Újpesti Napló, 2009 (3. évfolyam, 1-30. szám)

2009-09-28 / 19. szám

APADT A VÍZ­MAGASSÁGA ► ’ SZÁZ. OROSZUL KICSINYÍTŐ KÉPZŐ SZABÁS­MINTA ' FOLYADÉK-KÖRÜL­BELÜL RÖV. VALAMIRE ­VISSZA­GONDOL AFR ORSZÁG ‘ SZALAD LOMBOS NÖVÉNY SS“ NÖVÉNYT TELEPÍT GALAMB KUTYA MAJDNEM TALÁL! PETR0NIUS MONDTA. i.rész —1 t_ MUTATÓ SZÓCSKA ► KISFEJSZE ► KELVIN JELE 71 TISZTA SÚLY IDŐSZÁMÍTÁS ELŐTT. RÖV. NAPSZAK ' MEG NEM HAZAS ► FEURAT FESZÜLETEN ► MÉTER KÉT­HARMADA! ► GYAKORI OROSZLÁN­NÉV tyúk MONDJA BIBI TIZENKÉT ÓRA VAN r ALKONYODIG LENG A ZÁSZLÓ ► LEGNAGYOBB ÉRTÉKŰ KÁRTYALAP NŐNEM JELE ► ' IGEVÉG- ZIÜDÉS ► FEKETE SZÍNŰ FA ► TUNÉZIA 6K. JELE ► ELRAKTA TÉRKÉP f RAGADOZÓ ÉDESVÍZI HAL ÉLTETŐ ELEM ... CSODA- ORSZÁGBAN (MESE) LAJTORJA őt Órai ITAL JÁRNÁ A TÁNCOT ► ' saovÁK IGEN ► • .... VAN. LESZ ... MAIL (LÉGIPOSTA) ► ANGOL PÉNZNEM TÖBBES SZÁM JELE ► «S3 11 A HARMADIK ISMERETLEN ANTONOV ZÖLDSÉGES LÉSEN KÉ­SZÜLT HÚ­SOS Éra BECÉZETT OSZKÁR ► VALAMIKOR LÉTEZETT ► PIACI ÁRUS ► ...-TAK UDV0ZIEGY, LATINUL FÉRFI FEHÉRNEMŰ l UTOLSÓ MAGYAR KIRÁLYNÉNK HA/ DARAB' ► ... SÁMUEL (KIRÁLYUNK) MONDAT VÉGI ÍRÁSJEL ARANY. FRANCIÁUL ► MONDÁS . 2. RÉSZE KIPLING KÍGYÓJA ’ NRS t NSZK FŐVÁ­ROSA VOLT ► RÓMAI EGY ► I MÉTER GIGA 01 ASZÓ GK JELE BŐR VEGYJELE NULLA Keresztrejtveny & keresztrejtvény beküldendő soraiban ismét egy bölcseletet rejtettünk el. A megfejtéseket kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe 2009. október 2-ig. Levélcímünk: Újpesti Napló szerkesztősége, 1043 Budapest, Tavasz u. 4., Ady Endre Művelődési Központ. A megfejtéseket a szerkesztoseg@ujpestimedia.hu e-mail címen is fogadjuk. A helyes megfejtést beküldő Olvasóink között a Könyvtündér jóvoltából könyvaján­dékot és két személy részére belépőt sorsolunk ki a káposztásmegyeri Ice Centerbe. A szerencsés nyertesek: C somos t rzsebet, c zobor Béla és C ai Zsuzsanna. A nyeremény átvételéről postán küldünk értesítést. Kérdeztünk... A városnapok két napján, a Tábor utcában az Újpesti Napló standjánál 112 látogató (67 nő és 45 férfi) töl­tötte ki kérdőivünket, melyben az újságról, illetve az olvasói szokások­ról kérdeztük őket. Segítséggel és ta­nulsággal is szolgált a kérdőívek ki­értékelése, és örömmel töltött el bennünket, hiszen az eredmények­ből úgy látjuk, az újpestiek szeretik lapunkat. Köszönjük mindannyiuk- nak a témajavaslatokat, a tanácso­kat, és természetesen az építő kriti­kákat is, melyeket igyekszünk meg­fogadni, igy reméljük, még színeseb­bé, és kedveltebbé válik az immár hetente megjelenő Napló. A kérdőívet kitöltők 70%-a rendszeresen olvassa az Új­pesti Naplót, 27%-a időn­ként (néhány