Református Kollégium, Kolozsvár, 1878

AV A;-,- ■ ­r KOLOZSVÁRI EVA NO. REFORM. COLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE az 187H|9-dik iskolai évről AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE: ÍD.EBRECZENI JÓZSEF, TAHVEZZTÖ-TA’.IAS. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT STEIN J. EGYET. NYOMDÁSZNÁL, AZ EV. KEF. ( OLLEOH'M BETŰIVEL. 1879.

Next

/
Oldalképek
Tartalom