Községi katholikus Szent László reálgimnázium, Kiskunfélegyháza, 1934

39 Fekete Sándor 1. Lehóczky Árpád 1. Soltész Dezső 2. Spiller György 1. Varga Béla 2. VI. o. Artner Zoltán 2. Eszik Mihály 1. Marosi Lajos 2. Móczár Andor 1. Nagy László 2. Puskás Zoltán 2. Seres István 2. Tóth Károly 1. VII. o. Dani Jenő 2. Gálfi Géza 1. Gyulai Arisztid 1. Móczár Károly 1. Rónyai Kálmán 1. Térjék Jenő 1. VIII. o. Besze István 1. Borsodi Sándor 1. Csitári István 1. Farkas Károly 1. Hatvani Sándor 1. Hegedűs István 1. Horváth Csaba 1. Kurdics József 1. László András 1. Móczár János 1. Ónodi Balázs 1. Tóth László 1. Vince Vilmos 1. Zákonyi Zoltán 1. Az énekkar az iskolai ünnepélyeken szerepelt alkalmi darabokkal, megfelelő eredménnyel. Öveges István, az énekkar vezetője. 2. Rendkívüli művészeti rajzgyakorlatok. Az L—IV. osztály 39 tanulója két csoportban tanulta heti 2—2 órá­ban. A kezdő csoport főleg a sikformák és egyszerű térfomák rajzolását gya­korolta, míg a haladók csoportja a színes tárgyak és csendéletek természet utáni festésével is sikeresen megpróbálkozott. A kiválóbb munkák és az időn- kinti pályázatok pénzjutalmat nyert rajzai a ianévvégi rajzkiállításon közszem­lére voltak kitéve. Az általános eredmény a tanulók érdeklődésének nagyfokú emelkedése folytán igen jónak mondható. Az eredmény osztályonkint: I. osztály: Bajnóczi Ferenc 1. Bella István 1. Dóczy József 1. Geller Tibor 2. Görög Lajos 2. Halasi Gyula 2. Hornyik Károly 2. Kalocsai Mihály 1. Koczkás Sándor 1. Kovács György 1. Lehóczky Zoltán 2. Mácsay Endre 1. Soós Imre 1. Zsigó János 1. Kanizsai Nagy Ida 1. II. osztály: Binét Dénes 1. Blau Antal 1. Csenki Ferenc 1. Csiliga Menyhért 1. Feuer László 2. Kanyó Antal 1. Kaposi János 1. Keserű Antal 1. Nagy Lajos 1. Nemes Nagy Ferenc 3. Ring Sándor 3. Szegő Imre 3. Tuscher Márton 1. Ujváry Ernő 3. III. osztály: Dóczy Pál 1. Eszik Alajos 1. Fekete Lajos 1. Keresztesi Béla 1. IV. osztály: Jakabházy Attila 1. Kanizsai Nagy Imre 1. Oláh Sándor 1. Stillmann Lajos 1. Szűcs Károly 1. Vécsei Béla 1. 3. Francia társalgási gyakorlatok. Tanította Borda László heti 2 órában a kezdők és haladók számára. Kezdők: 16 kezdő tanulta. V. osztályosok: Bense István 2. Biró István i. Borda József 1. Czagány József 1. Fekete Sándor 1. Homoki Nagy László 3. Ladányi László 1. Lehóczky Árpád 1. Lovas János 3. Makra László 2. Mendel Jenő 1. Soltész Dezső 2. Spiller György 1. Szegő László 2. Vécsei László 1. Haladók: 11 haladó tanulta. VI. osztályosok: Eszik Mihály 1. Gyulai Gaszton 3. Nagy László 2. Puskás Zoltán 1. Seres István 3. Tóth Károly 1. Vidács Zoltán 1. VII. osztályosok: Gálfi Géza 1. Gyulai Arisztid 3. Léderer József 1. Vidéki Gusztáv 3. A tanulók az iskolai élet és szemléletük körébe eső tárgyakról ta­nultak. Az általános eredmény jó. Borda László.

Next

/
Oldalképek
Tartalom