érdeklődő még nem ta­lálkozott a lapunkkal, de a helyszínen rendelkezésre álló újságokba szívesen belelapozott). Mind a 112 látogatónk az Újpesti Naplóból tájékozódik a ke­rületi eseményekről, a megkérdezet­tek közel fele a Helyi Témából is, ne­gyede társaságban hall az érdekes programokról, és kisebb százaléka a napilapokból értesül az újpesti ren­dezvényekről, hírekről. A 112 olvasó 67%-a változatosnak véli lapunk tartalmát, 33%-a változó­nak. Elsősorban a tudósítások, hírek, illetve a kulturális témák érdeklik ol­vasóinkat. Felmértük azt is, milyen hosszúságú anyagokat olvasnak szí­vesen az újpestiek. Kedvenc terjede­lemről nem tudunk beszámolni, vi­szont a megkérdezettek nagy százalé­ka megjelölte, hogy elsősorban a té­mától függ, mely cikkeket olvassa el szívesen, függetlenül annak hosszúsá­gától. Kérdésünkre, miszerint szívesen látnának-e országos híreket is az Új­pesti Naplóban, a megkérdezettek 59%-a válaszolt nemmel. A kérdőívek szerint az olvasók 76%-a elégedett az újság terjesztésé­vel, 23% változónak érzi azt; erre ígér­jük, a jövőben jobban odafigyelünk. Felmértük a www.ujpest.hu láto­gatottságát is: a lap olvasóinak 22%-a tekinti meg rendszeresen az oldalt, 44%-a ritkán, 34%-a egyáltalán nem. A kérdőívet kitöltők túlnyomó ré­sze, 52%-a az 50 év fölötti korosztály­ból került ki, a 30 év alattiak a meg­kérdezettek 18%-át, a 30 és 50 év kö­zöttiek a 30%-át tették ki. Arra a kérdésre, hogy milyen té­mák jelenjenek meg gyakrabban az Újpesti Naplóban, az olvasók az egészségügy és életmód, az iskolai élet, a sport, a kultúra, a gyermekne­velés és a gasztronómia témakörét jelölték meg. Olvasóink szívesen lát­nának hasonló témájú rovatokat is, ezeket kiegészítve - a teljesség igénye nélkül - helytörténettel, környezet- védelemmel, vagy épp ezotériával kapcsolatos sorozatokkal. Köszönjük segítségüket! Újpest Önkormányzatának hivatalos lapja Kiadó: Újpesti Média Nonprofit Kft. • Ügyvezető igazgató: Nemesházi Beatrix • Főszerkesztő: Harkai Péter • Szerkesztőségvezető: Bangha Katalin • Szerkesztő: Tutor Kata, Pálfi Kata • Olvasószerkesztő: Török Mónika Fotó: Horváth Dávid • Titkárságvezető-hirdetésszervező: Szerencsi Csilla • Szerkesztőség: Ady Endre Művelődési Központ, 1043 Budapest, Tavasz utca 4., I. em. Telefon: 785-0366, fax: 785-0466, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimeclici.hu , Lapterv, nyomdai előkészítés: K8 • Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája, www.hknyomda.hu • Terjeszti: DM Hungary Kft., Tel: 887-0737 Megjelenik minden páros hét péntekén 47 000 példányban

Next

/
Oldalképek
Tartalom