Újpest, 2004 (12. évfolyam, 1/281-25/305. szám)

2004-02-26 / 4. (284.) szám

2004. február 26. Győztesek és helyezettek... A Pedagógiai Szolgáltató Központ összesítése alapján közreadjuk a kerületi ének-, népdaléneklési, fizika-, „Nyelvünkben élünk”, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-, valamint a Hevesy György kémiaverseny I—VI. helyezettjeinek névsorát. A diákok neve mellett feltüntetjük az iskolát, illetve a felkészítő tanárok nevét is. Egyéni énekverseny 3. osztály: I. Lakatos Brigitta, Nyár Utcai Álta­lános Iskola (felkészítő tanár: Guth Erika), II. Kokas Eliza, Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolya­mos Gimnázium (Adorján Gáborné), III. György Boglárka, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimná­zium (Dittrich Márta), IV. Egri Mátyás, Angol Tagozatos Általános Iskola (Pappné Kormos Judit, Egerszegi Krisztina), V. Siraky Dalma, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Brószné Galusz Zsuzsa), VI. Galla Nikolett, Szigeti Jó­zsef Utcai Általános Iskola (Reszeli Jánosné). 4. osztály (nem tagozatos): I. Simonfi Noémi, Bajza József Általános Iskola (Borosné Kapcsos Andrea), I. Szűts Apor, Angol Tagozatos Álta­lános Iskola (Katona Andrea), II. Ghira Zsófia, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Mértény Enikő), III. Túri Boglárka, Testnevelés Tagoza­tos Általános Iskola (Beley Ildikó), IV. Fekete Bianka, Szűcs Sándor Általános Iskola (Kővári Katalin), V. Balogh Enikő, Német Tagozatos Ál­talános Iskola (Tóth Márta). 4. osztály (emelt szintű): I. Karczab Eszter, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Is­kola (Vass Veronika), II. Gyenes Mercédesz, Ho­moktövis Általános Iskola (Szaniszló Lajos), III. Nagy Apolka, Nyár Utcai Általános Iskola (Guth Erika), IV. Tóth Emese, Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (Adorján Gáborné). Énekcsoportverseny 3. osztály (nem tagozatos): I. Erdélyi Bettina, Kovács Réka, Telek Zsuzsa, Megyeri Úti Általá­nos Iskola (Bánfi Katalin), II. Horváth Alexand­ra, Szabó Veronika, Varga Nóra, Szőnyi István Általános Iskola (Némethné Szász Ildikó), III. Kovács Bettina, Móri Alexandra, Szabó Berna­dett, Erzsébet Utcai Általános Iskola (Varga Pé­ternél, IV. Bogdány Anikó, Kata János, Piros Éva, Angol Tagozatos Általános Iskola (Eger­szegi Krisztina, Pappné Kormos Judit), V. Mol­nár Dominika, Nagy Andrea, Strommer Ta­más, Bajza József Általános Iskola (Goór Kata­lin), VI. Balog Krisztián, Csíki Nóra, Szfárli Zsó­fia, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Dittrich Márta). 4. osztály (nem tagozatos): I. helyezést nem adtak ki. II. Csengeti Dorottya, Oláh Balázs, Or­bán Ágnes, Bajza József Általános Iskola (Bo­rosné Kapcsos Andrea), II. Kotrucz Viktor, Kovács Dorottya, Tátrai Adrienn, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Kuhmann Emese), III. János Orsolya, Petőh Emese, Sárvári Doli­na, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Ozsváth Vilmosné), IV. Bodoni Réka, Bogdán Renáta, Molnár Kristóf, Angol Tagozatos Álta­lános Iskola (Katona Andrea), V. Gogh Eszter, Singh-Bahadur Szilvia, Tavaszi Réka, Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (Adorján Gáborné), VI. Joódi Zsófia, Ravasz Nóra, Szilágyi Ivett, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Mértény Enikő). 3-4. osztály (emelt szintű): I. Bartók Vivien, Gáy Zsófia, Török Nikolett, Homoktövis Általá­nos Iskola (Szaniszló Lajos), II. Kun Dóra, Ma­gyar Emese, Molnár Vivien, Homoktövis Általá­nos Iskola (Szaniszló Lajos), III. Cseres Dorottya, Csöngedi Anna, Papp Artúr, Homoktövis Általános Iskola (Szaniszló Lajos), IV. Albi Fanni, Herceg Dóra, Lugovcsa Evelin, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Vass Veronika). Népdaléneklési verseny, egyéni 5. évfolyam: I. Farkas Bernadett, Szőnyi István Általános Iskola (felkészítő tanár: Mozsár Lívia), II. Lőrinczi Róbert, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Vass Veronika), III. Kocsis Kornélia, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Becsákné Kányádi Szilvia), IV. Cserés Anett, Homoktövis Általános Iskola (Temesváriné M. Erika), V. Kiss Virág, Bajza József Általános Iskola (Goór Katalin), VI. Junghaus Krisztina, Erzsébet Utcai Általános Iskola (Járai Attila). 6. évfolyam: I. Kenyeres Adrienn, Homoktövis Általános Iskola (Surán Sándor), II. Nagy Győri Kitti, Homoktövis Általános Iskola (Surán Sán­dor), III. Haliárszky Nikolett, Testnevelés Tago­zatos Általános Iskola (Becsákné Kányádi Szil­via), IV. Mészáros Beatrix, Erzsébet Utcai Álta­lános Iskola (Járai Attila), V. Kovács Tünde, Bajza József Utcai Általános Iskola (Goór Kata­lin), VI. Lakatos Edina, Megyeri Úti Általános Iskola (Pintérné F. Judit). 7-8. évfolyam: I. István Bernadett, Német Tagozatos Általános Iskola, 7. o. (Naszvagyi Vilmosné), I. Kovács Réka, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium, 7. o. (Aranyosi Lóránt), II. Nagy Orsolya, Erzsébet Utcai Általános Iskola, 8. o. (Járai Attila), III. Kovács Orsolya, Szűcs Sándor Általános Iskola, 8. o. (Molnárné Pál Andrea). Népdaléneklési verseny, csoportos I. Balázs Flóra, Árpád Eszter, Kristály Sarolta, Pejtsik Panna, Rezős Franciska, Szigethy Réka, Vida Gyöngyvér, Zoltán Karolina, Móréh Judit, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (József Dénesné), II. Vidéki Virág, Naftái Dóra, Cseres Anett, Homoktövis Általános Isko­la (Temesváriné M. Erika), III. Horváth Zsanett, Véri Bianca, Mihály Diána, Tóth Bettina, Fekete Andrea, Somlai Dóra, Bélán Eszter, Erdei Dóra, Megyeri Úti Általános Iskola (Pintérné F. Judit). Fizikaverseny 8. osztály: I. Mikó Norbert, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Kövesdiné Salzer Gabriella), II. Székely Dávid, Babits Mihály Gimnázium (Sütőné Antos Anikó), III. Vindics Dóra, Babits Mihály Gimnázium (Sütőné Antos Anikó), IV. Katona Bálint, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Hangyás Gabriella), V. Németh Gábor, Megyeri Úti Általános Iskola (Knotz Lászlóné), VI. Szabó Imola, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Szunyoghy Gyöngyi). „Nyelvünkben élünk” verseny 7. osztály: I. Kofrán Gergely, Babits Mihály Gimnázium (Körösi Ágnes), II. Árvái Anett, Német Tagozatos Általános Iskola (Mikó Judit), III. Csányi Odett, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Gombos Tünde), IV. Kovalcsik Emese, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Huszár Judit), V. Tóth Csaba, Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (Fehér Gáborné), VI. Fe­jes Kata, Angol Tagozatos Általános Iskola (Kő- művesné Nemesi Veronika). 8. osztály: I. Székely Dávid, Babits Mihály Gim­názium (dr. Ácsné Nagy Mária), II. Németh Or­solya, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázi­um (Gombos Tünde), III. CzetőRoland, Testne­velés Tagozatos Általános Iskola (Szegediné Wurm Judit), IV. Nagy Andrea, Szigeti József Utcai Általános Iskola (Csapó Pál), V. Németh Gábor, Megyeri Úti Általános Iskola (Gerbnerné Váradi Anna), VI. Bodó Antal, Bajza József Ál­talános Iskola (Szabó Tamás). Herman Ottó biológiaverseny 7-8. osztály: I. Molnár Szilvia, Testnevelés Tago­zatos Általános Iskola, 8. o. (Gyenes Csilla), II. Pap Réka, Testnevelés Tagozatos Általános Is­kola, 8. o. (Gyenes Csüla), III. Pálfalvi Brigitta, Angol Tagozatos Általános Iskola, 7. o. (Demény- né Sári Julianna), IV. Ronczai-Varga Zsolt, Szűcs Sándor Általános Iskola, 7. o. (Rönkösné Gadácsi Vera), V. Kovács Zita Luca, Angol Tagozatos Ál­talános Iskola, 7. o. (Deményné Sári Julianna), V. Tamaska Marcell, Babits Mihály Gimnázium, 7. o. (Frontáné Szigeti Zsuzsa), VI. Juhász Anna, Homoktövis Általános Iskola, 7. o. (Szabó Zol­tánná), VI. Németh Gábor, Megyeri Úti Általános Iskola, 8. o. (Szabó Istvánná). Teleki Pál földrajzverseny I. Árvái Anett, Német Tagozatos Általános Isko­la (Opauszki Viktória), II. Fejes Kata, Angol Ta­gozatos Általános Iskola (Deményné Sári Juli­anna), III. Gulyás Gábor, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Gyenes Csilla), IV. Dezsőimre, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Gyenes Csilla), V. Nagy Bálint, Pécsi Sebestyén Általá­nos és Zenetagozatos Iskola (Lázár Lívia), VI. Pollák Attila, Megyeri Úti Általános Iskola (Borsyné Káli Andrea). Hevesy György kémiaverseny 7. osztály: I. Fejes Kata, Angol Tagozatos Álta­lános Iskola (Deményné Sári Julianna), I. Ob- bágy Máté, Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfo­lyamos Gimnázium (Tatár Gabriella Katalin), III. Árvái Anett, Német Tagozatos Általános Iskola (Nemesné Domokos Zsuzsa), III. Oroszki László, Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimná­zium (Tatár Gabriella Katalin), V. Nagy Norbert, Nyár Utcai Általános Iskola (Schnetter Ernőné), VI. Nagy Bálin, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Ruzicska Judit). 8. osztály: I. Ravasz Gergely, Árpád Fejedelem Általános Iskola (Román Rozália), II. Szili Renáta, Angol Tagozatos Általános Iskola (Deményné Sári Julianna), III. Katona Bálint, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Ruzicska Judit), IV. Apáthy Dorottya, Angol Tagozatos Általános Iskola (Deményné Sári Julianna), V. Nagy Andrea, Szigeti József Általános Iskola (Újvárosi Olga), VI. Tóth Ádám, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Pappné Berendi Judit).

Next

/
Oldalképek
Tartalom