Újpesti Napló, 2015 (9. évfolyam, 1-37. szám)

2015-01-15 / 1. szám

ÚJPESTI NAPLÓ - IX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2015. január 15. Interjú II Együtt él a közösséggel, amit vezet II Január elején mindenki összegzi az elmúlt esztendő történéseit és előretekint az új év teendőire. így van ezzel Újpest polgármestere is. Wintermantel Zsolttal ültünk le egy újévi kávéra. Je Milyen volt a 2014-es év? \z uipe- Nagyon fárasztó. Négy válasz­tást is le kellett bonyolítani, volt feladatunk bőven. A legnagyobb örö­möm természetesen az volt, hogy az új­pestiek értékelték azt a munkát, amit az el­múlt ciklusban végeztünk, és a csapatommal együtt újraválasztottak. Azt vállaltuk, és azt kértük min­denkitől, hogy itt, a mi helyi ügyeinkben tegyünk félre minden pártpolitikai-, világnézeti- és gondol­kodásbéli különbséget és dolgozzunk együtt. így most van újabb öt évünk, hogy Újpestet még elő­rébb mozdítsuk. Tavaly valamennyi gyermek és fel­nőtt háziorvosi rendelőt felújítottuk. Illetve, hogy pontosítsák, a Pozsonyi úti rendelő felújításának utolsó simításai zajlanak most, a Kunhalom utcá­ban pedig egy újat fogunk építeni idén. Folytattuk az SZTK korszerűsítését, de másik hét intézmény­ben is voltak jelentős felújítások. Tornatermeket re­nováltunk, újabb ovifoci-pályákat építettünk. Szó­val, sok dolgot tettünk. Gyakran emlegeti, úgyhogy felteszem, külö­nösen büszke az új uszodára, amit tavaly év végén a szakma is elismert.- Igen, de szerintem erre az újpestiek is büsz­kék, hiszen az első újpesti párbeszédben kiemelték, hogy szeretnének egy uszodát. A saját erőnkből, saját forrásból építettük. Ez már teljesen a miénk, senki nem veheti el tőlünk. És valóban, a Fürdőszö­vetség tavaly négy csillagosra minősítette, majd pe­dig az Építőipari Nívódíjat is elnyerte az épület. Nagyon foglalkoztatja az újpestieket a piac újjáépítése is. Hogy áll ez most, és mik az idei teendők a piaccal kapcsolatban?- Ha a jogi dolgok rendben van­nak, akkor idén elkezdődik az építkezés. De ez egy nagyon hosszú és bonyolult jogi procedúra. A nyílt, kétfor­dulós, nemzetközi eljárás­rend szerinti közbeszerzés első szakasza már lezajlott. Ez az úgynevezett előminő­sítéses szakasz, vagyis, hogy a pályázati feltételeknek meg­felelnek-e a cégek. '.KeK óta an Inak, közös Jet élnek itt. Nem lett volna egyszerűbb inkább felújítani a mostani piacot?- Elsőre én is ezt a megoldást vetettem fel, de nem lehetett korszerűsíteni. Mind gazdaságossá­gi, mind műszaki, mind pedig üzemeltetési szem­pontból lehetetlen feladat lett volna kivitelez­ni. Vagy csak úgy, ha legalább másfél évre bezár­juk az épületet. Ezt nem szerettük volna, mert a piac jóval több, mint egy árucserére alkalmas épület. Egy igazi agora. Az újpesti családok nem­zedékek óta árulnak, vásárolnak, közösségi életet élnek itt. Nehezebb úgy érvényesíteni Újpest érdeke­it, hogy már nem országgyűlési képviselő?- Nyilván könnyebb, gyorsabb bizonyos dolgok­ról értesülni, ha az ember bent van a Parlamentben. De mivel egyik polgármester sem lehet honatya, így nem vagyok versenyhátrányban. Ön amúgy sem az a visszahúzódó, irodájá­ban üldögélő polgármester, de mostanában az interneten is egyre aktívabb.- 2010-ben kérdezte az egyik kollégám, hogy van-e Facebook-oldalam. Bevallom, azt sem tud­tam, mi az. Aztán elég gyorsan belejöttem, belát­tam a jelentőségét. Megkerülhetetlen az interne­tes közösségi élet, nekem is könnyíti a kommuni­kációmat az újpestiekkel. És most már ott vagyok a Twitteren, sőt elindult a blogom is, „wézsé" címmel. Az én felfogásom szerint a jó polgármester megta­lálható, megszólítható különböző rendezvényeken, a piacon, meccsen és az interneten is. Együtt él a közösséggel, amit vezet. J.M. (A teljes interjút megtekinthetik az ÚKTV műsorán.) ÚJPESTI NAPLÓ Kiadó: Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. • Ügyvezető igazgató: Klacsán Csaba • Főszerkesztő: Tallér Edina • Szerkesztő: Bangha Katalin • Munkatársak: Baski Sándor, Dómján Vivien, Gergely Gábor, Juhász Mátyás, M. Orbán András, Prófusz József, Viland Gabriella* Fotó: Magyar Attila, Svajer Barbara, Várai Mihály* Irodavezető: Csekőné Czeglédi Csilla• Szerkesztőség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 1043 Bp., Tavasz utca 4., I. em. Titkárság: 785-0366. Újpesti Napló: 785-0566. ÚKTV: 784-3955, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu • Lapterv, nyomdai előkészítés: K8* Nyomdai előállítás: e-Print Magyarország Nyomdaipari Zrt.• Terjeszti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu • Print ISSN: 2061-7283 • Online ISSN: 2061-7291 •Megjelenik minden héten 43 500 példányban. • Vállalkozói és méretes hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát! • A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. »Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu «Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Next

/
Oldalképek
Tartalom