Szumowski Ulászló dr.: Az orvostudomány története bölcsészeti szempontból nézve (Budapest, 1939)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK. A szerző előszava — — — _ _ _ _ _ yjj A . Az orvoslás kezdete — — — _ _ _ _ j I . Az állatok gyógyító-módjai — — — — _ _ \ I I. A kezdetleges népek gyógító-eljárásai — — — _ 2 B. A legrégibb művelődés korszaka — — — — _ 12 I II. Mesopotamia — — — — — — _ 12 I V. Egyiptom — — — — — — — 19 V. India — — — — — — — 28 VI. Kina — — — — — — — 37 VII. A perzsák és a zsidók — — — — — — 42 C. A görög és római orvostudomány — — — — — 43 VIII. A görög orvostudomány kezdete. Demokedes. A legrégibb bölcsészorvosok 43 IX. Hippokrates — — — — — — — 53 X. A görög bölcsészet virágzása kapcsolatban a természettudománnyal és orvostudománnyal. Platon, Aristoteles, az epikureusok, a stoikusok — 63 XI. Az alexandriai iskola. A rationalistak és az empirikusok — — 70 XII. Az orvostudomány kezdete Rómában. Asklepiades és a methodikusok 76 XIII. Az encyklopaedisták — — — — — — 83 XIV. Galenos és kora. Antyllos — — — — — — 89 XV. A vallásbölcseleti irányzatok a római császárságban. Plotinos — 104 XVI. Az ókori orvostan általános áttekintése — — — — 108 D. A középkori orvostudomány — — — — — — 112 XVII. A művelődés általános hanyatlása. Az Egyház, a tudományok és az orvos­tudomány a középkor kezdetén — — — — — 112 XVIII. Byzánc és a távolabbi Kelet — — — — — 118 XIX. A talmud — — — — — — — — l2l XX. Az arab orvostudomány — — — — — — 124 XXI. A középkori szellem — — — — — — 189 XXII. Az orvostudomány a keresztény világban. Salerno. Constantinus Africanus. Az egyetemek kezdete — — — — — 187 XXIII. A középkor néhány kiválóbb egyénisége: bingeni Hildegard, Albertus Magnus, Witelo (Vitellio), Arnoldus de Villanova — J83 XXIV. A poklosság - - - - - - - 191 XXV. A fekete halál — — — — — 203 XXVI. A középkori neurosisok és psychosisok — 2UÓ 1. A hysteria manapság és hajdanában — 209 2. A boszorkányság és az ördöngösség — 3. Példák az egykorú iratokból : 9or a. A Genfben az 1652. évben megégetett utolsó boszorkány pv;. b. Fontaine Franciskának 1591. évi kortörténete és pere , . , ! c. Az orsolya-rendi Johanna nővér kortörténete, 1627 1665. es a louduni kolostorban (1632—1639) észlelt ördöngösségi járvány története — d. Az auxonne-i kolostorban elterjedt ördöngösségi járvány or ene e 1658—1663. — — — — — “ “ 256 4. A gyermekek keresztes hadjáratai — 258 5. Az önostorozók menetei — — _ _ 263 6. A mystikusok és stigmatizáltak —

Next

/
Oldalképek
Tartalom