Emlékkönyv a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézetei részére (Kolozsvár, 1903)

A kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem 1903-ban - III. Az Orvosi Kar intézetei - 4. Az egyetemi klinikák és a Karolina országos kórház - Dr. Szabó Dénes: Szülészeti és nőgyógyászati klinika

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 335 25—25 centiméterrel emelkedő hét padsor, egyenként nyolcz ülő- helylyel, a két szélén vas lépcsőkkel van Rabitz-falból felépítve; a padló terrazzo, az ülések felcsaphatok, előttük asztallap, a vasvázon amerikai pich-pine farészekkel. A padok előtt háromméteres üres tér, mozgatható állványos iskolatábla, asztal, a falon léczek ábrák felakasztására. Van a tanteremben két mosdó, connector vetítő gép számára, azért a tanterem ablakai jól záró redőnyökkel elsötétít­hetek; a mennyezeten nyolcz darab reflectorban elhelyezett két-két izzólámpa gondoskodik estve jó világításról. A tanterem csak elő­adások tartására szolgál, műtételek bemutatására is alkalmas volna, de a hallgatóság csekély száma miatt czélszerűbb, ha a hallgatók jönnek a műtőterembe vagy szülőszobába. A tanterem melletti előkészítő helyiségben (25. sz.) phantom és szülészeti eszközök állanak a szigorlók rendelkezésére; ugyanitt fejlődéstani modellek (Ziegler, Freiburg) és nőgyógyászati műtéte­leket magyarázó gypsmodellek (Mars, Krakkó) vannak egy-egy szekrényben kiállítva, valamint nagy fali táblák (Fritsch, Schultze, Zweifel és itt készültek) a fal mellé támasztva. Az előkészítő mellett van a gyűjteménytár, ebben a bába­oktatásra szolgáló testmodellek, csontváz, papier maché és termé­szetes szárított medenezék, dr. Kozma Imre tanársegéd készítette magzatfej configuratióit mutató sorozat. Műtételek és sectiók által nyert különféle kórboneztani készítményeket egyelőre gyűjtünk, a míg elegendő számmal lesznek arra, hogy rendszerben felállíthassuk. Vannak itt régibb eszközök a fiókokban és egy szülőszék. A következő helyiség a könyvtár (24. sz.), a melyben 373. szám alatt 803 kötet 8830 K értékben található. A szakkönyvtárban kiválóan a folyóiratok és ábrás kiadványok megszerzésére fektettem a fősűlyt, nevesebb régi szerzőket, a nőre vonatkozó irodalmat is gyűjtöm, az újabb szakirodalom mellett. Mindennemű szakmunkál­kodás megkezdésére alkalmasnak kell lennie a könyvtárnak s a munka alatt mutatkozó szükséglet később szereztetnék be. A laboratórium (23. sz.) czéljaira két helyiség szolgál. Az egyik vegyi és bacteriologiai munkára van berendezve. Nagy vegyi fülke, vegyi dolgozó asztal két helylyel, nagyobb thermostat és vérsavó sterilisálásához kisebb, meleg levegőben sterilisáló készü­lék, azonkívül a kisebb készülékek egész sorozata. A szövettani dolgozáshoz mikrotom (Jung, Heidelberg), Apáthy-féle beágyazó kályha (Lutze, Kolozsvár) stb. Három nagy górcső (két Reichert, egy Leitz)

Next

/
Oldalképek
Tartalom