Újpest, 2004 (12. évfolyam, 1/281-25/305. szám)

2004-02-26 / 4. (284.) szám

2004. február 26. .1 trip la triplák mestere: Vidrai Szabolcs A telt házas nézőtér előtt zajló budapesti mű­korcsolya Európa-bajnokságon mindenkit meg­lepetésként ért a 17 esztendős Pavuk Viktória elő­kelő negyedik helyezése. A junior korú versenyző edzője, Vidrai Szabolcs néhány éve még maga is aktív műkorcsolyázó volt. A Bródy Imre Gim­názium egykori diákja 1996-ban az elsők között kapta meg az Újpest Kiváló Diáksportolója kitün­tetést. A szakemberrel a hágai junior Európa-baj- nokságra való felkészülés időszakában, az Astra­Zeneca Jégcsamokban találkoztunk.- Viktória sikertörténetében szembetűnő, hogy nem csupán ő számít fiatal verseny­zőnek, hanem - életkorát tekintve - edző­ként ön is rekordernek számít. Miért vonult vissza ilyen korán?- 2001-ben hagytam abba a versenyzést. Az előző évben tizedik lettem az Európa-, majd a világbajnokságon, ezzel a helyezéssel évtize­dek óta a legjobb magyar eredményt értem el a férfiak versenyében. Elsősorban a műkorcso­lya-szövetségben dúló személyeskedő viták és a megfelelő támogatás hiánya miatt hoztam meg ezt a döntést. Idő közben elvégeztem a Testnevelési Egyetem menedzserképző szakát, és edzőként kezdtem dolgozni.- Kik voltak az első tanítványai?- A tanítást a legfiatalabb korosztállyal, az óvo­dás gyerekekkel kezdtem. Átmeneti időre elvál­laltam egy alapfokú tanfolyam vezetését a Vá­rosligeti Műjégpályán. Később megkeresett egy 13 éves lány, aki otthagyva klubját tőlem kívánt megtanulni néhány fontos elemet.- Itt, Káposztásmegyeren, az AstraZeneca Jég­csamokban ugyancsak kisgyerekek között lá­tom. Őket milyen rendszerességgel edzi?- Négy gyerekkel dolgozom rendszeresen. A legkisebb öt-, a legnagyobb tizenkét éves. Egy héten háromszor, kora reggel - iskola előtt -, majd délután foglalkozom velük. Ma is kötő­döm Újpesthez, hiszen ide jártam középiskolá­ba, néhány éve itt lakom, és nagyon gyakran tartok itt edzéseket.- Pavuk Viktóriával mióta foglalkozik?- Vikivel tavaly tavasszal kezdtük a munkát. Hosszú évek óta ismerjük egymást, hiszen vele és nővérével korábban egy klubban versenyez­tünk. Együttműködésünk hátterében a „jégma­mák” régi barátsága áll. Gyerekként számos családi programon, közös szilvesztereken vet­tünk részt.- Önt is váratlanul érte Viktória Európa-baj­nokságon elért sikere?-Jóslásokba sohasem bocsátkozom, hiszen a műkorcsolya-bíráskodás erősen szubjektív döntéseken múlik. Ha az EB előtt valaki meg­kérdezte volna, hogy mire számítok, akkor sem mertem volna borítékolni a helyezési számot. Amikor Viki hozzám került, technikailag ugyan sok mindent tudott, de az előadási stílusán csi­szolni kellett. Ennek érdekében Igor Tchimaev, Kanadában élő orosz koreográfus segítségét kértem, aki két alkalommal is hosszabb ideig foglalkozott Vikivel. Ezt követően Németor­szágban együtt készültünk a versenyre. Egyéni specialitását: a tripla tripla ugrást nálam tanulta meg. Az Európa-bajnokságra elértük, hogy az élvonalnak megfelelő, esztétikus korcsolyázás­sal Viki bekerüljön a legjobbak mezőnyébe.- Ott lesznek Dortmundban is, a márciusi világbajnokságon?- Dortmund helyett Hágába, a junior vb-re ké­szülünk. A felnőttműkorcsolya-világbajnokság­Vidrai Szabolcs néhány éve még magyar bajnokként lépett a jégre ra - a nők között - tavaly egyedül Sebestyén Júlia, az idei Európa-bajnok kvalifikálta magát. Március 1-jétől rendezik azonban Hollandiá­ban a juniorok versenyét, ahol Pavuk Viki is in­dul. Helyezést most sem kívánok mondani, mert a mezőny - elsősorban az igen jó ugró­technikával rendelkező japánok miatt - igen erősnek ígérkezik.- A hágai versenyt követően milyen terveik vannak?- A tavasz az iskolai tanulást és felkészülést ígéri Viki számára, aki az idén érettségizik. Utána folytatjuk a közös munkát a jégpályán. Szeretném, ha jövőre megpróbálkozna a tripla Axellal, amelyet csak nagyon kevés női versenyző ugrik a világon. Viki ugrásai nagyok, ezért minden esély megvan rá, hogy meg tudja tanulni ezt a nehéz elemet. Rojkó A. Színjátszó körtől az életmódklubig Az Újpest SZEI Gyermekjóléti Szolgálata által kínált programok családoknak és gyermekeknek. Színjátszó kör „A Lordkamarás Gyermekei” nevet viseli. Min­den pénteken 14 órától várja az érdeklődő gyer­mekeket. A társulat 2001 novemberében ala­kult. Jelenleg 13 taggal működik, de a bekap­csolódás lehetősége folyamatos. Célunk, hogy a gyermekekben megerősítsük az önmagukba vetett hitet, segítsünk nekik az önkifejezésben és az önmegvalósításban, továbbá teret adjunk képzeletüknek és kreativitásuknak. „Ötletsziget” kreatív klub Minden hétfőn 16 órától nyitva áll az ügyes és kevésbé ügyes kezű, de alkotni vágyó gyer­mekeknek. Minden foglalkozáson az évszak­hoz, az aktuális ünnepekhez kapcsolódóan ké­szítenek szebbnél szebb tárgyakat a résztvevők. Kamaszklub Kedden délutánonként 16 órától, elsősorban a 14-18 éves korosztály számára kínál hasznos és érdekes elfoglaltságot. A klub tagjainak inter­netezésre, filmnézésre és pingpongozásra van lehetőségük, amellett, hogy egy elfogadó kö­zösségben megosztják gondolataikat, megbe­szélhetik napi nehézségeiket. A klubtagok ha­vonta egy közös kiránduláson (természetjárás, mozi, múzeum stb.) is részt vehetnek. Családi játéktár Minden második hétfő délután 17 órától csalá­dok számára biztosítunk kikapcsolódási lehe­tőséget. A foglalkozásokat a Családsegítő Szol­gálattal közösen működtetjük. A játszóház a rendszeres foglalkozásain kívül Tavaszköszön­tő Dramatikus Játszóházba vár minden érdek­lődő újpesti családot 2004. március 11-én 15-től 17 óráig! Egyszülős klub Minden hónap első péntek délutánján 16 órától azoknak a gyermeküket, gyermekeiket egyedül nevelő szülőknek a részvételére számítunk, akik szeretnék gondjaikat „sorstársaikkal” megosztani. A klub működése alatt gyermek­felügyeletet biztosítunk! Életmódklub Kizárólag lányokat vár a minden kedden 16- órától működő klub. A program célja az egész­séges életmóddal kapcsolatos információk áta­dásán kívül olyan közösség létrehozása, ahol nincsenek „tabutémák”, bizalmas légkörben le­het beszélgetni. A klub tagjai rendszeres kerék­pártúrákon és egyéb - érdeklődéstől függő - kirándulásokon vehetnek részt. A szolgálat minden klubja és rendezvénye ingyenes! Várjuk Önt és családtagjait is a Deák Ferenc utca 93/c szám alatt. További információ Horváth-Papp Zsuzsanná­nál a 370-4107, 272-0451-es telefonszámokon. Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye 1042 Bp., DeákF. u. 93. Tel.: 231-6010, fax: 390-4370 e-mail: szeiujp@axelero.hu Amennyiben kérdése, hozzászólása van az egészségügyi témákkal kapcsolatban, keresse a SZEI munkatársát, Orodán Krisztiánt a 231-6010-es számon!

Next

/
Oldalképek
Tartalom