Újpest, 2001 (9. évfolyam, 1/207-25/231. szám)

2001-05-30 / 11. (217.) szám

12 UJPE-j r *-*-r 2001. május 31. 24 órás felolvasás a Könyvesben Az idei diáknap rendhagyó^ volt a Könyves Kálmán Gimnáziumban. Ä hagyományos színes programok mellett az „Olvasás Éve” alkalmából egész napos felolvasást hirdet­tünk meg. Úgy gondoltuk, hogy így valóban az olvasásra, az olvasás örömeire hívjuk fel a gyerekek figyelmét. A 24 órás folyamatos felolvasást úgy oldot­tuk meg, hogy minden órának volt házi­gazdája. Minden osztály vállalt egy-egy órát. A gyerekek önállóan dönthették el, hogy mit szeretnének felolvasni. így igen érdekes, vál­tozatos program született. Délután 17 órakor kezdtük a felolvasást, és az osztályok folyamatosan váltották egymást. 3-5 tanuló felváltva olvasott. Akik éjszaka kerültek sorra, kicsit nehéz helyzetben voltak, hiszen ébren kellett maradniuk, a legkritikusabb óráink a hajnali órák voltak. Miközben a könyvtárban ko­moly szellemi munka folyt, addig a többiek gyertyafény mellett beszélgettek, zenét hall­gattak, a legfrissebbek pingpongoztak. Másnap a hagyományos diákrendezvények ugyan jelentettek némi konkurenciát, de a gyerekek nagyon komolyan vették a „fela­datukat”, a csekély hallgatói létszám sem vette el a kedvüket, sőt a meghittebb hangu­latnak is sajátos varázsa volt. Délelőtt kol­légáink: Bállá Réka, Estókné Baranyi Beatrix, Pusztai Ágnes, Szabóné Winkler Ágnes is részt vettek a programban, átsegítve ben­nünket egy-egy „mélyponton”. Az utolsó órában díszvendégünk Varró Dániel költő volt. A könyvtár zsúfolásig megtelt, a hosz- szú nap ellenére a gyerekek izgatottan várták a találkozást az „igazi” költővel, hiszen eddig ők más műveiből olvastak föl, s most egy költő saját maga tolmá­csolja nekik alkotásait. Varró Dániel fiatal, első kötetes szerző, Bögre azúr címmel jelent meg kötete 1999-ben, azóta többször is kiadták. Először régebbi, számára kedves verseiből, majd készülő kötetéből olva­sott föl nekünk, utána a gyerekek, kol­légák faggatták az alkotás titkairól. Varró Dániel mindannyiunkat elbűvölt kedvességével, szerénységével. Az al­kotás, a játék öröme sugárzott szavai­ból, meggyőzve bennünket árról, hogy még a mai világban is érdemes írni, még van az írott szónak varázsa. 24 órás programunk záró perceiben kollégáink búcsúztak, egy-egy vers tolmácsolásával. Kevin Shopland an­golul, Tóth Mariann oroszul, Csikós Judit németül, Gácsné Haár Ágnes franciául, Bara- csi Katalin 11/c osztályos tanuló latinul olva­sott fel egy-egy verset, s végül, de nem utol­sósorban Szabóné Winkler Ágnes Márai Sán­dor Halotti beszéd című versével zárta a sort, tisztelegve ezzel a költészet napja előtt is. 2001. április 17 óra 12/d Boccaccio: Dekameron 18 óra 12/a A. Golden: Egy gésa emlékiratai 19 óra 11/d Andersen-mesék 20 óra 11/a Kepes András: Történetek 21 óra 12/c Boccaccio: Dekameron 22 óra 11/c Örkény: Egyperces novellák 23 óra 11/b E. A. Poe- és Csáth Géza-novellák 2001. ^ ______—..................■ O óra 10/c Agatha Christie: Tíz kicsi indián 1 óra 10/a Milne: Micimackó ' 2 óra 12/b Apuleius: Az aranyszamár 3 óra 11/b E. A. Poe- és Csáth Géza-novellák 4 óra 10/c Agatha Christie: Tíz kicsi indián 5 óra 10/a Milne: Micimackó * 6 óra 9/d Rowling: Harry Potter és az azkabani fogoly 7 óra 7/d Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 8 óra 7/c Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 9 óra Tanárok Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 10 óra 8/d Szabó Magda: Abigél 11 óra Szabóné Winkler Ágnes Arany János: Toldi szerelme 12 óra Szabóné Winkler Ágnes Arany János: Toldi szerelme 13 óra 9/c Rideg Sándor: Indul a bakterház 14 óra 10/d Vámos Miklós: Bár 15 óra 10/b Sütő András: Gyermekkorom tükörcserepei 16 óra Vendég: Varró Dániel költő 17 óra Zárás Bár a 24. óra táján már nagyon fáradtak voltunk, úgy érzem, a kezdeményezés jól sikerült, diákjaink, kollégáink még napokkal később is emlegették közös élményeinket. P. Szabó Melinda könyvtáros-tanár Egy híján száz... Akik a közelmúltban az Attila utcában sétáltak, öröm­mel vették észre, milyen szépen újult meg a Bródy Imre Gimnázium kerítése. Az iskola épülete 2002-ben lesz kerek száz esztendős és a kerítés az épülettel egyidős, kovácsoltvas elemekkel, Zsolnay-majolika oszlopfőkkel. Az igényes felújítás az iskolát fenntartó önkormányzat­nak és a kerületi gazdasági intézmény szakembereinek köszönhető. Az iskola diákjai és tanárai remélik, hogy egyszer sor kerül majd az iskola hasonló igényességgel történő felújítására is. Prenner Károlyné igazgató, Bródy Imre Gimnázium Fővárosi vízisport-nap Június 16. szombat A rendezvény célja: sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása tag­egyesületeink sportolóinak, családoknak, baráti közösségeknek a vízen. A verseny rendezője: A Budapesti Szabadidősport Szövetség szervezőbi­zottsága. A verseny helye: városligeti csónakázótó. A belépés díjtalan! A rendezvény időpontja és időrendje: 2001. június 16. szombat. Érkezés és nevezés: 10-12 óráig. Indítás érkezési sorrendben a nevezett csapatok számától függő időközönként. Előnevezés: június 10-ig telefonon, a szövetség titkárságán 266-8404. A rendezvény programja: 10-16 óráig tart. Rendhagyó évzáró A Homoktövis Általános Iskola (Budapest IV., Homoktövis u. 100.) vál­tozatos programokkal zárja a 2000/2001-es tanévet. A hangversenyt, ame­lyen az 1. z, 2. z, 3. z, 4. z, 5. z és 8..z osztályok tanulói léptek fel, május 22- én 18 órai kezdettel tartották meg az iskola aulájában. A műveket Szaniszló Lajos tanította be, hangszerelte és vezényelte. Az aulában rajzkiállítás várja az érdeklődőket az iskola rajztagozatos ta­nulóinak munkáiból. A tárlatot Antall István, a Magyar Rádió irodalmi os­ztályának munkatársa nyitotta meg május 28-án. A kiállítás anyagát Császár Gáspár és Repóth Adrienn állította össze. A rendezvénysorozatot hangverseny zárja június 12-én 18 órai kezdettel. Fellépnek a felsős és a nosztalgiakórus tagjai. A műveket Surán Sándor taní­totta be és vezényli. Mindenkit szeretettel várnak! Csapatversenyek: • mókás ügyességi és elméleti feladatok vízibicik­livel és csónakkal. • csónak- és vízibicikli-váltó Egyéni versenyek: • vízibiciklivel és csónakkal sprint- és labdagyűjtő versenyek. • Vízi bemutatók. Megtisztelő 1 % Az Alapítvány a Lakkozó Utcai Iskola Diákjaiért kuratóriuma köszönetét mond mindazoknak, akik befizetett adójuk 1%-át alapítványunk javára ajánlották fel 2000-ben. A befolyt 306 811 Ft összeget a következőkre fordítottuk: kamera 138 920 Ft; rádiós magnók 137 910 Ft; néptáncruha 29 981 Ft. Megtisztelő felajánlásukat továbbra is várjuk. Számlaszá­múnk IV. kér. OTP-fiók 11704007-20052494. Somogyi Károlyné, igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom