Újpest, 1997 (5. évfolyam, 1-26. szám)

1997-07-11 / 14. szám

Budapest-New York-Újpest Magával ragadta a varázslat Az „idős koreográfus” premierre készül S Amerikában egyáltalán nem számít ritkaságnak, ha egy sikeres emberről kiderül, valaha mosogatóként indult el a karrier csúcsa felé. Borbély György is így kezdte, ám ö mindössze kilencéves volt, amikor nyáron konyhai kisegítő munkát vállalt « Budapesten, egy szabadság-hegyi étteremben. Édesanyja a Magyar Pamutiparban dolgozott, és otthon jól jött a kisfiú iskolai szünidőben keresett pénze. A happy end azonban ebből a történetből sem maradhat el, hiszen több mint másfél évtizeddel később a hajdani legényke felért a csúcsra: professzionális művészként a New York-i Broadway szólótáncosa lett. Történt, hogy munkája végeztével a kisfiú útja min­dennap a Ganz-MÁVAG Művelődési Háza előtt ve­zetett el. Kihallatszott a zene, odabenn a balettkar próbált. Borbély György belépett az ajtón, és ma­gával ragadta a varázslat. Az első hívó szóra be­állt a tánckar tagjai közé, és ettől kezd­ve rend­szeresen megjelent a próbá­kon. Tehetsége alapján ősz­től a Nádassy Balcttiskola növendékeként kezdhette meg a tanulmányait.- /I tánc mellett a színházmű­vészet is érdekelt - meséli a mester. - 1953-ban elvé­geztem Rózsahegyi Kál­mán Színészképző Stúdió­ját. Egy osztályba jár­tam többek között Bá­rány Frigyessel, Ma­daras Józseffel, j» Sztankay Istvánnal I P és Szuhay Balázzsal. tJ A diploma átvétele után szinte vala­mennyi vidéki színházban megfordultam. Mindig oda szerződtem, ahol szólótáncos-koreográfusra volt s szükség. A legelső munkám a János vitéz volt. Mis­kolc után a pécsi, majd a szegedi színház társulata következett. • Hogyan került külföldre?- A színházi nyári szünetek idején a Balatonnál vállaltam munkát. 1967-ben partnernőmmel a siófoki Tünde bárban táncoltam. Egy este a műsor után asz­talához hívott egy úr, majd bemutatta a társaságában lévő két hölgyet: Rökk Marikát és Vera Kálmánt, Kál­mán Imre özvegyét. A vendég átadta a névjegyét, pro­fesszor Rudolf Mariknak hívták, ő volt a bécsi Rai­mundtheater igazgatója. A Raimundtheater Euró­pa legnagyobb zenés színháza, amely önálló operett-, musical- és balett-tagozattal ren­delkezik. Murik professzornak annyira tet­szett a siófoki fellépés, hogy magántáncosi szerződést ajánlott a színházába. • A véletlen hozzásegítette a nemzetközi karrier lehetőségéhez. Bécsben milyen szerepeket kapott?- Első főszerepemben Rökk Marika partnereként léphettem fel, majd egymás után öt balettben kaptam szólótáncosi szerepet. Játszottam a Hello Dolly című musicalben is, amelyet Gene Kelly, az Oscar-díjas amerikai színész^ rendezett. Az ő meghívására kerül­tem később az Egyesült Államokba, ahol a Broad- wayon az Oklahoma című „farmermusicalben" lép­tem fel. Később visszatértem Ausztriába: színházam­ban rám bízták a Víg özvegy balettváltozatának kore­ografálását. Munkám elismeréseként az osztrák kor­mány kitüntetésben részesített. A hetvenes évek elejé­től már menedzserrel dolgoztam. Részt vettem revük­ben, valamint nemzetközi sztárok tévéshow-iban. Sze­repeltem például Silvie Vartan műsorában, amelyet a Magyar Televízió is bemutatott. • Miért döntött mégis úgy 1977-ben, hogy vissza­tér Budapestre?- Ennek nem szakmai, hanem családi okai voltak. Édesanyám betegsége egyre súlyosabbá vált, úgy éreztem, mellette a helyem. • Nemzetközi sikerekkel a háta mögött, miért nem szerződött valamelyik jelentős zenés színház társula­tához?- Akkoriban már nem akartam társulati tagként elhelyezkedni, önállóan szerettem volna dolgozni. A Táncművészeti Főiskola hatodéves, „kisdiplo- más” osztálya az Ikarus Művelődési Központban próbált. Elfogadtam az ajánlatukat, így alapítot­tam meg az Ikarosz Balett Színházat. 1980-ban jöttem át Újpestre, az Ady Művelődési Központ balettegyüttesének élére. Eddigi tevékenységem eredményeként 352-en kaptak hivatásos működési engedélyt. • Ha valaki kedvet érez a tánchoz, mikor és hol je­lentkezhet?- Ősszel újra meghirdetjük a Komplex táncstúdiót, amelynek keretében a klasszikus táncok, a balett, a dzsessz, a musical és a hipp-hopp mozgáselemeit egyaránt elsajátíthatják a résztvevők. • Többévi szünet után az idén nyáron új bemuta­tóra készülnek...- Újpest várossá alakulásának 90. és az Ikarosz Balett Színház fennállásának 20. évfordulója alkal­mából július 25-én, valamint augusztus 2-án, este 8 órakor mutatjuk be az Ady Endre Művelődési Köz­pont színpadán A tánc ördöge című show-balettet. • Vajon mit takar ez a különös műfaj?-A klasszikus balettet ötvöztük a dzsessz, a revü és a stepp elemeivel. A zenei anyagban jól megfér egy­más mellett Michael Jackson, Duke Ellington, az Ének az esőben és Horst Encing muzsikája. A forga­tókönyvet Massár István Ákossal közösen írtuk. A két­részes balett témája egy idős és egy fiatal táncos-ko­reográfus küzdelme a fennmaradásáért és az érvé­nyesülésért. • Kik táncolják a főszerepeket?- A tehetséges, fiatal utcatáncos Katona Árpád, a Magyar Állami Operaház balettművésze. Az idős koreográfust én alakítom. A női főszereplő Pirin- ger Patrícia, aki ugyancsak az Operaház balettmű­vésze, a további szólószerepekben Arató Balázs, Lukács András és Papp Attila balettművészek lép­nek fel, mindhárman az Állami Operaház tagjai. A tánckarban közreműködnek az Ikarosz Balett Szín­ház tagjai. • Siker esetén lesz-e folytatása a fellépéseknek?- Ősszel vidéki turnéra indulunk, és meghívást kaptunk egy ausztriai vendégszereplésre is. Rojkó Annamária Nyári tábor Ötéves kortól minden gyermeket szeretettel vár az újpesti Óceán SE nyári tábora. Az augusztus 22-ig működő tábor változatos programokat kínál (strand, uszoda, kirándulás, tenisz, foci, vetélkedő stb.). Minden szerdán lo­vaglás, csütörtökön Országház-látogatás, pén­teken repülés - napi háromszori étkezéssel - 3200 Ft/hét. Érdeklődni és jelentkezni az AMK-ban lehet (Bp. IV., Hajló u. 2-4. Telefon: 379-4322). Van még férőhely! Korlátozott számban lehetőség van jelentkezni az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház velencei üdülőjé­ben az alábbi turnusokra: Augusztus 9—17-ig, augusztus 18—26-ig. Rész­vételi díj: 9000 Ft/fő, mely magában foglalja a szállás, ágynemű mosatási költségét és napi négy­szeri étkezést. Családok jelentkezését is várjuk! Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház Csontritkulásszűrés Július 19-20-án ismét csontritkulásszűrést szervez az Egészséges Újpestért Alapítvány. A vizs­gálat térítési díja 1000 Ft. A vizsgálat előkészítést nem igényel, fájdalommentes. Vizsgálatra je­lentkezés: 1046 Budapest, Sárpatak út 10-12. Telefon: 180-8303. Harcművészeti tábor A Diamond Sport Egyesület és Harcművé­szeti Iskola WTF-Taekwon-do szakosztálya nyári napközis harcművészeti sporttábort szervez általános iskolások részére. A tá­bort Ébent Gábor edző vezeti, színhelye a Csillebérci Szabadidő- és Ifjúsági Központ. Az ötnapos turnusok során naponta meleg ebédet biztosítanak, és kétszer másfél órás sportedzés zajlik, kiegészítve elméleti okta­tással, valamint kézműves foglalkozások­kal, filmvetítésekkel, társasjátékokkal. Részvételi díj egy hétre 4000 Ft, két hétre 7000 forint. Testvéreknek kedvezményt ad­nak. Jelentkezni lehet Ébent Gábor edzőnél a 217-3645, illetve a 06-20-460-321-es télé­rt fonszámon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom