Újpesti Napló, 2014 (8. évfolyam, 1-45. szám)

2014-08-26 / 30. szám

Köztér Megújul az Attila- és a József Attila utca is Újpest Önkormányzata, folytatva a felújításokat, most az Attila utca 1-3. illetve 2-6. szám és a József Attila utca 11-13-15-ös szám előtt cseréli a járdák megkopott, el­használódott burkolatát. Rádi Attila alpolgármester- Az Újpesti Párbeszéd során jelez­ték a lakók, hogy szükség lenne a jár­da burkolatának javítására az Attila ut­cában is. Többnyire idősek élnek a kör­nyéken, és tartottak tőle, hogy elbot- lanak az igencsak megrongálódott asz­falton, így a felújításra mielőbb szükség volt - meséli Németh Edit Éva, önkormányzati képviselő, hozzátéve, hogy a lakók nagyon hálásak minden újításért. A városvezetés foly­tatja a járdafelújítást Újpest-szerte. Elsőként a legjárhatatlanabb ré­szekre került új burkolat, de sorra kö­vetkeznek a további, felújításra váró utcák is.- Rendszeresen ezen az utcán köz­lekedem, valóban tarthatatlan volt már az itteni állapot, de ahogy látom, ez hamar változni fog, hiszen megle­pően gyorsan haladnak a munkálatok - magyarázza Lamos Krisztián, akivel az Attila utcában beszélgettünk. A József Attila utcára is ráfért már a megújulás, aminek minden környék­beli nagyon örül.- Itt lakunk a Mahart-házban, és rendszeresen a József Attila utcán sé­tálunk haza a piacról Zsombival, az unokámmal - meséli egy fia­talos nagymama, hozzá­téve, nagy örömmel fo­gadták, hogy a József Attila utca is megújul, hiszen a babakocsit is nagyon nehéz volt tolni a bukkanókkal teli utcán. Nemsokára elkészül az Attila utca járdája is. Németh Edit Éva és Lamos Krisztián az újságíró társaságában Az új járdát mindenki dicséri- A hónapokkal ezelőtt elkezdett felújításokat az újpestiek kérése alap­ján végeztük el. Eddig közel 20 utcá­ban történt kisebb-nagyobb burko­latcsere és az ütemtervünk szerint a munkának még messze nincs vége. Hamarosan a Schweidel-Attila utca sarkán lévő és a Türr István utca jár­dái következnek- tudtuk meg Rádi At­tila városüzemeltetésért felelős alpol­gármestertől. D. V. Közel Újpesthez Új arculattal, az Újpest Kártya-program partnere­ként nyitott képviseleti pontot Újpest-Városkapunál a Generali Biztosító, hogy még inkább jelen lehessen a vá­ros életében, és a helyi igényekre, élethelyzetekre sze­mélyre szabott megoldásokat ajánlhasson. A személyes kapcsolatokat erősítő üzletpolitikának része a kártya­programban való részvétel is. Bácskái Sándor régióigazgató és Major László országos képvisele­ti projektvezető egyaránt fontos­nak nevezte a személyes képvisele­ti pontokat. Mindketten úgy vélik, a digitalizált világban is szükség van a személyes kapcsolattartásra, és az ügyfél előbb-utóbb mindenkép­pen személyesen keresi meg a biz­tosítót. Barabás Éva képviselet-vezető el­mondta, újpesti jellegzetességekkel folytatják eddigi tevékenységüket, aminek ékes bizonyítéka, hogy Új­pest Kártya-elfogadóhellyé váltak. A kártyaprogram arany fokozatú part­nereként többféle biztosítás éves díjából adnak tíz százalék kedvez­ményt, ami - a szolgáltatások szá­mától, típusától függően - évente tí­zezres nagyságrendű megtakarításo­kat hozhat. Az eseményen Németh Edit Éva, a kör­zet önkormányzati képviselője is részt vett, aki szerint a biztosító képvisele­ti pontja és a városkártyaprogramhoz csatlakozása nagyon hasznos az újpesti­ek számára. (Bővebben: újpest.hu)MOA

Next

/
Oldalképek
Tartalom