Újpest, 2006 (14. évfolyam, 1/331-20/350. szám)

2006-01-26 / 2. (332.) szám

8 ÚJPEST 2006. január 26. Újpest legifjabb tehetségei léptek fel a gálán Kerek évfordulóhoz érkezett az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház szervezésében minden esztendőben meghirdetett magyar kultúra hete, hiszen épp tizedik alkalommal mérték össze tudásukat a kerületi diákok. A rendezvénysorozat természetesen a január 22-i magyar kultúra napjához kapcsolódik - Kölcsey Fe­renc 183 éve, 1823-ban ezen a napon fejezte be a Him­nusz Szatmárcsekén. A vetélkedősorozat legjobbjai­nak gálaműsorát január 20-án tartották, a díjakat dr. Chikány Gábor, az újpesti önkormányzat közművelő­dési, oktatási bizottságának elnöke adta át az első, második és harmadik helyezetteknek. A vetélkedők részeként meghirdetett „Mesevilág” rajzpályázatra beérkezett alkotások február 10-ig tekinthetők meg az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház színháztermében. A 2006. évi magyar kultúra hete vetélkedőinek vég­eredménye: (A gyerekek neve után zárójelben a fel­készítést végző pedagógusok nevét közöljük.) Vers- és prózamondó verseny Óvoda: 1. Tóth Réka, Összevont Napköziotthonos Óvoda (felkészítő: Vassné Örgován Borbála, Bics­kei Zsuzsanna). 2. Morvái Zsuzsanna, Összevont Napköziotthonos Óvoda (Markoja Lászlóné, Aszó­di Edit). 1-2. osztály: 1. Stohl Rebeka, Károlyi István 12 Évfo­lyamos Gimnázium (Nagy Hajnal). 2. Schneider Leila, Erzsébet Utcai Általános Iskola (Kara Má­ria). 3. Szepesi Gabriella, Angol Tagozatos Általá­nos Iskola (Rigóczki Csilla), és Lőrincz Zsuzsan­na, Karinthy'Frigyes ÁMK Általános Iskola (Ozs- váth Vilmosné). 3-4. osztály: 1. Kristóf Petra, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Prekly Józsefné). 2. Keszthelyi Veronika, Bajza József Általános Iskola (Heiszné Szabó Ágnes). 3. Zsár Viktória, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Prekly Józsefné). 5-6. osztály: 1. Keszthelyi Márton, Babits Mihály Gim­názium (Bodó Anna). 2. Csöngedi Anna, Babits Mihály Gimnázium (Bodó Anna). 3. Csema Katalin Szűcs Sándor Általános Iskola (dr. Szerényi Mária). 7-8. osztály: 1. Héricz Patrik, Babits Mihály Gim­názium (Balatoni Teréz). 2. KántorÁdám, Szigeti József Utcai Általános Iskola (Csapó Pál). 3.. Dénes Anna, Babits Mihály Gimnázium (Körösi Ágnes). 9-12. osztály: 1. Takács Edit, Berzeviczy Gergely Köz- gazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola (Ko- ronkáné Járai Annamária). 2. Kofrán Gergely, Babits Mihály Gimnázium (Körösi Ágnes). 3. Kozma Gábor Viktor, Babits Mihály Gimnázium (Körösi Ágnes). Énekbemutató 1-4. osztály: 1. helyezést nem adtak ki, 2. Nagy And­rás Zalán, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (Zakar- né Szarka Zsuzsa) és Kinyik Berta, József Attila Általános Iskola, Pusztaszabolcs (Kinyikné Boros Ildikó). 3. Lehoczky Neszta, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Naszádosné Hegedűs Erzsébet). Különdij: Bajza József Általános Iskola 4. a osztálya (Goór Katalin). 5-8. osztály: 1. helyezést nem adtak ki, 2. Simonfi Noémi, Bajza József Általános Iskola (Goór Kata­lin) és Lóránt Márton, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (József Dénesné). 3. Kovács Dóra, József Attila Általános Iskola, Pusztaszabolcs (Kinyikné Boros Ildikó) és Bony ár Zoltán, Erzsébet Utcai Általános Iskola (Járai Attila). Különdij: Ko­vács Petra, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (Bakó Judit). 9-12. osztály: Különdij: Ragoncza Nóra, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (Bakó Judit). Hangszeres bemutató 1-4. osztály: 1. Gál-Tamási Anna, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Csernátoni Marianna) és Nagy András Zalán, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (Mester Zsolt Barna). 2. Török Bálint, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (P. Szabó Zsuzsanna) és Komáromi Lili Bajza József Általá­nos Iskola (Balogh Kálmánná). 3. Erdélyi Dániel, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Isko­la (Gógucz Emma, Erdélyi László). 5-8. osztály: 1. Zanathy Pintér Márk, Erkel Gyula Új­pesti Zeneiskola (Szabó Zsuzsanna). 2. Thieu Ly Virág, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagoza­tos Iskola (Skripeczky Istvánná) és Simonfi Noé­mi, Bajza József Általános Iskola (Páll Dénes). 3. Winkler Dóm, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (Gyarmatiné Bendzsák Anita). 9-12. osztály: 1. és 2. helyezést nem adtak ki, 3. Cs. Farkas Katalin, Könyves Kálmán Gimnázium (Eisenbacher Zoltán). Különdij: Szabolcs Kama­razenekar, Violin Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény (Horváth Mónika). Mesevetélkedő 1. Csalóka Péter csapat, Karinthy Frigyes ÁMK Ál­talános Iskola (Naszádosné Hegedűs Erzsébet). 2. Gumimaci csapat, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola, 3. é osztály (Takács Ervin­né). 3. Bocicsoki csapat, Pécsi Sebestyén Általá­nos és Zenetagozatos Iskola, 3. é osztály (Takács Ervinné). „Mesevilág” rajzpályázat óvodásoknak 1. Pethő Flóra, 4,5 éves, Deák Óvoda (Juhászné Rusai Éva, H. Molnár Lajosné). 2. Magyar Barba­ra, 5 éves, Deák Óvoda (Juhászné Rusai Éva, H. Molnár Lajosné). 3. Kocsis Henriett, 6,5 éves, Deák Óvoda (Juhászné Rusai Éva, H. Molnár Lajosné). (h) A Zanathy Pintér Márk Squire Tarantella című művét adta elő gordonkán A Bródy Imre Gimnázium kamarakórusa tapsol a fellépőknek > m Keszthelyi Mártontól Kormos István: A szőre-veres, orra-hegyes Ik róka 8» című verset mm hallhattuk Fotók: Horváth Dávid

Next

/
Oldalképek
Tartalom