Újpesti Napló, 2015 (9. évfolyam, 1-37. szám)

2015-01-15 / 1. szám

I MEGHOSSZABBODIK A JÉGPÁLYA NYITVA TARTÁSA Közkívánatra meghosszabbodik a jégpá­lya nyitva tartása: az eredetileg tervezet­től eltérően január 31-én nem zár be az újpesti jégpálya. Február 1-én vasárnap is lehet még korizni! A pálya a szokásos rendben fog működni 9-től 21 óráig, köz­te jégfelújítással 14-től 15 óráig. kon, akiknek nehézséget okoz a megnövekedett törlesztőrészletek fizetése. A támogatásra egy meg­határozott összegű éves keretet különítettek el, amit pályázat útján tettek elérhetővé. Az idők folyamán világossá vált, hogy az ügyfelek többségének ez nem jelent segítséget, csak arra volt elég, hogy pár hó­napig megmeneküljenek a lakás elvesztésével fenye­gető veszélytől. Kiderült, hogy nem az ügyfeleknek, hanem inkább a bankoknak nyújtották a segítséget. Bebizonyosodott, hogy érdemi segítség csak állami beavatkozással lehetséges. Az alpolgármester emlékeztetett arra, hogy az árfolyam és kamatkockázat a hosszabb futamidejű kölcsönök esetén magasabb. Szerinte a mostani intézkedés preventív jellegű, segítségével elkerülhető a megfelelő fedezeti hát­tér nélküli hitelezés. Lapunk kérdésére hozzátette, megfelelő igazolt jövedelem esetén az sem jelenthet problémát, ha valaki korábbi hiteleit szeretné kivál­tani, összevonni. Ilyen esetben mindenképpen aján­latos számítást végezni, a kockázatokat kizárni, és csak azután dönteni. M. ORBÁN ANDRÁS A szabályozás csak az újonnan felvett hitelek­re vonatkozik. Egy banki szakértő szerint az in­tézkedés összességében pozitív hatású, csökken a túlzott eladósodottság kockázata. Azoknak sem lesz könnyebb, vagy nehezebb kölcsönhöz jut­ni, akik korábbi hiteleiket szeretnék összevonni, pontosabban egy újjal kiváltani. Megváltozik vi­szont az ügyintézés módja, a korábbinál több do­kumentáció szükséges. A szakértő a devizahite­lekkel kapcsolatban megjegyzi: nem lehet egye­di kérelem alapján devizában meghagyni a köl­csönt. Csak akkor nem kell forintosítani, ha va­laki a szabályozás valamely feltételének megfelel. Az Újpesti Napló ebben az évben is segít a szerelmeseknek! Örömmel közvetítjük február 12-én megjelenő lapszámunk oldalain a Bálint-, azaz a Valentin-napi üzeneteket. A néhány soros, névvel vagy jeligével látott üzeneteket a már megszokott módon várjuk a szerkesztőségbe. Leveleiket február 5-éig a szerencsi.csilla@ujpestimedia.hu e-mailre, postán feladva vagy személyesen az Újpesti Napló címére (1043. Bp., Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Ház) jutassák el. „Bebizonyosodott, hogy érdemi segítség csak állami beavatkozással lehetséges" Adósságfék a túlzott eladósodás ellen Új szabályozás se­gít megakadályoz­ni a túlzott eladó­sodást év elejé­től. Az adósságfék rendszere azt rög­zíti, hogy az adott kölcsöntípus törlesztőrészlete az igazolt havi jövedelem hány száza­lékát érheti el. Nagy István alpolgár­mester szerint ez az intézkedés ügy­felet és bankot egyaránt mérlegelés­re késztet.- A szabályozás lényege, hogy 2015. január 1. után minden, 200 ezer forintot meghaladó forinthitel felvé­telekor vizsgálni kell, hogy a törlesztőrészlet nem ha­ladja-e meg a leendő adós igazolt, legális nettó jövedel­mének az 50 százalékát - mondja Nagy István alpol­gármester. A devizahitelekre sokkal szigorúbb szabály vonatkozik: a törlesztőrészlet felső korlátja euróbán fel­vett hitel esetén nem haladhatja meg a 25, egyéb de­vizában felvett hitel esetén a 10 százalékot. (Magasabb jövedelműek esetén ez az arány 30, illetve 15 százalék.) Nagy István aláhúzta: a bankoknak minden eset­ben vizsgálniuk kell az adós jövedelmi helyzetét. Erre azért van szükség, hogy tényleges jövedelmi fedezet nélkül ne juthasson kölcsönhöz olyan, aki később nem tud eleget tenni a fizetési kötelezettségének. Rámutatott: 2002-ben, a kedvezményes lakáshitelek megszüntetése után a pénzintézetek áttértek a devi­zahitelezésre, és nem vizsgálták meg kellőképpen az adós jövedelmi helyzetét. Olyanok is kölcsönhöz ju­tottak, akikről tudni lehetett, hogy már az első rész­let megfizetése is gondot fog jelenteni számukra.- Az önkormányzat a 2008-as pénzügyi válság idején megvizsgálta, hogyan segíthetnének azo­új joggyakorlat mindkét felet mérlegelésre inti Köztér

Next

/
Oldalképek
Tartalom