Újpest, 2000 (8. évfolyam, 1-25. szám)

2000-06-30 / 13. szám

2000. június 30. v W ^ W W W'%WW* jp“****®*0* » .W WWW^ííSi^ Hallotta már? Látta már? Hallotta már? Látta már? KluiMsok Az Újpest Galériában: A Csehi Pogány István művészkör kiállítása június 30-tól július 26-ig. Június 30-án 17 órakor a kiállítást megnyitja Hock Zoltán alpolgármester. Vásárhelyi Antal „Hódolat M. C. Eschernek" című kiállítása június 29-től júlis 13-ig. Megnyitja ár. Ben- dzsel Miklós június 29-én, 18 órakor. A galéria nyitva tartása: kedd-péntek: 11 -18-ig. szombaton 9-18 óráig. Az Újpesti Gyermek Galériában: A drogellenes Óriásplakát-terv képzőművészeti pá­lyázat győzteseinek kiállítása. Megtekinthető: július 7-ig, az Ifjúsági Ház nyitva tartási idejében A Király Könyvtárban (Bp. IV., Király u. 5.) Mérőné Martin Ildikó festményeinek kiállítása. (Megtekinthető a könyvtár nyitva tartási idejében) A Hedon Kiállítóteremben (Bp. IV., Attila u. 22.): So­mogyi Gábor tűzzománcai. Megtekinthető 9-től 16 óráig. Július 5-én: Bőrözés A Káposztásmegyeri Közösségi Házban: Július 10-én: Ping-pong bajnokság Július 12-én: Vesszőfonás Klubélet A Karinthy Frigyes Általános Művelődési Köz­pontban: Ideál Életmód Klub minden hétfőn 17.30-tól 19 óráig. Ifjúsági klub kéthetente péntekenként. Jelentkezni le­het a 380-6163-as telefonon. Torna, mozgás Az Ady Endre Művelődési Központban: Mélyizomtorna hétfőn és szerdán, 19-20 óráig Aerobic hétfőn és szerdán 20-21 óráig. Lélek-testtánc (hastánc) pénteken 18-tól 19.30-ig Az Újpesti SZE1 Nyugdíjas Házában (Bp. IV, Pécsi Sándor sétány 1-3.): Bata Mihály festőművész kiál­lítása. Megtekintjető: július 21-ig, naponta 9-17 óráig. A Hedon Átriumában (Újpest, Attila u. 22.), Hedon Zenei Estek az Életfa Udvarban: július 13-án 18.30- kor a Storyville Dixieland Band koncertje A Halassy Olivér Sportközpontban (Bp. IV. Po­zsonyi u. 4/c.) Két sávos automata tekepálya üzemel naponta du. 14-től 22 óráig. Előjegyzés: 369-2118 A Sirály Életmód Klub túrája: július 1-én: Ismerke­dő vizitúrázás. Találkozás: 8 órakor az Újpest köz­pont aluljárójában. A “Kócos” Természetbarát Sportegyesület túrája július 16-án: Pilisszentkereszt-Lajos-forrás-Kő-hegy- Pomáz. Táv: 16 km. Találkozás: 8 órakor az Árpád hidi HÉV állomáson Gyermekprogramok A Karinthy Frigyes Általános Művelődési Köz­pontban: Minden hétfőn és szerdán 10 órai kezdettel szünidei programok: Július 3-án: Fonalmunka Az Ady Endre Művelődési Központban: Angol nyelvtanfolyam indul. Időtartam: 5 hét, hétfő­től csütörtökig, naponta 17-19.15-ig. Beiratkozás jú­lius 4-én 17 órakor. Információ: a 369-3533 és 369- 6481-es telefonon. A Pedagógiai Szolgáltató Központ összesítése alap­ján közreadjuk a vers- és prózamondó verseny 1-6. helyezettjeinek névsorát. A diákok neve mellett — amennyiben rendelkezésünkre áll - feltüntetjük az is­kolát, illetve a felkészítő tanárok nevét is. V@í?síni®íEG[l<í> 5y@[?g®my 5-6. évfolyam 1. Widder Kristóf , Pécsi Sebestyén Általános és Zenetago­zatos Iskola (Pagonyi Katalin); 2. Kiss Zsófia, Babits Mi­hály Gimnázium (Kárpátiné Kovács Edit); 3. Agatics An­tal, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Hartmanné Sajti Gabriella); 4. Turjányi Bernadett, Erzsébet Utcai Ál­talános Iskola (Bodnár Imréné); 5. Andrejszki Tamás, Baj­za József Általános Iskola (Rády Judit); 6. Sipos Regina, Német Tagozatos Általános Iskola (Simon Gabriella). 7-8. évfolyam 1. Major Éva, Babits Mihály Gimnázium (Balatoni Teréz); 2. Sáfár Anikó, Bajza József Általános Is­kola (Rády Judit); 3. Bernáth László, Homoktövis Általános Iskola (Gyöngyösi Klára); 4. Mayer Gabriella, Szigeti József Utcai Általános Iskola (Tandory Sándorné); 5. Borbély Katalin, Szűcs Sándor Általános Iskola (Dr. Szerényi Mária), va­lamint Kathi Orsolya, Angol Tagozatos Általános Iskola (Ádám Andrásné). ÍPr?(!>g@)íKi®íBcíl<í> 5-6. évfolyam 1. Kőszegi Judit, Testnevelés Tagozatos Általános Is­kola (Hartmanné Sajti Gabriella); 2. Sonkoly Brigitta, Angol Tagozatos Általános Iskola (Persler Istvánná); 3. Kiss Dóra, Angol Tagozatos Általános Iskola (Persler Istvánná); 4. Baki Szabrina, Karinthy Fri­gyes ÁMK Általános Iskola (Gáliczné Móri Gabriel­la); 5. Zsebők Eszter, Bőrfestő Utcai Általános Iskola (Szeley Sándorné); 6. Domokos Ádám, Német Tago­zatos Általános Iskola (Nagy Krisztina). 7-8. évfolyam 1. Németh Luca, Szűcs Sándor Általános Iskola (Dr. Szerényi Mária); 2. Földi Veronika, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Horváth Erika); 3. Som Tímea, Szigeti József Utcai Általános Iskola (Widdemé Toronya Zsuzsa); 4. Takács Tímea, Testne­velés Tagozatos Általános Iskola (Hartmanné Sajti Gabriella); 5. Orosz Zsolt, Bőrfestő Utcai Általános Iskola (Borosné Kézy Zsuzsa); 6. Tóth Annamária, Homoktövis Általános Iskola (Gyöngyösi Klára). A szintetizátornál Horváth Bence, Újpesten élő zongorista-növendék, aki június 1 5-én este a budai Monarchia Étteremben, a Ke­mény Szalon Kulináris örömök című ren­dezvényén Kinczel Dániellel közösen lépett közönség elé, miközben Tarján Tamás iro­dalomtörténész Kudlik Júlia tévébemondó­nőt és Bodrogi Gyula színművészt a kony­haművészet fortélyairól faggatta. Születésnapi ünnepségsorozat Előző lapszámunkban beszámoltunk a Homoktövis Óvoda 10-dik születésnapjáról. Ugyancsak ebben a tanévben ünnepel a Homoktövis Általános Iskola is. A rajztagozatos diákok képzőművészeti kiállítással, a zenetagozatos tanulók évzáró hangversennyel zárták az ünnepségsorozatot. Június 9-én Szaniszló Lajos és Surárt Sándor vezényletével a Kicsinyek Kórusa és a Homoktövis Énekkar adott nagysikerű koncertet. Jelképet keresnek Az idén 10. életévét ünneplő Park Óvoda emblé­ma-pályázatot hirdet. Szeretnénk egy jelképpel el­látni óvodánkat. Várjuk valamennyi régi és jelenle­gi óvodásunk rajzos ötletét 2000. július 15-ig (1046 Budapest, Külső Szilágyi út 46.), a beküldött pálya­munkákból kiállítást rendezünk. A legsikeresebb al­kotásokat díjazzuk. A kiválasztott lógót 2000. de­cember 3-tól óvodánk jelképeként használja. Majzik Ferencné óvodavezető Nyári szünet Kedves Nézők! Az Óceán Televízió magazinműsora az éves karban­tartás miatt 2000. július 10-től augusztus 11-ig szüne­tel. Utolsó adásunk július 6-án lesz. A leállás utáni el­ső adás időpontja 2000. augusztus 17. a képújsághir­detés egész nyáron folyamatos, a hirdetéseket a meg­szokott időben hétfőn, kedden és szerdán 8-16 óráig fogadjuk. Minden Kedves Nézőnknek kellemes nyaralást, jó pihenést kívánunk. Óceán TV szerkesztősége Az ÚKTV műsorszerkesztősége értesíti a IV. kerü­let kedves nézőit, hogy nyári szabadságolások és a gépek karbantartó munkálatai miatt 2000. július 17-e és augusztus 21-e között magazinműsora és az ÚKTV mozi filmelőadásai szünetelnek. Ezen idő alatt csatornánkon csak számítógépes képújsá­got láthatnak. A szerkesztőség augusztus 14-től ismét fogadja a telefonokat, illetve a reklámoztatni kívánó kedves ügyfeleket. ÚKTV szerkesztősége

Next

/
Oldalképek
Tartalom