Újpesti Napló, 2017 (11. évfolyam, 1-15. szám)

2017-01-26 / 2. szám

OKTATÁS oktatásra. Sok csoportos munkát igényel, az oktatókkal pedig rendszeres a konzultáció. A diákok egyébként az angol nyelvű prezen­táció után magyarul kérdezhették a delegációt, az egyik hallgató ugyanis magyar, az Újpest- Árpád Lions Club egyik tagjának lánya. A mintegy háromnegyedórás bemutató után a könyvtárban a vendéglátó intézményt, a Károlyit mutatták be a három tanulóból és egy adjunk­tusból álló csoportnak. A vendégintézményről a tuas.fi oldalon olvasható bővebb információ. Kép és szöveg: M. ORBÁN ANDRÁS TURUN AMM ATTIKORKEAKOULU TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Online oktatási formát mutattak be Finnországi székhelyű egyetem delegációja látogatott el az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium­ba január 18-án. Mindez azért érdekes, mert az intézmény jövő tanévtől egy online is végezhető szakot indít, ami az Európa-szerte ismert Bologna-rendszerben működik. a minimum pontszámot. Van közte olyan, ahol olvasmányhoz illetve videofelvételhez kap­csolódnak a feladatok, van olyan, ami a hazai gimnáziuminak megfelelő matematikai isme­reteket méri, van tesztsor, és egy szóbeli rész is. Utóbbin három-négyfős csoportokban kell dolgozni, a vizsga egyben az angoltudás fel­mérésére is szolgál, a képzések nyelve ugyan­is angol. A Károlyiban hirdetett kettőből egy szak, az international business online formá­ban zajlik, ehhez nem kel Finnországba utazni, és nem is hasonlít a hagyományos egyetemi lőször Hirmann László, az iskola igazgatója köszöntötte angolul a delegációt, majd a diákok mutatták be röviden magát az intézményt, pontosabban beszéltek két olyan szakról, ahol angol nyelven folyik a képzés, ebből egy pedig online formá­ban is tanulható. A Turku University of Applied Sciences Ma­gyarországon is tart felvételi vizsgát. A Bolo- gna-rendszerű képzésekre az intézmény által szervezett vizsgán lehet felvételt nyerni. Ez a vizsga négy részből áll, mindenhol el kell érni Finnországban, a Turku University of Applied Sciences 2017 őszén egy új on­line programot indít International Business szakon, ami alapdiplomát ad Business Administration irányzaton. A program egy intenzív héttel kezdődik (augusztus vége vagy szeptember eleje), amikor a diá­koknak Finnországba kell jönniük. Ezalatt a hét alatt megtanulják az alapvető dol­gokat, hogy sikeresen folytassák itthon a tanulmányaikat. Az első intenzív hét után ugyanis az összes tárgy online folytatódik. Az intézményt azért népszerűsítik, mert a finn felsőoktatásban tandíjat vezetnek be, ami az uniós és svájci állampolgárokra nem vonatkozik, az online távoktatás ré­vén pedig az ottani magas megélhetési költségek helyett hazai környezetben biz­tosít képzési lehetőséget. ONLINE ELÉRHETŐSÉGEINK: WWW . U J P EST . H U | TOVÁBBI FOTÓK: FACEBOOK.COM/UJPEST.KAPOSZTASMEGYER | 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom