Református Kollégium, Kolozsvár, 1885

VII. Nyilvános vizsgálatok és szigorlatok. A) Közvizsgálatok az 1885/6. iskolai év végén. 10- én d. * d­11- én d. * d. 12- én d. e. 8 13- án d. e. 8 14- én d. e. e. 8- u. 3 e. 8- u. 3­VIII. g. latin nyelv és irodalom. „ „ hellén „ „ „ „ „ magyar irodalom történet. „ „ német nyelv és irodalom. „ „ természettan. „ „ logika. „ r Magyarország történelme és egy­11:-6: ■11: „ » ■6: „ fi 11: „ » 11: „ . 8-12: „ . háztörténet. 15-én d. e. 8—11: „ „ Mathematika. 20—24-én írásos érettségi vizsgálatok. 30 án d. e. 11 érakor zene-, ének-próbatét és önképzőköri zárünnepély. Junius 3-án d. e. 10—12: I—IV. g. ének. n n d. e. 12—1: franczia nyelv. 77 4-én d. e. 8—11: 4-ik elemi osztály minden tantárgyból n 79 d. u. 3—5: 1-ső „ „ 7» 77 V 5-én d. e. 8-11: 3-ik „ 77 77 V V d. u. 3 5. 2-ik „ ,, 77 77 ír 17 d. e. 8—12 : IV—VI. g. vallás. 79 77 d. u. 2—4: VII. g. vallás. 99 n d. u. 5—7 : torna vizsgálat. 79 6-án d. e. 8—12 : I—III. g. vallás. 71 77 d. e. 12—1: gyorsirászat. 1* 21-én d. e. 8—12: VII. g. latin, görög. 79 17 d. e. 8—12: V—VI. g. természetrajz. Jt 77 d. u. 3—6: II. g. magyar, latin. 99 77 d. u. 3—6: IV. g. természetrajz, német nyelvtan. y* 22-én d. e. 8—12: VII. g. magyar irodalom történet. n 77 d. e. 8—12: III. g. történelem, német nyelvtan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom