Emlékkönyv a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézetei részére (Kolozsvár, 1903)

A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem 1903-ban - III. Az Orvosi Kar intézetei - 4. Az egyetemi klinikák és a Karolina országos kórház - Dr. Szabó Dénes: Szülészeti és nőgyógyászati klinika

334 DR. SZABÓ DÉNES A klinikai szennyes ruhát, ha sodába vagy sublimátumba nem kell tenni, a szennyes ruha helyiségében (21. sz.), állandó szellőzés mellett rácsos állványra teszik, mígnem a mosókonyhába szállítják. A szennyes ruha számára készült tág agyagcső a II. emelettől a souterrainbe fut, minden emeleten bedobó nyílással, ezeket zár alatt kell tartani, mert egy-egy terhes ágytálnak tartalmát is beléje öntötte. A bábainternatus czéljait szolgálják a főhomlokzat és a keleti szárnynak souterrain helyiségei; van tíz (2., 3., 6., 7., 10—15. sz.) szoba 3—3, egy-egy szoba (8. sz.) 4, tehát összesen 34 bába­növendék számára. Az internatus nemcsak a tanítást segíti elő azzal, hogy a szórakozást korlátolja, az intézet anyagát minden­koron hozzáférhetővé teszi, a bábák állandó felügyeletével azok nevelését teszi lehetővé, hanem a bábák ellátását is javítja; inté­zeten kívül roszabbul és drágábban laktak, étkeztek stb. Minden bábanövendék-szobában van három vaságy, három vas éjjeli szekrény, három darab Thonet-szék, egy háromajtós ruha­szekrény, egy mosdó hideg- s melegvíz-csappal, s fölötte tükör. (Egy szoba bútorzatának az ára 318 K.) Ezek a szobák tehát hálószobák, padlójuk hajópadló, egy zsinóron lógó villamos körte szolgál világításul. Van ezenkívül egy nappali és étkező helyiség (9. sz.), melyben hosszú linóleummal borított asztalokban, minden bábanövendéknek egy-egy kulcscsal zárható fiókja van evőeszközei számára. Minden asztal fölött lehúzható villamos körték reflectorral lógnak úgy, hogy télen olvasásra beállíthatók. A bábanövendékeknek két kád áll ren­delkezésre külön fürdőszobájukban. A bábanövendék bevonulásakor átveszi a számozott kulcsot, a mely ruhaszekrényéhez és ugyanoly számú kulcsot, mely fiók­jához tartozik, továbbá az ágyneműt, törülközőt, portörlőt, evő­eszközeit, három ételcsészét, tejescsészét, ivópoharat s távozáskor ezekkel beszámol. Tiszta ágyneműt a szennyes ellenében kap. A szoba kiosztásánál lehetőleg az összeillést és az egyvidékieket figye­lembe veszem, de helycserélésre is módot adok. Takarításról, súro­lásról stb. magok gondoskodnak, hetenként más és másra jutnak e teendők. A földszint. A földszint keleti fele a tanításnak és búvárkodásnak szolgál; a keleti szánty folyosójának északi fele ajtóval elrekesztve a hall­gatóság ruhatára, onnét jutni a tanterembe. A tanteremben (26. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom