Újpesti Napló. 2008 (2. évfolyam, 1-23. szám)

2008-01-11 / 1. szám

1 ■■■■■■I ■Prarsgg mi A Z INGYENES KERÜLETI ÚJSÁG 2008. január 11. C zetőné Kanizsai-Nagy Éva, há­rom gyermekes anyuka, a Tűz­szerész és Hadihajós Zászlóalj személyügyi részlegének mun­katársa úgy fogalmaz: 2007-ben érezte igazán azt tizennyolc év után, hogy „beérik" az az odafigyelés és szeretet amivel a család tagjai naponta segítik egymást. Jöttek visszajelzések, hogy a három gyermek- „érkezési sorrend­ben": Roland, Zsanett és Ádám - nem csak az iskolában teljesítenek jól, ha­nem roppant tehetségesek is. Ők ugyanis szinkronszínész gyerekek.- Életünk ugyan szoros napirend sze­rint zajlik, mégsem tudunk eló're tervez­ni. Szinkronok, színházi próbák, fellé­pések váltják egymást, a két nagy már önállóan közlekedik a stúdiók között, néha előfordul, hogy Ádám is egyedül megy, de őt azért legtöbbször a férjem vagy én visszük. Mivel kisgyermek hangból kevesebb van, Ádámnak, a Munkásotthon Utcai Ál­talános Iskola hetedikesénekvolta „leg­nagyobb keletje", Zsebibaba és Noddy korábbi magyar hangja november végén felénekelt „kolléganőjével" egy CD-t, a Rosszcsontok-at, amely vélhetó'en sok karácsonyfa alá odakerült. Az operett- színházi musicalben, az Elisabeth-ben a kis Rudolf megformálója, de színpadon szerepel a Nemzeti Színház III. Richard eló'adásában, és az Oidipuszban. A Víg­színház Pán Péter című darabjában John, a Musical Varázs Stúdió által játszott Légy jó mindhalálig musicalben Nyilas Misi megformálója, ráadásul bátyja, Ro­land, a Madách Gimnázium végzó's diákja - Narnia krónikáiban Peter, a Vigyáz, kész, szörf című rajzfilmben Cody ma­gyar hangja - partnere a színpadon. A család ifjú hölgye, Zsanett - Kaleido Star anime (Sora Naegino) magyar hangja, a 11-dik osztályt új középiskolában, a Köl­csey Ferenc Gimnáziumban kezdte, gyorsan beilleszkedett, szenvedélyesen olvas és ír, legutóbb egy drogellenes pá­lyázatra küldte be írását. Zsanett a Musi­cal Varázs Stúdió növendéke, nyáron Er­délyben szerepelt az István, a király rockoperában. 2008 a család életében a hétköznapi örömök azon sorát rejti a számukra, me­lyek egy életre meghatározóak szoktak lenni egy ember - nemhogy egy nagy család - életében. Roland érettségizik, felvételi előtt áll, felsőfokú nyelvvizsgá­ra készül angol nyelvből és szeretne jo­gosítványt szerezi. Zsanett eló'rehozott érettségit tesz ember- és társadalomis­meretből, szeretné komolyan fejleszteni a tánc- és énektudását. Ádámnál folyta­tódnak a színpadi szerepek. S hogy mit vár egy édesanya az új esztendőtói?- Nekem két vágyam van: idén is sze­retnék legalább egy hetes közös családi nyaralást, és többen szervezkedünk, hogy a Légy jó mindhalálig musical Új­pestre, az Ady Endre Művelődési Köz­pontba is eljusson, és élményt jelent­sen az újpesti iskolásoknak is. SZEREPCSERE-Japán volta kezdet, Újpest a „vég". E két, egymástól nagy távolságra eső színhely, amelyek a velem történeteknek keretet adtak a sok szépet és jót hozó 2007-ben - idézi fel Geszthy Veronika operaénekes. - Az év elején persze még nem tudhattam, hogy a primadonna-, opera- és oratórium­szerepek mellett „mamaszerepet" is nyújt az élet. Ezzel nemcsak a családban biztosítom az utánpótlást, hanem be­illeszkedhetek az Operettszínház „kismama-társulatába" is, hiszen a musical „szekcióban" éneklő Kékkovács Mara, Pólyák Lilla, Janza Kata, Szinetár Dóra babavállalási kedvét yem^a mi, az „operett szakosok" is átvettük: Fischl Mónikával kö- operaénekes vetjük őket néhány héten belül a szülési szabadsággal. A 2007-es évet az Operettszínház újévi gálaműsorával köszöntöttük Japánban, ahol ezután Strauss: Dr. Bőregér című operettjében Rosalindaként mutatkoztam be. Az Operettszínházban két premierem is volt. Zekovitz Béla: Csókos asszony cí­mű operettjében a főszerepet kaptam és Offenbach: Párizsi élet című, sokszerep­lős operettjében is örömmel léptem színpadra. Még zeneakadémista koromban, 2004-ben lettem lluska Kacsóh: János vitézében, amit nagy örömömre 2007-ben is megtartottak a közönségtől most sajnos átmeneti időre búcsúzó Erkel Színház repertoárjában. A Tavaszi Fesztivál Mozart: Figaró házasságát hozta nekem Kova- ük Balázs rendezésében Susanna szerepével. Az Operaházban felléptem a Simándy József emlékére rendezett gálaműsorban, az Operettszínházban pedig meglévő szerepeim mellett a Kálmán Imre karmesterverseny televíziós döntőjé­ben. Sokat köszönhetek a Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor által létrehozott Operettvilág Együttes meghívásainak, velük többek között Mozart: Varázsfuvolá­jában Pamina lehetettem. A Miskolci Operafesztiválon Artemis-t énekeltem. Az év ajándéka volt a Kodály évforduló tiszteletére a Syma Csarnokban megrende­zett Székelyfonó előadásban a Fiatal leány szerepe. December 21-én, Újpesten énekeltem utoljára közönség előtt, ezúttal a Közművelődési Kör kedves meghívá­sára. A 2008-as év első napjai már csak otthoni énekléssel telnek, január második felére várjuk kisfiúnkat, a Záborszky család legifjabb tagját. Persze nem tudjuk, hogy apai, nagyapai ágon a karmesteri pálcát vagy anyai vonalon az éneklést örö­kítjük-e tovább. Egy biztos: szereti a zenét, remekül viselte a fellépéseket. Re­mélem, minden rendben lesz, és terveim szerint az ősszel kezdődő évadban, a ba­ba tempójához igazodva, biztos családi, nagyszülői háttérrel térhetek vissza a kö­zönséghez. 2 Néhány nappal ezelőtt, Szilveszteréjszakáján, az új esztendő küszöbén kívántunk egymásnak boldog, sikeres 2008-as évet és ki-ki megtette fogadalmait, megfogalmazta az önmaga elé kitűzött célokat. A jövő tervezése most sem megy a múlt számbavétele nélkül, elkészültek a családi „mérlegek" is, ki minek is örült 2007-ben. Lapunk következő sorai betekintést engednek az újpesti krónikákba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom