Győry Tibor (szerk.): Semmelweis összegyüjtött munkái - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 46. (Budapest, 1906)

Nyílt levelek a szülészet tanáraihoz

SIEBOLD EDE GÁSPÁR JAKAB dr. udvari tanácsoshoz, a szülészet tanárához Göttingenben. Tanácsos úr a Spaeth tanárhoz intézett nyilt levelemből, melyet bátor vagyok ide mellékelni, értesülhetett róla, hogy véget vetendő a gyilkolásnak, megtántoríthatlanul elhatároz­tam, hogy mindazok ellen, kik veszélyes tanokat merészkednek a gyermekágyi lázról hirdetni, kíméletlenül fel fogok lépni. Tanácsos úr a gyermekágyi lázra vonatkozó tévedések terjesztésével bűnössé tette magát egy közlemény révén, mely 1861 májusában jelent meg a szülészet és nőgyógyászat havi lapjában e czím alatt: «Szemlélődés a gyermekágyi láz felett, Lehmann Rapports de la commission d’obstétrique, communi- qués au cercle médical d'Amsterdam czímű közleménye nyo­mán». Örömmel emlékezem vissza arra az időre, melyet mi együtt töltöttünk Bécsben ; hiszen az az idő volt az, a mikor már sikerült nékem, hogy az első szülészeti klinika megszűnt az állam által fentartott gyilkos barlang lenni. Örömmel emlékezem vissza az időre, a melyet Pesten töltöttünk el együtt; engemet kellemes emlékek fűznek Önhöz tanácsos úr; de a gyermekágyi lázban haldokló szülőnők jaj­gatása hangosabb a szívem hangjánál és elmém kényszerít rá, hogy érvényt szerezzek az igazságnak, még ha ez fájdalmasan érintené is szívemet, Sok dolog van a természetben, a miről sokáig nem tud­tak az orvosok, de azért az emberi élet nem volt veszélyez­tetve. A vér 5000 esztendőnél is hosszabb ideig keringett már, a míg William Harvey fel nem fedezte ; de a miatt senki sem halt meg. Semmelweis összegyűjtött munkái. 33

Next

/
Oldalképek
Tartalom