Újpest, 2001 (9. évfolyam, 1/207-25/231. szám)

2001-01-12 / 1. szám

UfPÍ < | 2001. január 12. HnBHBHHMMi ...című rovatunkban megjelenő írásokat képviselők írják. Az írásokat szerkesztőségünk változtatás nélkül adja közre... Frakciók és Akciók Az újpesti önkormányzat egyik legdemokrati­kusabb vívmánya, hogy a képviselő-testület­ben helyet foglaló képviselők, létszámuktól függetlenül, képviselőcsoportot hozhatnak lét­re. Ezzel az önkormányzat politikai erői az egyenjogúságot, esélyegyenlőséget teremtik meg ahhoz, hogy mind a döntések előkészíté­sében, mind meghozatalában minden szerve­zet kifejthesse nézeteit, megtegye javaslatait. Ezt a célt szolgálja az is, hogy a bizottsági munkában is egyenrangú tagként tud delegált­jai révén részt vállalni minden szervezet. Ezek a politikai gesztusok rendkívül fontosak mai vi­lágunkban, ahol inkább jellemző a konc meg­szerzése és a szavazógépek működtetése. Az újpesti politikai gesztusoknak ára van. A nagyobb politikai csoportok kell, hogy önmér­sékletet tanúsítsanak, és a kisebbek működé­se érdekében feladják az arányos képviselet elvét, megtartva természetesen a többségi képviselet lehetőségét. Ezt a 10 éve gyakorlattá vált elvet támadta Közlemény A Szabad Demokraták Szövetsége Újpesti Szervezete, a párt országos küldöttgyélését követően, helyi szin­ten is általános tisztújítást tartott. Az SZDSZ újpesti elnöke ismét Bo­­ruzs András lett. Ügyvivőnek Kovács Sándort és Koczó Józsefet választották a csoport tagjai. Az SZDSZ Főváro­si Választmányában ezentúl Boruzs András, Er­­nőházai Lajos és Kovács Sándor képviseli a he­lyi szervezetet. Vásár MDF A Magyar Demokrata Fórum Újpesti Szer­vezete idén első alkalommal január 17-én, szerdán 9-18 óra között rendez vásárt a IV, Árpád út 88. szám alatti székhelyén (József Attila utcai sarok). Akciós áron kínálunk aszalt gyümölcsöket, pisztáciát, mandulát, kesudi­­ót, paródiát, diákcsemegét, mazsolát, ételízesítőt, fűszereket, ömlesztett és táblás csokoládét, csoko­ládés gyümölcsöket. ’ « Szeretettel várjuk az érdeklődőket. MDF Újpesti Szervezete Fogadóóra változás Bálint Andrea képviselő (17. evk., MSZP) fogadóórá­ját minden hónap első csütörtöki napján 16-17 órá­ig tartja a Káposztásmegyeri Közösségi Házban. Az országgyűlési képviselők fogadóórái: Kiss Péter: január 31-én. 18.30 órától Újpest - Polgármesteri Hivatal meg egyik testületi ülésünkön Kiss Sándor, az MSZP frakció nevében elkövetett interpellációjá­ban. Ez rendjén való volna, hisz akinek a de­mokratikus működés lényegéről fogalma sin­csen, az nem képes átgondolni a frakcióalakítás szabályaiban rejlő politikai üzenetet. A bozót­harchoz edzett pengével nehéz sebészi beavat­kozást végezni, persze az amputálást kivéve. Meg is történt a baj, a hadakozásnak politikai öncsonkítás lett a vége. Kiss úr ugyanis a frak­ciók létszáma okozta skandalum tárgyában dr. Grespik László úrhoz, a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez fordult panaszával. A nagy forgolódásban megfeledkezett arról, hogy politi­kusok megegyezéséhez, működésük szabály­­rendszeréhez nincs köze a közigazgatás hivata­lának. Ez olyan, mintha a kocsmai verekedők a rendőrnek szólnának, hogy szálljon be. De mi mást várhatunk el attól, aki a számok bűvöletében él. Aki arra vette rá képviselőcso­portját, hogy ha nem teljes az arányosság, in­kább ne dolgozzon. Aki nem tudja, hogy valamit nem megszavazni vagy leszavazni nehéz, ha­nem megalkotni, előkészíteni. Különben is tíz vagy egy egyre megy, ha nincs mondanivalója. Egyébiránt ahhoz, hogy gondolkodni ne kelljen, a tíz is és az egy is kevés, ahhoz több mint 17 kell. Akinek ennél kevesebbje van, az gondol­kodjon, dolgozzon, mert nem a számok teszik a képviselőt, hanem a gondolatok. Albrecht Péter a Szociáldemokrata Párt frakcióvezetője Köszönet Mindazoknak, akik a Független Női Szövetség „Zrínyi Ilona” társaskör jótékony célú akcióihoz ru­ha, játék, könyv és egyéb használati tárgyú adomá­nyaikkal hozzájárultak a még szegényebbek megse­gítéséhez. Karácsonyi rendezvényünket emlékeze­tessé tették Lóránt atya plébános úr és a Clarisseum templom gyermekkara, akik betlehemes játékkal örvendeztették meg a résztvevőket, valamint a Ká­rolyi István 12 évfolyamos Gimnázium növendékei és tanárai csodálatosan összeszokottan emelkedetté tették a szeretet ünnepét. Az önök adományai és munkatársaim önfeláldozó munkája eredményeként 100 idős kisnyugdíjast és 100 gyermeket tudtunk megajándékozni tartalmas élelmiszer-, illetve édességcsomaggal. Karácsony előtt, ingyenes akcióinkon 103 zsák használt ruhaneműt osztottunk szét a rászorulók ré­szére. A megmaradt ruhaneműt, kabátot továbbadtuk vi­déki társainknak és erdélyi testvérszervezetnek. így valóban adományaik a szeretet jegyében elérték cél­jukat és az utolsó darabig felhasználásra kerültek. Mindannyiunknak boldog új évet kíván a Független Női Szövetség Zrínyi Ilona Társaskör nevében: Bujdosó Miklósné a karitatív csoport vezetője- Jókívánságok Békés és boldog új esztendőt és jó egészséget kíván Újpest minden lakosának a Szociál­demokrata Párt (SZDP) Új­pesti Szervezete és önkor­mányzati frakciója Az Újpesti Polgárok Érdekvédelmi Szövetsége (UPÉSZ) szeretettel köszönti Újpest polgárait az új évezredben. Továbbra is szeretettel várunk mindenkit ren­dezvényeinken, szerdánkénti klubdélutánjain­kon. (Újpest, József Attila utca 57-59.) A Szlovák-Magyar Baráti Kör sok sikert, boldogságot kíván minden újpestinek az új évezredben. Összejöveteleinket továbbra is min­den hónap második keddjén tartjuk, melyre min­denkit szeretettel várunk. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala állást hirdet tűz- és munkavédelmi referens munkakörre Feltételek:- felsőfokú szakirányú végzettség- szakmai jártasság- magyar állampolgárság- büntetlen előélet Bérezés és juttatás az 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján. Jelentkezés:- részletes szakmai önéletrajzzal- végzettséget igazoló okirat(ok) másolataiéval Helye: Budapest, IV. kér. Polgármesteri Hivatal Személy- és Munkaügyi Irodáján, 1041 Bp„ István út 14. Tel.: 369-4073. Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.-'a,, •• - • - Ä:I HI BHHSMHMH Ügyintézés: a Rendőrkapitányságon Tájékoztatjuk az újpesti lakosokat, hogy 2001. január 1 -jétől a közlekedésigazgatási feladatok (vezetői enge­déllyel, forgalmi engedéllyel, tőrzskönywel kap­csolatos ügyek) a jegyző Hatáskörébe kerültek. Az ügyintézés helye azonban - előrelátható­lag 2001 nyaráig - nem változik, az továbbra is a IV. Kerületi Rendőrkapitányság épületében (Bp. IV., Árpád u. 87.) található. Az ügyfélfogadási idő 2001. január 1-jétől az alábbiak szerint változik: Hétfő: 8-18 ára, kedd: 8-12 óra, szerda: 8-17 óra, csütörtök: 8-12 óra, péntek: 8-13 óra Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztáú

Next

/
Oldalképek
Tartalom