Janó Ákos (szerk.): Kiskunhalas. Helytörténeti monográfia 1. (Kiskunhalas, 1965)

I. RÉSZ - 6. Dr. Láng Mátyás - Vorák József: A munkásmozgalom története

A legutóbbi megyei gyűlésen megengedték, hogy a város szellemi szükségmunká­sokat is alkalmazzon. Szellemi szükségmunkások jelenleg még nincsenek felvéve, de az összeírásoknál 16 fiatal szellemi munkanélkülinek biztosítottak némi keresetet. Három fiatalember pedig a betöltetlen számtiszti állás javadalmának terhére van alkalmazva. Tudomásunk szerint mind a napszámosok, mind a szellemi szükségmunkások fel­vétele rövidesen megkezdődik. A szellemi szükségmunkások a statisztikai összeírások számlálóbiztosaiként három hónap alatt megkereshettek 50—60 pengőt. A napszámosok segélyezésére egyetlen fedezetként a belügyminiszter kölcsönadott 15 000 pengője szolgált. Az ínségmunka Kiskunhalason is csak ősztől tavaszig tartott. 1932. évi, karácsonyi számában a Kiskunhalas Helyi Értesítője becsületes, őszinte nyíltsággal leplezte le a halasi puszták nyomorultjainak helyzetét: Megdöbbentő részletek a halasi nyomor infenójából: Barlangokban élnek és hosszú ideig nem látnak kenyeret a ruhátlan szegények. . . . Dantei képzelet és valahogyan Swift Jonathán tolla kellene hozzá, hogy ehhez a hátborzongató témához hozzányúljunk, megtapintsuk és lefotografáljuk. Hihetetlen valóságok, meleg szobánktól és ha szegényesen is, de terített asztalunk­tól alig 10—15 kilométerre élnek emberek, akik nem is élnek emberi életet, akik fáz­nak, akik éheznek és a legborzalmasabb nélkülözést vívják végig. Vannak a távoli buckás tanyákon olyanok, akik hetekig nem látnak néha kenyeret és úgy élnek, mint a barmok, homokbavájt barlangokban. . . . Alsózsanán, az úgynevezett ,,Koplaló" részen a nyomor szinte leírhatatlan. Sivár homok és még sivárabb bucka, amerre a szem ellát. Itt él nagyon számosán sok ember buckákba vájt barlangokban, kenyértelenül tekintve a holnapok elé. Ször­nyű, hogy ezek az emberek már nem is panaszkodnak. Lassan állati sorba süllyednek." — A kormányzathoz, a helyi hatóságokhoz, az érzékeny birtokosokhoz ezernyi szállal odaláncolt helyi lap fölrúgva minden polgári mértéktartást, nem törődve az esetleges következményekkel, éppen szentkarácsony estéjén kiáltotta világgá a halasi proletárok minden keresztényi morált meghazudtoló, megcsúfoló helyzetét. Az értelmiségi munkanélküliek helyzete azonos volt az országos helyzettel: Nyílt fasizmus felé 1932-ben, a polgári jelszavakat hangoztató Bethlen-kormány után Gömbö- sék maguk se tagadták, hogy a diktatúra hívei, esküdt ellenségei a szocializmus­nak, s nincs szükségük még képletesen sem a demokráciára. A rendszer végleges, nyílt, szélsőjobbra tolódását a munkástömegek balra- tolódása előzte meg. Az 1930-ban ellenzéki pártként megalakuló Független Kis­gazda Párt születését a dolgozó parasztság soraiban érezhető erős ellenzéki maga­tartás indokolta. Ée kellett valahogyan vezetni a feszültséget. Az 1930-as szep­tember 1-i harcos munkástüntetés után pedig világossá vált, hogy a kommunis­208

Next

/
Oldalképek
Tartalom