Újpesti Napló, 2015 (9. évfolyam, 1-37. szám)

2015-01-15 / 1. szám

I p2 Köztér Hinni jó Nem véletlen, hogy a Vízió az egyik legnépszerűbb dal Carameltől, és az sem, hogy karácsonykor Újpest Ön­kormányzatának jótékony- sági szervezete a tíz évvel ezelőtti Megasztár nyerte­sét hívta el a gyerekekhez. 2014-ben is eredményes volt az Újpesti Cseriti. Nehéz gyermekkor után, nem adta fel, mindig csak előre tartott. „Azért hinni jó, hogy amiben bízom nemcsak vízió", énekelték együtt a gyerekek Caramellel az Ady Endre Művelődési Házban, a negyvenperces minikoncerten. Az ősz- szes számot ismerték, fejből tudták, hatalmas szeretettel és örömmel fo­gadták az énekest, aki talán a legna­gyobb példakép most a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyermekeknek. Az Újpesti Cseriti felejthetetlen megle­petése volt ez a karácsonyi koncert öt­száz gyereknek, akik a végén még aján­dékot is kaptak, de az őket elkísérő pe­dagógusok is szemmel láthatóan elér- zékenyültek a dalok szövegétől és a hangulattól. Az Újpesti Cseriti mindemellett há­rom hétvégén keresztül folyamato­san jelen volt a vásárban, és önkénte­sek bevonásával, meleg teával, süte­ménnyel kínálta az adományozókat. A nagylelkű újpestiek segítségével rengeteg jó minőségű játék érkezett és komoly összeg folyt be a Cseriti számlájára. A beérkezett összegből és a különféle adományokból nagyon sok gyermeknek sikerült boldog per­ceket szerezni. Idén is, immár negye­dik alkalommal, Angyalszárnyon jött a Karácsony száz újpesti gyermeknek, melyből ötven gyermek személyre szóló ajándéka az OTP Bank XIII. ke­rületi Babér utcai központjának köz­reműködésével érkezett. Szintén ha­talmas örömöt okozott a kicsiknek a Lázár Ervin Általános Iskola gyűjtése, ami őszinte mosolyt csalt az arcokra az „Aranyhíd" Gyermekek Átmeneti Otthonában. Újpest Önkormányzatának jóté­konysági szervezete szívből köszö­ni a segítséget, mellyel szebbé tehet­te rengeteg gyerek karácsonyát, és továbbra is köszönettel fogad ban­ki átutalással történő (számlaszám: 12010422-00208592-04500005) pénzadományokat, amellyel a jóté­konysági szervezet a rászoruló gyerme­kek felkarolását szolgáló szabadidős és kulturális programokat segíthet! A támogatók teljes névsora az ujpest.hu-n olvasható! V. G. Visszük magunkkal Kapunk hideget, kapunk meleget. Egyik nap plusz tizenkét fok, másik nap mínusz tíz. Nem volt még ilyen szeszélyes a december, január, mint idén, én nem emlékszem, hogy lett volna. Most akkor bélelt, vastag kabát vagy egy könnyű tavaszi? Hóvirág vagy jég? Legyen verőfényes napsütéses kép a cím­lapon, vagy egy jégbefagyott rózsabokor inkább? Ugyanígy az élettel: folyamatosan dönteni kell. Elengedés vagy ragaszko­dás. Mit vigyek magammal, mit kell hátrahagyni, a régihez az új hogyan il­leszthető? Az elmúlt évet számos kimagasló eredménnyel zárta Újpest, és a 2015-ös évet megújulással kezdi. Az utolsó simításokat végzik például a teljesen meg­újult Pozsonyi úti rendelőben, hamarosan folytatódik a Görgey Artúr út felújí­tása, és a héten adták át az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimná­zium megújult tornatermét is. Az elmúlt években számos új, a város polgárait közvetlenül érintő és erősítő hagyományt sikerült megteremteni, és továbbvin­ni. Ezek közül az egyik legfontosabb a Cseriti, melynek segítségével több száz hátrányos helyzetű gyerek juthatott új élményekhez és ajándékokhoz. Sajnos voltak veszteségek is. El kellett búcsúznunk Újpest köztiszteletnek örvendő nagyjai közül is olyanoktól, akik több évtizedes áldozatos munká­jukkal erősítették és emelték a város hírnevét, tanították diákjait. Újpest tör­ténete mégis, velük is folytatódik, visszük magunkkal a múltat, mindent és mindenkit, aki fontos belőle. Nem a könyveknek, hanem a történetüknek van illata, fogalmazta meg az Árpád Antikvárium tulajdonosa az Újpesti Napló most induló „Újpesti séták" című sorozatában. Ebben a rovatban arra vállalkozunk, hogy hétköznapi sé­táinkat nem mindennapivá tesszük: a megszokott útvonalakról letérve jobban megismerjük Újpestet. Erre a sétára invitáljuk Önöket is. Tartsanak velünk. Legyen a címlapon Újpest, mindenek felett. T. £. :rgely; A HIRDETÉS KIÍRÓNKÉNT SZOLGÁL! felmutatásával vagy ÚJPEST KÁRTYÁVAL KEDVEZMÉNNYEL VÁLTHAT BÉRLETET A ZENEKAR SZÉKHAZÁBAN (BP, Vili. MÜZEUM UTCA 1U HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG 10-15 ÓRA KÖZÖTT, PÉNTEKEN 10-13 ÓRÁIG, ILLETVE TELEFONOS EGYEZTETÉS ALAPJÁN (338-2664 / 23. MatÉK). BŐVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.MAVZENEKAR.HU

Next

/
Oldalképek
Tartalom