Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1904

145 III. Philologiai Múzeum Helyiség hiányában e tanév­ben nem gyarapodott. Mondik Pál, a múzeum őre. IV. Művészeti és Irodalmi Múzeum. Fényképek Ali maritól 24. dr 24 K. Művészeti könyvtár folytatólagos 2 kötete 20 K összesen 44 K. Holló Károly, a múzeum őre. V. Történelmi és Földrajzi Múzeum. 1 Ajándék. Kogutovicz: Apennini félszigetfali térképe (26 KJ. U. az: Agrogco- logiai térkép Esztergorn-Nána vidékéről két magyarázattal (26 K). Mindakettő a V. K M ajándéka. Összesen 2 db. 52 K. értékben. 2 Vétel. Kogutovicz: Magyarország vármegyéinek kézi atlasza (30 K). Loskay Miklós: A nap és' csillagok járása (1*70 K). Fialowski-Kogutovicz : Világóra (P70 K). A csillagos ég Közép Európa számára (F70 K). Összesen 4 db. 3540 K. értékben. Az összes szaporulat 6 dr. 8740 K. értékben. Kontraszt? Dezső, a múzeum őre. VI. Természettani Múzeum. Uj szerzemények vétel utján: Szikra inductor 246 K. — Szikra állvány és gummicsővel izolált vezető zsinór 28 K. — Volt meter vasállványon 44 K. Ampéremeter vasállvínyon 46 K. — Kísérletekhez szükséges anyag: 41 50 K. Összes kiadása: 405'50 K. Schultheiss Vincze, a múzeum őre. VII. Természetrajzi Múzeum. 1. Vétel: Erdei szalonka, Fehér gólya, Magyar Íbisz, Bíbic, Sirály 50 K. értékben. Hayek Handatlas der Naturgeschichte. 2. Ajándék : Teleki Sándor gróf Daru (tömve). Kudnyánszky Béla báró Holló Bidermann József Borz fióka (tömve). Szem«, re József II A) Császármadár. Kastaly Endre II. A) Tigris pinty, Afrikai kékcinke. György Lajos VI. Ditroit, Fehér márvány (Szárhegy.) Bíró Béla VI. Azbeszt szövet. Virág János II. A) Tengeri gyöngykagyló és Turbo marmorala. Te­leki Sándor gr. II. A) 6 drb. gyöngyház csiszolat. Teleki Sándor gr. és Virág János II.A) több tengeri csiga és kagyló Kőszeghy Dé­nes VI. Neuropteris (petref.). Szabó György V. 80 drb. növény (üveges kerethez). Kaszián Gábor Mikrofotografiai készülék. Hazánk nevezetesebb h dai (spit praep.) és a Gerold-féle ábrák megrendelés alatt. A tanulók ajándékai: Mészpát — Kucs, Szerbia. — Azurit malakittal — Maidan-Peck, Szerbia —; Kagylósmész — Salgótarján—; Macskaszem — Turihat-adék—; Kazánkő ;Gneisz — Hideg-Számos v — ; Muskovit—Jara v —; Achát csiszolva; Kövcsült fa — Salgótarján — ; Pirit pörkölés után - Verespalak; 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom