Újpest, 2006 (14. évfolyam, 1/331-20/350. szám)

2006-01-26 / 2. (332.) szám

2006. január 26. 7 Különleges nap volt január 13-a a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola életében, ekkor szentelték fel ugyanis Kiss-Rigó László esztergom- budapesti főegyházmegyei püspök celebrálása mel­lett az intézmény kápolnáját. Az 1999 óta működő iskola vezetői a kezdeti években kénytelenek voltak minden energiájukat a törvény által előírt oktatási feltételek betartására fordítani, ám emellett azon is dolgoztak, hogy amint az egy egyházi tanintézmény számára elengedhetetlen, előbb-utóbb egy saját kápolna, benne oltári szentséggel is megtalálható legyen e falakon belül. „Az épület jellegéből adó­dóan nincs klasszikus értelemben vett aulánk, csak egy dísztermünk, ami ez idáig a szentmisék számára szolgált helyszínül - mondta lapunknak Käfer György igazgató. - Úgy éreztük azonban, nagy szük­ségünk volna egy kifejezetten az imádság, a misék és úgy általában a szakrális tevékenységek számára egy meghittebb, erre a célra megfelelőbb helyiségre. így végül összenyitottunk két irodát, hogy itt alakítsuk ki a kápolnánkat, ahol Pályi László atyának köszön­hetően a Fatimái Szent Szűz szobrának egy pontos mása is jelen van. Mindezt azonban önerőből nem tudtuk volna véghezvinni, ám szintén az atya volt, kifejezetten az­zal a céllal hoztam haza, hogy ő legyen a kápolna védőszentje. így aztán mintegy négyezer kilométeres út során a Szűzanya vigyázott ránk, mi pedig a szoborra. Kondor atyának pusztán annyi kérése volt, hogy hazaérve, az eredeti darabhoz ha­sonlóan, koronázzuk meg a kegytárgyat, s ez a szen­telőmisém meg is történt. S el kell még mondanunk, hogy mivel ebben az épületben működik a Páli Szent Vince Katolikus Szakiskola is, a kápolna ajtaja természetesen az ott dolgozók és tanulók előtt is nyitva áll.” (hanula) aki rálelt egy számunkra továbbra is ismeretlen jó­tevőre, aki egymillió fo­rintot áldozott erre a célra, lehetővé téve ezzel, hogy végre saját kápolnája iegyen az iskolánknak.” A felajánló kiléte tehát titokban marad. Az iskola számára pedig egy­úttal felszabadult a díszterem, amely ezentúl a jóval világibb jellegű eseményeknek (kiál­lítás, gyűlés stb.) adhat otthont- noha a különleges alkalmak­kor esedékes, az egész iskolának tartandó miséket ezután is itt tartják majd. „Az első az újonnan felszentelt kápolnában tar­tott osztálymise után még látszott a gyerekeken a megilletődöttség, ugyanakkor az öröm is - mesélte Pályi atya. - Többen visszakéredzkedtek még pár percre imádkozni. Amikor Fatimában jártam hálaadó zarándoklaton, az ott élő Kondor Lajos atya közben­járásával jutottam hozzá a Mária-szoborhoz, s mivel akkor már terveztük az iskolai kápolna megépítését, Felzárkóztató tanfolyam A Maholnap Ifjúsági Alapítvány február 1-jétől kezdődően felzárkóztató tan­folyamot szervez minden olyan tanuló részére, aki felvételire készül, jobb ered­ményekre törekszik, hatékonyabban szeretne tanulni, gyógypedagógiai nevelést igényel, többet akar tudni a világról. A tanórák helyszínei:- Karinthy Frigyes ÁMK Káposztásmegyeri Közösségi Háza (Lóverseny tér 6.)- Szőnyi István Általános Iskola (Lakkozó u. 1-5.)- Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház (István út 17-19.)- Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Erzsébet u. 69.)- Ady Endre Művelődési Központ (Tavasz u. 4.)- Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Lőrinc u. 35-37.) A részvételi díj: 2000 Ft/hó/tantárgy, mely magában foglalja a heti 2x45 perces foglalkozás költségeit. A tanfolyam négy hónapos, melyre előre, egy összegben kell 8000 Ft-ot csekken befizetni. Kedvezményekben részesülhetnek az arra rászoruló tanulók. A foglalkozásokat kis létszámú csoportokban tartjuk. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 06-30-250-9536-os telefonszámon. Katona Sándor programszervező Fntnle• 7n1kn Ictvnn ! "1 ' ■ Önzetlen jótevők és szorgos kezek munkája

Next

/
Oldalképek
Tartalom