Újpesti Napló, 2009 (3. évfolyam, 1-30. szám)

2009-09-28 / 19. szám

Párthírek ® KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK Balázs Erzsébet; Hladony Sándor Gyula; Rádi Attila önkor­mányzati képviselők október 5-én hétfőn 17-18-óráig tartanak foga­dóórát. Bartók Béla október 6-án kedden 18-19 óráig; Koronka Lajos október 1-jén, csütörtökön 17-18 óráig tart fogadóórát. Helyszín: (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 369­09-05. Nagy István október 6-án kedden 16-17 óráig tart fogadó­órát. Helyszín: 1042 Bp., István út 11. Daróczi Lajos önkormányzati kép­viselő október 12-én hétfőn 15-17 óráig; Wintermantel Zsolt önkor­mányzati képviselő október 14-én szerdán 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Buda­pest, Árpád út 56.) Dr. Hollósi An­tal október 13-án kedden 18-19 óráig tart fogadóórát. Helyszín: Me­gyeri u. 20. Általános Iskola. Az Újpesti Fidesz szeretettel vár minden kedves érdeklődőt Magyar­ság-tudat DVD estjére, ahol 2009. október 9-én pénteken 18 órai kez­dettel Jelenczki István: „Népek Krisztusa, Magyarország 1956" fil­mének III. része kerül vetítésre. Hely­szín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpádút 56.) www.ujpestifidesz.hu A Boruzs András frakcióve­zető, egyéni képviselő (15. választókerület: Megyer- Székesdűlő) Tel.: 232-1501, Fax: 380- 6341, e-mail: boruzsa@ujpest.hu Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Iskola, minden hónap első hétfőjén 16.30-17.30 Kovács Sándor listás képviselő Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Iskola, minden hónap első hétfőjén 16.30-17.30 Szabad Demokraták Szövetsége Új­pesti Szervezet (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: 788-0802 (munkaidőben) E-mail: info@szdszujpest.hu . Ked­den és csütörtökön 16-19 óráig sze­mélyesen is várunk minden érdek­lődőt. www.szdszujpest.hu A Jobbik újpesti szervezete ^ w0 szeretettel meghívja Önt és kedves családját, az Új Magyar Honfoglalás című ren­dezvényére. Vendégünk: Szegedi Csanád a Jobbik alelnöke, európa Aktuális NYÍLT NAPOK A KÖNYVESBEN A Könyves Kálmán Gimnázium ebben az évben is megrendezi a nyílt napo- ka't az általános iskolák hatodik és nyolcadik osztályos tanulói számára. A nyílt napok időpontja: 6 évfolya­mos képzésre jelentkezők (6. osztályo­sok): 2009. október 5-én (hétfő) reggel 8 órakor a gimnázium dísztermébe várjuk az érdeklődő tanulókat. Ugyan­ezen a napon délután 17 órától a szü­lőknek tartunk tájékoztatót. A 4 évfolyamos képzésre jelentke­zők (8. osztályosok): 2009. október 6- án (kedd) reggel 8 órakor a tanulók­nak, délután 17 órakor a szülőknek tartunk tájékoztatót ugyancsak a gim­názium dísztermében. Az érdeklődő tanulók számára gim­náziumi előkészítő szakkört indítunk magyarból és matematikából. Jelent­kezés az előkészítőkre: a 6. osztályo­parlamenti képviselő és Kőházy „Fankadeli” Ferenc előadóművész. Idő­pont: október 4.,17 óra. Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ (1043 Buda­pest, Tavasz u. 4.) Pajor Tibor önkormányzati képviselő fo­gadóórája minden hónap első hétfőjén 18 órától a a Szent László tér 7. szám alatt. GITÁROSOK KLUBJA -ÚJPESTEN ■ MSZP Szeretettel várjuk a most alaku­ló klubunkba mindazok jelentkezését - kezdőket, haladókat, érdeklődőket - akik szívesen vennének részt egy zenei közösség munkájában. Figyelem: nem oktatás, csak konzultáció, a klubtagság ingyenes! Érdeklődni a 06/20 419 7878- as telefonszámon lehet H-SZ-P: 10-15 óráig. Cím: 1046 Bp., Nádor u. 1. MSZP Újpesti - Káposztásmegyeri Szervezeté­nek székháza „Ml ITT VAGYUNK!" „Ki mit tud?" Pódium rendezvénysorozat nyugdíjasoknak Szinte hihetetlen, hogy hatodik évébe lép a „Mi itt vagyunk! Ki mit tud? Pódi­um” rendezvénysorozat, amit az Önök lelkesedése, kérése tovább éltet! Örömmel értesítjük, hogy ebben az év­ben a nyugdíjasok számára változatlan formában szeretnénk folytatni ezt a szép hagyományt! Mindenkire számítunk, Ön­re is, aki esetleg évek óta rendszeres fellé­pő, vagy Önre, aki eddig nézőként volt je­len és most mutatkozna be első alkalom­soknak 2009. október 8-án (csütör­tök) 15-18 óra között, a 8. osztályo­soknak 2009. október 9-én (pénteken) 15-18 óra között a gimnázium iskola­titkári irodájában. Sömjén Gábor, igazgató LELKI SEGÉLY ŐSZIDŐBEN A DélUtán lelkisegély szolgálat koráb­bi, igen népszerű kiegészítő tevékeny­ségére, az ingyenes számítógépes ok­tatásra az Önök lapjának is köszönhe­tően eddig több mint ötszázan jelent­keztek. Úgy ítéljük meg, hogy a most bevezetett ingyenes személyes pszi­chológiai és jogi tanácsadásra is so­kaknak lesz szüksége. A Délután lelkisegély szolgálat sze­mélyesen is igénybe vehető ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadással várja a 45 éven felettiek hívásait a 06-80-200 866-os telefonszámon - az ünnepek alatt is! DélUtán Alapítvány kuratóriuma mai! Higgye el, csak nyerhet azzal, ha en­nek a kiváló közösségnek a tagja lesz! Szeretettel várjuk mindazokat, akik résztvennének és bemutatnák tudásu­kat a következő kategóriákban: vers- és prózamondás, magyar nóta, dalmű, operett, énekkórus, táncdal, hangszeres, képzőm űvészet, Totó és egyéb szórakoz­tató kategóriákban. Jubileumi rendezvénysorozatunk ke­retében - valószínűleg a gálán fellépési lehetőséget biztosítva - továbbra is sze­retettel várjuk mindazon nagyszülők- unokák, szülők-gyermekek jelentkezését, akik közösen szeretnék bemutatni pro­dukciójukat. Biztatjuk Önöket, bátran jelentkezzenek, üdítő színfoltot vará­zsolva a műsorba! Jelentkezési határidő: szeptember 1-október 2. Továbbra is szeretettel várjuk azokat az írásműveket, melyek életüknek leg­szebb, vagy legemlékezetesebb pillanatát örökíti meg. A szárnyaló gondolatot nem kívánjuk megkötni, a pályamű lehet vers és próza egyaránt. Kérjük azonban, hogy ennek terjedelme ne haladja meg a há­rom A/4-es gépelt oldalt. Érdemes pró­bálkozni, hisz a legjobbakat jubileumi ki­adványunk keretében összefűzve, nyom­tatott formában kiadjuk! A leadás határ­ideje folyamatos, de legkésőbb novem­ber 15-ig kérjük leadni a műveket. Érdeklődni és jelentkezni lehet. Palo­tán: személyesen az MSZP XV. kerületi szervezetének irodájában az Eötvös utca 8. szám alatt minden hétköznap 8-16 óra között, vagy telefonon a 307-6320-as számon. Újpesten: személyesen az MSZP IV. kerületi szervezetének irodájában a Nádor utca 1. szám alatt minden hétköznap 14-17 óra között, vagy telefonon a 369- 4205-ös számon. Jelentkezésüket várva, jó felké­szülést kívánunk!- Hajdú László, Csizmár Gábor, Kiss Péter országgyűlési képviselők „KI MIT TUD?” PÓDIUM PLUSZ Immár hat év telt el azóta, hogy elő­ször megrendeztük nyugdíjasok ré­szére a „Ki Mit Tud?"-ot. A sikeres rendezvénysorozat a fiatalabbakban is kedvet ébresztett, sokan kérték, hogy megmutathassák tehetségü­ket. Ebben az évben a korlátot fel­oldjuk, fellépési lehetőséget biztosí­tunk mindazok számára, akik sze­retnének élni ezzel a lehetőséggel. Meghirdetjük a „Ki Mit Tud?" Pódium Pluszt. Szeretettel várunk mindenkit, akik részt vennének és bemutatnák tudásukat a követke­ző kategóriákban: vers- és próza­mondás, magyar nóta, dalmű, operett, énekkórus, táncdal, hang­szeres, képzőművészet, fotó és egyéb szórakoztató kategóriákban. Érdeklődni és jelentkezni lehet szeptember 1-október 2. között Palotán: személyesen az MSZP XV. kerületi szervezetének irodá­jában az Eötvös utca 8. szám alatt minden hétköznap 8:00-16:00 óra között, vagy telefonon a 307- 6320-as számon. Újpesten: sze­mélyesen az MSZP IV. kerületi szervezetének irodájában a Ná­dor utca 1. szám alatt minden hétköznap 14-17 óra között, vagy telefonon a 369-4205-ös számon. Jelentkezésüket várva, jó felkészü­lést kívánunk! Hajdú László, Csizmár Gábor, Kiss Péter országgyűlési képviselők MŰSOROS DÉLUTÁNI RANDEVÚ Szeretettel meghívjuk Önt és ked­ves családját október 2-án 15 óra­kor kezdődő „Idősek Napi" műso­ros, vidám rendezvényünkre, mely­nek helyszíne az Ady Endre Műve­lődési Központ. Vendégünk Ger­gely Róbert előadóművész. Jegyek átvehetők szeptember 14-től min­den hétköznap 14-17 óra között az MSZP IV. kerületi szervezetének iro­dájában (IV. kér. Nádor u. 1.), vagy érdeklődni lehet telefonon a 369- 4205-ös számon. Kiss Péter, Csizmár Gábor országgyűlési képviselők

Next

/
Oldalképek
Tartalom