . Antal Géza . . Ausch Eduárd Balázs Endre . Barabás Károly Bartha Zsombor Breuer Rezső . Csekme Gyula . Farkas László . Felméri Lajos . Fülöp Gyula . Gebhárdt Jenő Gráf József. . Hajdú Gyula . Hart Gyula . . Herszényi Károly Kilin Mihály . Lázár Géza Máthé Sándor. Medveczky Lászl Mikié István . Mikó Lajos . . Molnár Károly Nagy Sándor . Perl Ottó . Péterífi Ferencz Puskás Gyula . Puskás Ödön . Reinbold Béla . Schilling Zoltán Sinkovics János Stein Gusztáv (ism.) Stein János (ism.) Sutoris Alfréd . Szabó Károly . Szarvadi Elek . Szász Róbert . Székely József Szilágyi Károly Varga Viktor Veress István Végk József Viski Ferencz Zeyk József Gerendi Ákos (mt.) Évközben kimaradt: Felbázi Károly, kil. Köblös Sámuel Mára Felsó'-Töők N.-Petri Sztána Apahida A.-Jára Málom Kolozsvár M.-Lápos Gy.-Fehérvár Köblös Kolozsvár Gy.-Szt.-Király Kolozsvár Ziíah Fogaras Kolozsvár Kraszna Málom Budapest Retteg Mára Budapest Sz.-Somlyó Kolozsvár Bonczhida B.-Gyula J* Kolozsvár >> Deésakna Kolozsvár Titel Kolozsvár Mocs Kolozsvár M.-Újfalu Kolozsvár Kendermező Keszii Rév K -Szt.-Iíirály Kolozsvár Sövény fair a 1875 74 74 75 76 76 73;; 75 731 76 72 76; 74 75: 76 7^ 76 77 75 76 73 76 74 75 77 73 76 73 74; 76 75| 76 76 75 74 76 72, 75 76 73 76 74 74 75, 74 75 74; III gymn. osztály Angi Ernő . . Becsky Bertalan Benedek József Benedek Zoltán Benkő Gyula . Császár Gábor Dán Titus . . Deák Béla . Demeter Albert Genersich Antal Gráf Lőrincz . Grandpierre Emil Horváth László Kemény József br Kis József . . László Zsigmond Máté Gábor Mester Károly Nagy Géza . . Nemes József . Péterfi Ferencz Rácz Árpád Sigmund József Sombory Zsomboi Szász Ede . . Szász Sándor . Szelestey László Szőnyi Elek Tímár Lajos . Tóbiás András Török Ákos Váradi Istvá . Vógh Endre Veress Ferenz Veress Mihály Viski Pál . . Wesselényi F.br mt Összesen 37. Összesen 47. IV. gymn. osztály. Ajtai Béla . Antal Lajos Ausch Antal Balázs Árpád Bálint Károly Bárdi József Benedek Ferencz Kolozsvár 1874 M.-Köblös 73 Kolozsvár 75 •i Néma 74 72 Hidalmás 74 Zalathna 73 Szász-Fenes 74* N.-Enyed 75 Kolozsvár 76 Y) 74 N.-Kanizsa 74 Galgó 74 Sz.-Keresztur 73 Kolozsvár 73 Szél-Kút 74 Deés 75 Ilidvég 75 Koltó 74 Szt.-István 73 Borsa 71 Kolozsvár 75 75 Galponya 71 M.-Régen 74 M -Lápos 74 N.-Tőre 75 Kis-Jenő 75 Mára 74 Keszü 71 Csomafája 74 A.-Jára 75 Rév 74 Ipp 75 Keszü 70 Zovány 75 Kolozsvár 75 Kémer 1872 Zsobok 71 Sz.-Somlyó 74 Kolozsvár 74 Girolt 72 M.-Lápos 73 Kolozsvár 74

Next

/
Oldalképek
Tartalom