Janó Ákos (szerk.): Kiskunhalas. Helytörténeti monográfia 1. (Kiskunhalas, 1965)

I. RÉSZ - 7. Mácsai János: Az új Halas

Az újonnan és véglegesen megválasztott tanács munkáját nehezítette a város nagy kiterjedésű határa. A város lakosságának nagyobbik része már a fel- szabadulás előtt a tanyákon élt. A földosztással a tanyai lakosság létszáma még inkább növekedett. Kiskunhalashoz tartozott a város központjától 12 km-re fekvő Fehértó puszta, a 22 km-re levő Alsóbalota puszta, a 15 km-re fekvő Zsana és Eresztő puszta, a Kiskunmajsán keresztül elérhető, a várostól 31 km-re fekvő Bodoglár puszta, valamint a 15 km-re levő Sűrű-Tajó. Ezek voltak a legtávolabbi puszták, melyek közigazgatási irányítása a távolság miatt mind nehezebbé vált. A közigazgatási szempontokat, de ugyanúgy a lakosság érdekeit is figyelem­be véve, kívánatosnak látszott e távoli pusztarészeknek önálló községekké való szervezése, amit a felsőbb szervek is segítettek­Bár a pusztai lakosság saját, jólfelfogott érdeke is úgy kívánta, hogy mielőbb mindenütt kialakuljon a későbbi falvak egészséges fejlődését megindító, kultu­rális létesítményekkel ellátott, közigazgatásilag önálló tanyaközpont, az új közsé­gek alakítására irányuló intézkedések kezdetben nem mindenütt nyerték el a tanyai lakosság tetszését. Igazolta ezt a Felsőkisteleken megtartott népszavazás, melyen a lakosság az önállósítás ellen foglalt állást. A későbbiek folyamán mindinkább világossá vált, hogy a nagyobb birtokú gazdák s a volt földbirtokosok befolyá­solták a tanyavilág népét állásfoglalásában. Az 1950. július 30-án tartott ülésen a debeáki, felsőkisteleki és rekettyéi lakosok már maguk kérték az önálló községgé alakulást. Ezt megelőzően a Bodoglár pusztaiak Szánkhoz való csatolásuk mellett döntöttek. Fenti előzmények után, 1952. január 1-én Fehértó puszta Kunfehértó néven, Zsana és Eresztő puszták Zsana néven, Felsőkistelek, Rekettye és Debeák pusz­ták egy része Imrehegy néven, Göbölyjárás és Balota puszták Balotaszállás néven önálló községgé alakultak. Bodoglár és Sűrű-Tajó puszták a nagy távolság ellenére is a város kebelében maradtak, mivel azokat Szánk, Kiskunmajsa, Harkakötöny és Tázlár községek között akarták szétosztani és ez ellen az ott élő tanyai lakosság, tiltakozott. Később, 1955. január 1-én Bodoglár pusztán a közigazgatás meg­könnyítése érdekében tanácskirendeltség létesült. Az új területi viszonyok következtében a város fejlődése, de a levált új közsé­gek fejlődése is felgyorsulhatott. A rendezés után a volt 112 000 kh területéből mindössze 54 152 kh területe maradt a városnak. Az 1952. január 1-én nyilván­tartott lakosság 32 773 létszáma 24 500 főre csökkent. Az 1960-ban megtartott népszámlálás alkalmával a városban 26 461 lakost írtak össze. Ebből tanyán él 8147 fő, az összlakosság 30,8%-a. Az 1960-as népszámlálás alkalmával a város külterületén 2396 tanya volt. A mezőgazdálkodás alakulása a felszabadulás után A város óriási határában, a kisparcellákra tagolt gazdaságokban a földosztás után is az évszázados hagyományok szerint folyt a föld megművelése. Néhány esztendő kellett csupán, hogy az újonnan földhöz jutott kisparasztság ráeszmél­jen az egyéni gazdálkodás hátrányaira, és rálépjen a nagyüzemi, termelőszövet­kezeti gazdálkodás útjára. 218

Next

/
Oldalképek
Tartalom