Újpest, 2001 (9. évfolyam, 1/207-25/231. szám)

2001-05-30 / 11. (217.) szám

2001. május 31, JJPEST 13 m 11 I^PCZN/ÉNlYöl Hedon zenei esték - június 7-én 18.30 órától az „Életfa udvarban” (IV., Attila u. 22.) a Hot Jazz Band játszik. Nautilus Band Party június 15-én 20-23 óráig a '60-as, '70-es, '80-as évek zenéjével és Szánti Judittal az Ady Endre Művelődési Központban (IV., Tavasz u. 4.). Belépő: 600 Ft. Internet használat június 9-én és 16-án 9-12 óráig a Karinthy Frigyes ÁMK- ban (IV., Hajló u. 2-8.) Használati díj: 150 Ft/óra. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban június 3-án és 4-én „Pünkösdi Vigadalom-Pünkösdi játé­kok” Kézművesek és népművészek portékái, népzenei és néptáncprogra­mok, gyermekműsorok és kitűnő han­gulat vár mindenkit. Káposztásmegyeri zenei esték június 16-án XX. századi magyar zeneszerzők műveivel a Karinthy Frigyes ÁMK- ban. Fellép a Magyar Állami Operaház Fúvósötöse - a belépés díjtalan. Káposztásmegyeri napok 2001 cím­mel a településrészi önkormányzat jú­nius 8-án és 9-én rendezi meg pro­gramját. A rendezvények helyszíneit a lap utolsó oldalán találják. Hangverseny. Június 8-án, pénteken 18 órakor a káposztásmegyeri Szenthá­romság Plébániatemplomban. A belé­pés ingyenes (részletes műsor a lap 20. oldalán). ÓZA&APIPé? Az Újpesti Gyermek- és Ifjúság Ház­ban (IV., István út 17-19.) minden ked­den 10 órától baba-mama torna, hétfőn és szerdán 17 órakor ovistoma. Hétfőn, szerdán 18.30 órától aerobic, minden kedden 14-20 óráig kétórán- ként jóga. Kedden és csütörtökön 17.30 órától zsírégető-izomerősítő torna sze­mélyre szabottan. A Karinthy Frigyes ÁMK-ban szerdán, csütörtökön 18-19 óráig callanetics. Gyógytorna szerdán, csütörtökön 17.15- 18 óráig Skrinyár Annamária vezetésé­vel. A tanfolyam látogatásához orvosi javallat szükséges, a belépés nyugdíja­soknak ingyenes. Kezdő hastánc tan­folyam felnőttek részére, heti lxl órában csütörtökön. A tanfolyam díja: 800 Ft/óra, bérlet: 2800 Ft/4 alkalom. Túrák a Chinoin SC szervezésében: Jú­nius 9. Túra a Börzsönyben, Zebe- gény-Nagymaros útvonalon, talál-ko- zó: Rákospalota-Újpest vm., 7.20 óra. Június 16. Gödöllői dombvidék, Mogyoród-Fót érintésével, találkozó az Örs vezér téri HÉV vá.-on 8.50 órakor. A Sirály Életmód Klub programjai: jú­nius 4-én kerékpártúm Vácrátótra, az arborétumba. Találkozó 9 órakor az új­pesti uszoda parkolójában. Bővebb in­formáció Szedlák Gábortól a 06-20- 973-8946-os számon. I^LBÉLET Nosztalgiaklub minden vasárnap 17- 21.30 óráig az Ady Endre Művelődési Központban. Fellép a Hangulat zene­kar, büfé is van. Belépő: 500 Ft. Angol társalgási klub szombat délelőtt 9.30 órától 11 óráig ugyanitt. Nyelvtanulás, ismeretbővítés, gyakorlás, beszédkész­ség-fejlesztés angol anyanyelvű tanár vezetésével. Részvételi díj: 4000 Ft/hó, egyszeri látogatási jegy 1200 Ft/alka- lom. Jelentkezés a 369-3533 vagy a 369-6481-es számon. Elvált hölgyek és urak klubja minden hétfőn 17-19 óráig a Káposztásme­gyeri Művelődési Központban. Érdek­lődni lehet a 233-1499-es számon 16- 20 óráig. Bélyegklub minden pénteken 17.30 és 19 óra között, nyugdíjasklub ked­denként 17-19 óráig, Társalgó minden­nap 14-20 óráig, ifjúsági klub általános iskolások részére szerdánként 16-22 óráig a Karinthy Frigyes ÁMK-ban. Harmónia életmódklub, szombati na­pokon 17-20 óráig. A dimenziók közöt­ti kapcsolat; Különleges gyógymódok; Hány életünk van?; Indiai Kulturális Központban (IV., Munkásotthon utca 10.). Meditációk, szombati napokon 17- 20 óráig, lelki segélyszolgálat hétfőn, kedden, csütörtökön 15-20 óráig. Szereplési lehetőség: Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház a Szombat délelőtti játszóházban 20-30 perces mesejátékok bemutatására kínál lehe­tőséget színjátszó szakköröknek, osz­tályközösségeknek. Jelentkezni lehet a 231-7085-ös számon, Papp Andreánál. Ingyenes tantárgyi felkészítés általános és középiskolások számára hétfőtől péntekig 17-19 óráig a Káposztásme­gyeri Közösségi Házban. A felkészí­tést egyetemi és főiskolai hallgatók tartják, mindennap más tárgyból (ma­tematika, fizika, kémia, biológia, ma­gyar, angol, német). Klasszikus gyer­mekdarabok, mesejátékok betanulása és alkalmanként előadása minden hétfőn 17-20 óráig Magosi Zoltánnal. A Karinthy Frigyes ÁMK ajánlata nyárra; Intemettábor - egy héten keresztül, mindennap 7-17 óráig, napi 3-szori étkezéssel, június 18-22., il­letve június 25-29. 6000 Ft/fő, augusz­tus 21-28. 7200 Ft/fő. Vadásztábor Törökmezőn augusztus 13-18-ig 10-14 éves korúak számára. A tábor költsége 14 000 Ft, részletfizetési kedvezmén­nyel. Jelentkezési határidő: május 10. Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház ajánlata nyárra: június 17-től augusz­tus 18-ig egyhetes turnusokban Velen­cei Gyermek- és Ifjúsági Üdülő. Rész­vételi díj: 12 650 Ft/fő. Jelentkezési határidő: május 10. Madarász- és ter­mészetismereti tábor június 18-24. Részvételi díj: 10 500 Ft/fő. Tábor Ba­csófalván július 11-17. Részvételi díj 13 750 Ft/fő. Az Ady Endre Művelődési Központ ajánlata nyárra: Játék-sport tábor lo- vaglási lehetőséggel Katalinpusztán. Június 17-től szeptember 2-ig egyhetes turnusokban. Jelentkezés és bővebb információ a 369-3533-as és a 369- 6481-es telefonszámon. Nyári rajzfilmes tábor a Pannónia Filmstúdió idén is várja a 6-16 éves, animációs film iránt érdeklődő fiatalo­kat Óbudára. A foglalkozások hetente indulnak, és egész nyáron tartanak. A programban műtermek látogatása és filmvetítés is szerepel. Bővebb infor­máció és jelentkezés Bocskor Ildikó­nál, a 250-0194/149 m. 1ÁNfé?lYAM^ Karinthy Frigyes ÁMK; oviangol min­den kedden és csütörtökön 16.00-16.30 óráig, ovitorna minden hétfőn és szer­dán 15.30-17 óráig, ovisnéptánc ked­denként 16-16.30 óráig. Furulyaoktatás már 6 éves kortól: minden szerdán 14.30 órakor. Tanfolyamok az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban: A Négy Muskétás Sporttánc Egyesület akrobatikus rock and roll oktatást szervez 6-14 éves ko­rúak számára. Próbák minden kedden 16 órától. Csuka Mónika Énekiskola 4-14 éves gyerekeknek szerdánként 16-19 óra között. Bővebb információ: 231-7070. „Belső béke megteremtése a meditáció segítségével" A Brahma Kumaris Szel­lemi Egyetem szervezésében minden hónap első péntekétől ingyenes kurzu­sok indulnak 18.30-20 óráig a Káposz­tásmegyeri Közösségi Házban. Jelent­kezni lehet a 233-1730-es telefonszá­mon este 19-21 óra között, illetve a 216-3727-es számon reggel 8-10 óráig. Az Újpest SZEI Családsegítő Szolgá­lata (IV., Deák F. u. 93.) önismereti cso­portot indít felnőtteknek. Céljuk a nyi­tottság, új szemlélet és életmód elérése a rajz, a mozgás, a zene és egyéb kapcsolódási pontok segítségével. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki szeretné, hogy örömtelibbé és si­keresebbé váljon az élete. A foglal­kozások keddi és csütörtöki napokon 15 órakor kezdődnek. Jelentkezés: sze­mélyesen vagy telefonon, munkana­pokon 9-16 óráig. Autósiskola minden hónap első hétfőjén a Karinthy Frigyes ÁMK-ban. Kedvező árak, részletfizetési lehetőség. Bővebb információ: a 380-6163-as számon. Két ezredév között - fejezetek Újpest történetéből. Az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény (IV., Berda József u. 48.) bemutatja Újpest történetét keletkezé­sétől napjainkig: jellemző mezőgazda­sági, ipari tevékenységi ágazatait, pol­gárainak életét. A tárlat megtekinthető keddtől péntekig naponta 10-17 óráig, szombaton 10-14 óráig. Júniusl2-ig Gyermekrajz-kiállítás lát­ható a Karinthy Frigyes ÁMK Galé­riájában (IV., Hajló u. 2-8.). Június 4—10-ig óvodások rajzkiáüítása látható Mesélő természet címmel a Pedagógiai Szolgáltató Központ szer­vezésében. Helyszín: Újpesti Gyer­mek Galéria (IV., István út 17-19.). In memóriám Kóka Ferenc kiállítás június 1-jétől június 17-ig az Újpest Galériában (IV., Árpád út 66.). Meg­nyitó június 1-jén, 18 órakor. IJcLyTfElgi/ÍZ^ Az ÚKTV és az Óceán TV műsora a C9-es csatornán — hétfő: 19 óra ÚKTV- magazin+mozifilm (1.), kedd: 10 óra ÚKTV-magazin+mozifilm (1.), ismét­lés, szerda: 17.30 ÚKTV-magazin, ismét- lés+mozifilm (2.), csütörtök: 10 óra ÚKTV-magazin+mozifilm (2.), ismét­lés; 19 óra Óceán TV-magazin, péntek: 9 óra Óceán TV-magazin, ismétlés, 19 óra Óceán TV-magazin, ismétlés. Természetkedvelő gyermekeknek! A Kerekerdő Egyesület nomád tá­bort szervez a Mecsekben. 2001. augusztus 3-12-ig, 8-13 évesek ré­szére. 2001. július 23-augusztus 1- ig 14-17 évesek részére. A tábor költsége 12.900 Ft, mely tartal­mazza a napi háromszori étkezést, sátorbérletet, különféle természeti (csillagászati, állat-növénymegfi- gyelési stb.) programok árát. Je­lentkezni lehet Bíró Lászlónál a 06-20-983-7609-es telefonszámon, vagy levélben 1044 Budapest, Szekfű Gy. U. 13. Minden ér­deklődőt szeretettel várunk! Az Újpesti Erőmű közleménye A Budapesti Erőmű újpesti telephelyén új erőművet létesít. A létesítéssel kap­csolatosan az újonnan épülő telephe­lyen belüli csővezetékek tisztítását gőzfelfúvatással végezzük majd. A tisztításnak ez a módja erőteljes hang- jelenséggel jár, azonban a hanghatáson túl a környezetre veszélyt nem jelent. A létesítési projekt ütemezése szerint a kihívásokra május és június hónap­ban, várhatóan kéthetes intervallu­mokban kerül sor. Terveink szerint a műveletek kizárólag munkanapokon, kora délelőtti és délutáni időpontok­ban történnek. Az erőteljes hanghatás­sal járó műveleti fázisok esetenkénti időtartama 20 perc lesz. A várható kel­lemetlen hanghatásokért előre is szíves elnézésüket kérjük. Az Újpesti Erőmű vezetése

Next

/
Oldalképek
Tartalom