Újpest, 2006 (14. évfolyam, 1/331-20/350. szám)

2006-01-12 / 1. (331.) szám

_________ÚJPEST; 2 006. január 12. # Jogi tanácsadás, álláskereső teadélután Ingyenes jogi tanácsadást szervez a Fidesz - MPSZ Újpesti Szervezete. Az időpont: január 24., kedd 18- tól 19 óráig. Álláskereső teadélután. Az időpont: január 17., kedd 18-tól 19 óráig. A tanácsadások helyszíne: Fidesz-iroda (Árpád út 56.). tó Parlamenti látogatás ® - Pettkó András MDF-es országgyűlési képvi- MUF selő február 4-én, szombaton 8.30 órára cso­portos parlamenti látogatást szervez, melynek keretében személyes vezetése mellett megtekinthető a Magyar Országgyűlés épülete és a Szent Korona. A parlamenti látogatás ingyenes. Minden érdeklődő jelentkezését szeretettel várjuk munkanapokon a 369-8894-es számon 14-17 óra között. Bővebb infor­máció a www.pettkoandras.hu honlapon. Újpesti Szalon Szeretettel várjuk az érdeklődőket az Újpesti Szalon következő rendezvényére, amelyen Somogyi Zoltán­nal, a Political Capital igazgatójával beszélgetünk ar­ról, mit mutatnak a legfrissebb közvéleménykutatá­sok? Időpont: január 26., csütörtök, 18 óra. Hely­szín: a Magyar Demokrata Fórum Újpesti Szerveze­tének székháza (Árpád út 88., bejárat a Lebstück M. utca, József Attila utca sarok felől). Házigazda: Pettkó András országgyűlési képviselő. az MDF Újpesti Szervezete m Ki mit tud? ­nyugdíjasoknak Kedves örökifjú Barátaink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2006 januárjában folytatódik a „Mi itt vagyunk!” - nyugdíjas „Ki mit tud?” versenysoroza­tunk. Ezúton értesítünk minden kedves versenyzőt és érdeklődőt, hogy az első elődöntőre január 24-én 14 órakor, az Ady Endre Művelődési Központban (Tavasz u. 4.) kerül sor, ahol ezúttal az énekkarok, a táncdal, a hangszer és egyéb szórakoztató műfajban nevezettek mérik össze tudásukat. Az elődöntő nyil­vános, minden érdeklődőt szeretettel várunk! Csizmár Gábor Kiss Péter országgyűlési képviselő országgyűlési képviselő Újpesti terefere Szeretettel meghívom Önt Az én vendégem, az Ön vendége című rendezvényünkre január 26-án, csütör­tökön 17 órakor az Ady Endre Művelődési Központba (Tavasz u. 4.), egy érdekesnek ígérkező beszélgetés­re. A kötetlen társalgáson, ahol közéleti emberek be­szélgetnek élményeikről, hétköznapjaikról, munká­jukról, Ön is kérdezhet, és megtudhatja mindazt, ami az újságokból kimarad(t). Vendégem: Avar János újságíró. Várja Önt a házigazda: Kiss Péter országgyűlési képviselő Új telefonszám V|W A Jobbik Magyarországért Mozgalom Új- jobbik pesti Szervezetének telefonszáma megvál- ST" tozott. Barátaink, szimpatizánsaink a 06- 70-240-9844-es számon érhetnek el bennünket. a Jobbik Újpesti Szervezete Jókívánság Eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a MIÉP Újpesti Szervezete nevében minden kedves újpesti polgárnak: Fehér György kerületi elnök Közéleti Értékek Kollokviuma Január 26-án, csütörtökön 18 órakor dr. Temesszent- andrási Péter filozófus tart előadást Keresztény hit és politikai ész - Szempontok a közélet történéseinek ke­resztény értékeléséhez címmel. Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ (Tavasz u. 4.). Minden érdek­lődőt tisztelettel vár az Iszter Kulturális Egyesület Német nyelvtanfolyam Megfelelő számú jelentkező (8-12 fő) esetén felnőtt kezdő és/vagy haladó német nyelvtanfolyamot indít az Újpesti Német Kisebbségi Önkormányzat. Helye: 1042 Budapest, Nyár u. 40-42. Ideje: kedd, csütörtök 1730-19 óra. Díja: 30 000 Ft/60 óra. A tanfolyam feb­ruár 2-án, csütörtökön indul. Jelentkezés és beirat­kozás: január 19-én és január 26-án 1730-tól 19 óráig a kisebbségi önkormányzat Nyár utcai helyiségében. Érdeklődés, felvilágosítás keddenként 17 és 18 kö­zött az alábbi telefonszámon: 390-4150. Balázsné Gráff Magdolna elnök Meghívó Mesterségek dicsérete, azaz miről mesélnek a szobrok a Parlamentben? - Szeretettel meghívom Önöket január 21-én, szombaton 10 órától egy rendhagyó parlamenti látogatásra. Az Országház épületébe való beléptetés miatt előzetes bejelentkezés szükséges. Jelentkezni a 441-4510-es telefonszámon lehet. Kiss Péter országgyűlési képviselő Az országgyűlési képviselők fogadóórái: Csizmár Gábor: január 25.17.30 órától Polgármesteri Hivatal Kiss Péter: január 25.18.30órától Polgármesteri Hivatal Wintermantel Zsolt: január 25.18.30-19.30 óráig Fidesz-iroda (Árpád út 56.) Zenés est Az újpesti szerb és görög kisebbségi önkormányzatok január 21-én, 20 órai kezdettel zenés estet rendeznek a Karinthy Frigyes ÁMK-ban (Hajló utca). A műsort táncház követi. A belépődíj 600 forint. Mindenkit sz­eretettel várnak a szervezők, a két kisebbségi önkor­mányzat tagjai, akik egyúttal boldog új évet is kívánnak. Kaczimbarisz Georgia az Újpesti Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke Csolics Veronika az Újpesti Szerb Kisebbségi Önkormányzat elnöke Évadnyitó Évadnyitó klubestjét január 13-án, 19 órakor tartja az Újpesti Közművelődési Kör a Polgárcentrumban. A klub tagjai, folytatva a hagyományokat, ezúttal is dr. Derce Tamást, Újpest polgármesterét várják az első, januári találkozójukra, akivel Újpest jelenéről és jövőjéről beszélget az est házigazdája: dr. Somos András. A Közművelődési Kör tagjai január 27- i klubestjükön zenés-rajzos irodalmi esten klubtár­sukat, Bertalan Tivadar képzőművészt köszöntik 75. születésnapja alkalmából. Az est házigazdája ez al­kalommal Lányi Csaba Gábor lesz. Vállalkozók figyelmébe! A BKIK újpesti tagcsoportja helyben szervezett tan­folyamaival segítséget kíván nyújtani az újpesti vál­lalkozásoknak. Folyamatosan indítjuk a következő tanfolyamokat: - ingatlanközvetítő, - szakács, - élel­miszer-eladói, intenzív, - vendéglátóüzlet-vezetői, - boltvezetői, - kereskedelmimenedzser-képzés, emelt szintű. Tanfolyamainkra részletfizetési kedvezményt biztosítunk. Jelentkezés és bővebb információ Báncs Ferenc tanfolyamvezetőnél a 06-20-951-3357-es mo­bilszámon, vagy a BKIK IV. kerületi irodájában a 370- 0386 telefonszámon. Szülőklub A Napraforgó Alapítvány január 26-án, csütörtökön 18 órakor tartja következő szülőklubját. A téma: hi- peraktivitás, figyelemzavar, érzelmi zavarok a gyer­mekek életében. Előadó: dr. Gyarmathy Éva, az MTA szakpszichológusa. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Napraforgó Képességfejlesztő Központba, a Megyeri út 226.-ba. Újpest Önkormány- zatának kéthetente megjelenő lapja Kiadja; Újpest Önkormányzata Szerkesztőség Polgármestert Hivatal 1041 Budapest, István út 14. Tel; 231-3160.231-3101/144. fax: 231-3161, e-mail. szeikesztoseg@ujpest.hu Szerkesztőségi titkai. Karsai Orsolya Hirdetésfelvevő: Tóth Andrósné Nyomdai előkés?!tás Újpest szerkesztősége, Daróczi Zita, Vémi József XIV. évfolyam Nyomdát előállítás Szikra Lapnyomda Rt.- Felelős vezető Máthé Sándor vezérigazgató 1. szám internet www szikraiapnyomda.hu E-mail. info48szikralapnyomda hu Felelős szerkesztő. * Terjesztő OM Hungary Kft, tel 887-0737 Bangha Katalin * * Szerkesztőségünk a meg nem rendelt kéziratokat nem Őrzi meg. és nem ts küldi vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom