Katolikus Főgimnázium, Kolozsvár, 1904

146 Áugit — Verespatak — ; Markasit; Pirit Nagybánya—; Kősó — Vízakna — ; Lazurit — Majdan-Peck, Szerbia —; Kagyló mész — Prodánfalva. Htíber Imre, a múzeum őre. VIII. Vegytani múzeum. Chlórfejleszlő készülék. Üveg­vágó gyémánt. Üvegharang dugóval. Mágnestű állványon. Kézi­mérleg. Gázfejlesztő palack. Fecskendező palack. Fogyasztásra szánt anyagok 46'58 K. értékben. Az elfogyott vegyi anyago c pótoltatnak. Htíber Imre, a múzeum őre. IX. Rajzszertár. A rajzszertár az 1904 juh 8. kiutal­ványozott 143170 korona rendkívüli átalányból és az 1905. ren­des évi átalányból a következő előirányzatban felvett tárgyakat szereztettek be: 1. 6 drb. nagy leereszthető és elfordítható, s a rajztermet fülkékre osztó világosságot szabályozó függöny, továbbá az abla­kokhoz tartozó kisebb függönyök 334'80 K. 2. A függöny elhe­lyezés miatt szükségessé válló gázcsövek és lámpák áthelyezése s szaporítása 183‘14 K. 3. Feldmann Gyulától Mintatárgyak : a) ter­mészetrajz köréből véve 46 drb. ~ " 257'95 K. b) használati tár­gyak 27 drb. = 168-85 K. c) bútor 2 drb. 34\50 K. Kiadások 66’98 K. Összesen 528-28 K. 4. Pintér Ignáctól Sopronból. 3 sorozat fa mintatárgy 213’58 K. Lepage-tól. 10 drb. famodell 190'11 K. 4 csoport minta 38 K. Összesen 228‘11 K. Különféle agyag­edény 1334 K. Grob István mintái 60 K. Összesen 156P25 K. A szertár gyarapodott még egy (kocsi kerék) mintatárgygyal, amelyet dr. Szentkirályi Ákos a gazdasági tanintézet igazgatója ajándékozott. Holló Károly, a szertár őre. X. Tornaszertár. Dustlestre fordíttatott 162 K. Ezenkívül apróbb javítások fordultak elő. Gerentsér László dr . a szertár őre. XI. Egészségtani szertár. Emberi torzó (mache) 60 K. Hcyneeke, Dresdener Alkoholbilder 22'80 K. Az összes kiadás 82-80 K. Scheits Vilmos dr.. a szertár őre. XII. Érem- és régiséggyüjtemény. Az éremgyüjtemény 120 drb. régi pénzzel gyarapodott, melyek közül 62 drb. igen ér­tékes érmet Kolin István, kolozsmonostori plébános úr ajándéko­zott, a többit pedig a tanulók. Jelen állomány 1000 drb. katalo­gizált érem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom