Újpest, 1998 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1998-01-16 / 1. szám

t31 1998. január 16. v! ijí? f | llilillllll!- HfVy, ■» ‘ <;• ■ ■. km'mm 4# A Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége és az Ú' pesti Munkásmozgalmi Klub január 9-én tartotta megemle kezését a Pozsonyi úti Partizánemlékműnél, az antifasiszt i ellenállás 53. évfordulója alkalmából. Felvételünk az emlé- kezőkről készült. (Fotó: Zalka Istvár, KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS... Halálozás Tölgyesi Sándor nyugalmazott polgári védelmi pa­rancsnok hosszan tartó betegség következtében 1998. január 4-én, 46 éves korában elhunyt. A polgármeste­ri hivatal polgári védelmi előadójaként 1975-ben kezdett e területen dolgozni, majd hivatásos szolgá­latba lépett, s tavaly vonult nyugállományba. Utolsó útjára január 7-én kísérték lakóhelyén, Kemencén. Meghosszabbítva Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők! Az „Újpest” 1997. december 9-i számában meg­hirdetett szelektív hulladékgyűjtési akció egy hétre tervezett időtartamát a hirtelen beköszöntött havazás miatt egy hónapra meghosszabbítottuk. A versenykiírás egyéb feltételei változatlanok. Kér­jük, hogy a hulladékgyűjtő-udvarban kiállított vételi jegyeket legkésőbb 1998. január 16-ig adjátok le isko­látokban. A tisztelt szülőket pedig arra kérjük, hogy to­vábbra is támogassák gyermekeik ez irányú buzgól- kodását. Szelektív hulladékgyűjtő-udvar található:- IV., Ugró Gyula utca 1-3. alatt és- IV., Istvántelki út és Zichy Mihály utca sarkán. Nyitva tartási idő:- hétfőtől péntekig 9.30-17.30 óráig,- szombaton 9-13 óráig. Dr. Benkő László alpolgármester /r ........ =7 K épviselők írják...- V ...című rovatunkban megjelenő írásokat képviselők írják. Az írásokat szerkesztőségünk változtatás nélkül adja közre... Közlemény Az MSZP Káposztásmegyeri Szervezete 1997. decem­ber 19-én beszámoló és tisztújító taggyűlést tartott. A beszámolóban és az azt követő vitában központi kérdés volt Káposztásmegyer fejlesztésének lassúsága. Az ál­lásfoglalásban arra kérték az önkormányzati képviselő­ket, a részönkormányzatban és más önkormányzati bi­zottságokban tevékenykedőket, hogy a továbbiakban is intenzíven dolgozzanak azért, hogy elháruljanak azok az akadályok, amelyek még jelenleg is fennállnak. Ezek csak részben objektív okok, nagyobbrészt szub­jektív tényezők, azaz bizonyos meglévő, viszonylag könnyebben megoldható problémák felnagyítása miatt lassítani igyekeznek városrészünk fejlesztését. Ilyen volt a villamos építésének elhalasztása, az orvosi ren­delő építésének és átadásának halogatása és az ÉPÍT Rt. tevékenységének bénítása. A taggyűlésen a szervezet elnökének Kiss Sándort, az elnökség tagjainak dr. Csíki Szász Elemért, Her­ceg Lászlót, Mészáros Ferencet, Penke Ferencnét, Soldos Ivánt és Orsós Józsefnét választották meg. Kiss Sándor elnök, ök.-i képviselő Az országgyűlési képviselők fogadóórái: Csizmár Gábor: 1998. január 29. 17 óra 30 Káposztásmegyer - Közösségi Ház Kiss Péter: 1998. január 22. 17-18 óráig Újpest - Polgármesteri Hivatal 2 * ...mindazoknak az újpesti polgároknak, akik jóté­kony célú akcióinkhoz ruha, játék, könyv és haszná­lati tárgy adományaikkal hozzájárultak a még szegé­nyebbek megsegítéséhez. Köszönjük a Károlyi István Általános Iskola növendékeinek és felnőtt résztvevői­nek színvonalas műsorát, amellyel emlékezetesebbé tették karácsonyi ünnepségünket. Továbbiakban is köszönettel elfogadunk mindennemű felajánlást, amely átadható a IV. kér., Király u. 13. szám alatt, az FKGP-székházban a társaskör részére (a hátsó büfében átveszik a holmikat mindennap 8-19 óráig). Tudatom továbbá, hogy 100 felnőttet (sokukét ház­hoz vittük) és 100 újpesti gyermeket tudtunk kará­csonykor megajándékozni, ebből 30 gyermekcsomagoi a Madarász Utcai Gyermekkórház rákos betegei részé­re vittünk el személyesen. Úgy gondolom, ezzel önök is egyetértenek. Karácsony előtti ingyenes akciónkon 70 zsák használt ruhaneműt osztottunk szét a rászoru­lók részére. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy 9 órá­ra el is fogyott minden. Elnézést kérünk azoktól, akik­nek nem jutott, de a mi lehetőségeink is végesek. Mindannyiuknak boldogabb új évet kíván a Független Női Szövetség Zrínyi Ilona társaskör nevében: Bujdosó Miklósné, a karitatív csoport vezetője Az önkormányzati képviselők fogadóórái Választókén a képviselő neve a fogadóóra ideje helye 1. evk. Diósi László (MSZP) minden hónap első hétfő 17.30-19 óráig Pozsonyi u. Általános Iskola | 2. evk. dr. Derce Tamás (Újpestért E.) minden hónap második szerda 14-16 óráig újpesti városháza 3. evk. Schmuck Andor (MSZP) minden héten kedden, 16 órától újpesti városháza, fszt. 25. 4. evk. Kalanovics László (MSZP) minden hónap harmadik hétfő 17 órától Erzsébet u. 31. Általános Iskola 5. evk. Bodor Mihály (MSZP) minden hónap második hétfő 17 órától Erzsébet u. 31. Általánes Iskola 6. evk. Albrecht Péter (MSZP) minden hónap utolsó szerda 17 órától újpesti városháza, II. em. 57. 7. evk. Hock Zoltán (MDF) minden hónap első szerda 17-18 óráig újpesti városháza. II. em. 68. 8. evk. Nagy István (Fidesz-MPP) minden hónap első hétfő 16-17 óráig újpesti városháza, D. em. 59. 9. evk. Kurucz Pál (MSZP) minden hónap első csütörtök 17 órától Deák utca 65. gondnoki iroda 10. evk. Vincze István (Újpestért E.) minden hónap harmadik hétfő 16-17 óráig újpesti városháza, fsz. 25. 11. evk. Skirka Péter (MSZP) minden hónap utolsó csütörtök 17-18 óráig MSZP székház, Nádor u. 1. 12. evk. Tóth József (független) minden hónap utolsó hétfő 17 órától Langlet Valdemár Ált. Isk. 13. evk. Eiselt Géza (MSZP) minden hónap első hétfő 17-18 óráig Megyeri úti Általános Iskola 14. evk. Gál István (független) minden hónap második szerda 17-19 óráig Bajza utcai Általános Iskola 15. evk. Egerszegi Krisztina (MSZP) minden hónap második hétfő 16 órától Mód Aladár Általános Iskola 16. evk. Juhász László (MSZP) minden hónap utolsó szerda 17 órától Ugró Gy. sor Általános Iskola 17. evk. dr. Kulcsár Ferenc (MSZP) minden hónap első csütörtök 17-19 óráig Megyeri úti Általános Iskola 18. evk. Mészáros Ferenc (MSZP) minden hónap első hétfő 17 órától Káposztásmegyeri Közösségi Ház 19. evk. Majzik Ferencné (MSZP) minden hónap első szerda 17-18 óráig Park Óvoda 20. evk. Kiss Sándor (MSZP) minden hónap második kedd 17.30 órától 18.00 órától Bőrfestő u.-i Általános Iskola Homoktövis u.-i Általános Iskola Listás képviselők dr. Benkő László (MSZP) Buzna Ferenc (Újpestért E.) dr. Demkó János (független) Bujdosó Miklósné (FKGP) Nemes Sándor (FKGP) Kerekes Zoltán (Munkáspárt) Ferenczi Sándor (SZDSZ) Dr. Kató Balázs (SZDSZ) Petrás József (független) Körmendi József (KDNP) minden hónap első hétfő 16-18 óráig minden hónap első csütörtök 17-18 óráig minden hónap utolsó csütörtök 17-18 óráig minden hónap első szerda 15-18 óráig minden hónap első hétfő 17-19 óráig minden hónap harmadik kedd 17-19 óráig minden hónap első csütörtök 18 órától minden hónap második csütörtök 18 órától minden hónap utolsó szerda, 16-17 óráig minden hónap első csütörtök 17.30-19 óráig újpesti városháza Újpestért Egyesület, Bp„ Liszt F. u. 23/C Ih. újpesti városháza, fsz. 25. FKGP-székház, Király u. 13. FKGP-székház. Király u. 13. Munkáspárt-székház, Munkácsy 51/A 1 SZDSZ-székház, Berda J. u. 48. SZDSZ-székház, Berda J. u. 48. újpesti városháza, lakásiroda KDNP-irodaház, István út 1-3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom