Református Kollégium, Kolozsvár, 1882

mm m KOLOZSVÁRI EVANG. REFORM COLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE az 18^-ik évről. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA AZ IGAZGATÓSÁG. I I i 1 KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT STEIN JÁNOSNÁL AZ EV. REF. COLLEGIUM BETŰIVEL. .......... » 1 8 8 3. t Í j-y

Next

/
Oldalképek
Tartalom