Református Kollégium, Kolozsvár, 1887

29 W e v e Gr. Bethlen József Blaskovics Dezső' Boér Elek . . . Deák Sándor . . Fekete Sándor Gruber József. . Héczei István . . Hedrich Rudolf . Horovitz József Jakobi József . . Jenei Kálmán . . Jenei Sándor . . Klein Béla . . . Kolozsvári Bálint Iíonrádi Dániel Mamitza János Montbach Imre Muzsi János . . Nagy Béla . . Nagy Mihály . . Parádi Ferencz . Popovits Jenó' . . Rácz Gyula. . . Sándor Jenő . . Schilling Lajos Szilágyi Ákos . . Szilágyi Ferencz Teuczán Mihály . Tóth Gyula . . Török Bálint . . Veres Béla . . Waltncr Pál . . Zeyk Géza . . . Összesen . 40. Kimaradt időközben: Krampera Sándor V. gymn. osztály. Ajtai Endre Bahízs István Bálint József . . Bokros Aristid Császár Géza . . Daraban Endre . Gáli Hermann . . Gross Tivadar . . Halliárszki Lajos Héczei Lajos Horváth Károly . S z ti 1 e t é s Neve S z ü 1 e t é s helye éve helye éve Kolozsvár 1871 Kacsoh Pongrácz Budapest 1873 Budapest 72 Kassai Károly . . Kolozsvár 70 Csapó 72 Klug Nándor . . Budapest 74 Kolozsvár 74 Koréh Dénes S.-Szt.-György 72 Bethlen 72 Kovács Dániel Domokos 70 Abrudbánya 73 Lengyel Lajos N.-Halmágy Tűre 72 Zsibó 73 Lénárd Gvula . 70 Szász-Lekencze 73 Lung Gerő . . . Ponor 71 M.-Vásárhely 73. Montbach Jenő . Dunapentele 72 Pánczélcseh 74 Muzsnai József . Dálnok 71 Kolozsvár 74 Nesztor Jenő . Kolozsvár 71 M.-Földvár 71 Sallak István . . Szamos-Ujvár 71 Halma 71 Sebestyén Ferencz Ó-Fenes 70 Kolozsvár 75 Szász Béla . . Kolozsvár 72 Kudu 71 Szász Gerő. . . Zilah 72 Kolozsvár 74 Szentes Albert Sz.-U -Némethi 73 Budapest 73 Tabakovics Andor Abrudbánya 72 Málom 72 Telegdy Árpid Kolozsvár 71 B.-Hunyad 74' Topán József Domokos 71 Kát ana 72 Összesen . 30 Kolozsvár 73 Ottlaka 73 Kimaradt időközben: Kapnikbánya 73 Galvácsi László Szász-Lóna 73 Miksa Pompej Kolozsvár 74! Hadrév Sz.-Somlyó 71, 72 VI gymn. osztály. Ruha-Egres 73 Baló Lajos . . . Budapest 73 M.-Bánd 1871 Csomafája Rákos 71 Békési Ferencz . Girolt 69 73 Bokos Kornél . . M Köblös 70 Biliét 74 Dalmai Géza . . N-Bánya 72 Kolozsvár 73 Demeter György . Versecz 73 Fekete Gerő . . Bethlen 70 Genersich Vilmos Kolozsvár 73 Ilankó Gyula . . Maksa 71 Hegyi Károly . . Bethlen 69 Henter Ákos . . Sz .-Somlyó 72 Horváth Jenő . Alsó-Ilosva 70 Incze Kálmán . . Abrudbánya 72 Jákobi Béla . . Pánczél-Cseh 73 Kémer 1871 Jenői Aladár . . Kolozsvár 72 A.-Jára 73 Jenei Árpád . . M.-Vásárhely 72 Girolt 70 Józsa Gyula . . Sz.-Somlyó 72 Kolozsvár 72 Keresztes Dániel . Kolozsvár 71 S.-Szt -György 71 Kohn Salamon Sepsi-Szentiván 71 Feketetó 70 Koválszky Károly Kolozsvár 71 B.-Hunyad 72 Mezei Andor . . Torda 72 Kézdi-Vásárhely 72 Nagy Elek . . . S.-Szt.-György 69 . Szilágv-Nagyfalú 71 Pünkösti Jenő Uzon 71 Zsibó 72 Szász Zsombor Kolozsvár 71 Kolozsvár 73 Tóth Gábor . . Budapest 72

Next

/
Oldalképek
Tartalom