Újpest, 1997 (5. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-09 / 1. szám

flipper 1 JI iw ---­K ilépni az ismeretlenségből Nem tudni, Újpest több tízezer nyugdíjasából há­nyán tudják, hogy évek óta létezik és működik itt a Nyugdíjasok Újpesti Érdekvédelmi Szövetsége. Bár időnként hírt ad róluk a média, mégis úgy ér­zik: kevés szó esik róluk, pedig ők szeretnék idő­ről-időre megmutatni magukat, eredményeiket, vagyis kilépni a viszonylagos ismeretlenségből! Szabó Bertalan elnökkel és László Mária aktív tagtárssal ültem le beszélgetni; mondják el ők, mit is kéne tudni szervezetükről. A Nyugdíjasok Újpesti Érdekvédelmi Szövetsé­ge jelenleg mintegy 200 aktív tagot számlál. Évente 250 Ft tagdíjat fizetnek, de ezt lényegében vissza is kapják ajándékok és egyebek formájá­ban. Az önkormányzat évi 20 000 forinttal támo­gatja tagonként a működésüket a költségvetésből. Jelenleg a Fidesz Berda József utca 48. szám alatti helyiségében lehet őket megtalálni minden szerdán 14.00 és 17.00 óra közötta klubnapokon; ide várják mindazokat a nyugdíjasokat, akik csat­lakozni szeretnének hozzájuk. Tevékenységi körüket két nagy részre lehet bontani: érdekvédelmi és szabadidős-kulturális munkára. Nagyon sok olyan idős ember él, akik magukra maradtak, félnek, szégyellnek kapcso­latokat keresni hasonló gondokkal küszködő sors- és kortársaikkal. Pedig rájuk lehet találni, hiszen egymás szomszédai vagyunk. A nyugdí­jasszövetség kapcsolatokat létesít például az Újpestért Egyesülettel, a Vöröskereszt helyi szervezetével, a Létminimurrr Alatt Élők Társa­ságán keresztül alapítványokkal, a kerületi ön­kormányzattal stb., hogy minden lehetséges módon érvényesíthesse az érdekvédelmet. Voltak, akiknek méltányos nyugdíjemelést sikerült kieszközölniük. Negyvenketten egy­hetes velencei-tavi üdülésben részesülhettek. Ingyenes jogi tanácsadással is szolgálhatnak a hozzájuk fordulóknak, és segítenek ügyes­bajos dolgokban eljárni a polgármesteri hiva­talnál. Nagyon fontos feladatuknak tartják a magány feloldását. Aki a hétfői szakmai, vagy a szerdai klubnapokra eljár, orvosi, várostörténeti előadá­sok, kirándulások, ünnepi klubműsorok keretében találhat barátra, közösségre. Az ünnepeken aján­dékcsomagokkal lepik meg a rászorulókat, és aki betegsége miatt nem tud eljönni, azt otthon kere­sik fel, hogy mit is tehetnének érte. A teadélutáno­kon túl fontosnak érzik azt a szakmai munkát is, amely elsősorban kulturális öntevékeny csoportok formájában jelentkezik. Énekkel, verssel nem csu­pán a nyugdíjasházak közösségeit és a maguk összejöveteleit színesítik, de helyi és országos vetélkedőkön is összemérik tudásukat másokéval, és e téren is szép eredményeket tudnak maguk mögött. Október elején az országos rendezésű Idősek Világtalálkozóján László Mária például el­ső helyezett lett mind a vers-, mind a prózai kate­góriában (ez utóbbinál egy tanulmánnyal, amit az újpesti nyugdíjasok helyzetéről írt) és Pálfalvi Jó­zsef is oklevelet kapott Székesfehérvárott. Az „Életet az éveknek" Országos Szövetség Bicskén rendezett Nyugdíjasok ki mit tud?-járó\ is két első díjjal jöttek haza. Van, aki kóruséneklésben, más kézimunkázásban jeleskedik, akad, aki verset szeret mondani, más meg éppen írni. Hasznos, jó elfoglaltságok ezek azoknak, akikre rázuhant a sok szabadidő, a megszokott közösségükből való kilépés után a lassú elmagányosodás. Nagy vágyuk egy állandó, saját „otthon”, ahol „nyitott ház” keretében akár mindennap összejö­hetnének a nyugdíjasok tartózkodási idő megkö­töttsége nélkül. Igaz, ehhez tárgyi feltételek, pél­dául elegendő mennyiségű szék is szükségeltetik, hiszen alkalmanként akár száznál is több idős embert kell tudni leültetni. Végezetül pedig - a sok meghívás viszonzására - 1997-ben szeretné­nek az újpesti nyugdíjasok rendezői lenni egy fő­leg budapesti, de némiképp országos Idősek ki mit tud?-jának is, amihez persze az önkormány­zat és szponzorok támogatására is szükség len­ne.-muzsay­Koszorúzás A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsé­ge újpesti szervezete és az Újpesti Munkás- mozgalmi Klub Újpest felszabadulásának 52. évfordulója alkalmából január 10-én (pénteken), 14 órakor tartja hagyományos megemlékezését és koszorúzást a Pozsonyi úti Partizán emlék­műnél. A megemlékezésre minden újpestit tisztelettel meghívunk. MEASZ kerületi szervezet Újpesti Munkásmozgalmi Klub Január 15-ig! Tisztelt Ügyfeleink! Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy az elmúlt évben szerzett - helyi, nem lakás céljára szol­gáló építmény és telekadó valamint gépjármű­adó hatálya alá tartozó - ingatlanokról, gépjár­művekről 1997 január 15-ig kell a bevallásokat benyúj­tani a Bp. Főv. IV. kér. Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodáján. Tájékoztatásul ismét közöljük, hogy minden adókötelezettséget érintő változásról (eladás, forgalomból való kivonás, átrendszámozás, la­kóhely változtatás stb.) annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül szintén bejelentést kell tenni. Címünk; Adóigazgatási Iroda 1042 Bp., Petőfi u. 4-6. Tel/fax: 169-3642 Tel.: 169-3333/129-138 m. A tisztségviselők fogadóórái dr. Derce Tamás polgármester: minden hónap 1. szerdája: 14-16.20 óráig dr. Vitáris Edit jegyző: minden hónap 3. szerdája: 14-16.20 óráig Albrecht Péter gazdasági alpolgármester: minden hónap 3. szerdája: 14-16.20 óráig Hock Zoltán kulturális alpolgármester: minden hónap 2. szerdája: 14-16.20 óráig dr. Benkő László szociális alpolgármester: minden hónap 1. hétfője: 16-18 óráig A fogadóórákra bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal városközponti ügyfélszolgálati irodájában történik. Az önkormányzati képviselők fogadóórái Választóker. a képviselő neve a fogadóóra ideje helye 1, evk. Diósi László (MSZP) minden hónap első hétfő 17.30-19 óráig Pozsonyi u. Általános Iskola 2. evk. Dr. Derce Tamás (ÚE) minden hónap második szerda 14-16 óráié újpesti városháza 3. evk. Schmuck Andor (MSZP) minden héten kedden, 16 órától újpesti városháza fszt. 25. 4. evk. Kalanovics László (MSZP) minden hónap harmadik hétfő 17 órától Erzsébet u. 31. Általános Iskola 5. evk. Bodor Mihály (MSZP) minden hónap második hétfő 17 órától Erzsébet u. 31. Általános Iskola 6. evk. Albrecht Péter (MSZP) minden hónap - szerda 17 órától újpesti városháza II. em. 57. 7. evk. Hock Zoltán (MDF) minden hónap első szerda 17-18 óráig újpesti városháza II. em. 68. 8. evk. Nagy István (Fidesz-MPP) minden hónap első hétfő 17 órától Deák utca 65. gondnoki iroda 9. evk. Kurucz Pál (MSZP) minden hónap első csütörtök 17 órától Deák utca 65. gondnoki iroda 10. evk. Vincze István (ÚE) minden hónap harmadik hétfő 17-18 óráig újpesti városháza, fsz. 25. 11. evk. Skirka Péter (MSZP) minden hónap utolsó csütörtök 17-18 óráig MSZP székház. Nádor u. 1. 12. evk. Tóth József (MSZP) minden hónap utolsó hétfő 17 órától Langlet Valdemár Ált. Isk. 13. evk. Eiselt Géza (MSZP) minden hónap első hétfő 17-18 óráig Megyeri úti Általános Iskola 14. evk. Gál István (független) minden hónap második szerda 17-19 óráig Bajza utcai Általános Iskola 15. evk. Egerszegi Krisztina (MSZP) minden hónap második hétfő 16 órától Mód Aladár Általános Iskola“ 16. evk. Juhász László (MSZP) minden hónap utolsó szerda 17 órától Ugró Gv. sor Általános Iskola 17. evk. dr. Kulcsár Ferenc (MSZP) minden hónap első csütörtök 17-19 óráig Megyeri úti Általános Iskola 18. evk. Mészáros Ferenc (MSZP) minden hónap első hétfő 17 órától Káposztásmegyeri Közösségi Ház 19. evk. Majzik Ferencné (MSZP) minden hónap első szerda 17-18 óráig Park Óvoda 20. evk. Kiss Sándor (MSZP) minden hónap második kedd 17.30 órától 18.00 órától Bőrfestő u.-i Általános Iskola Homoktövis u.-i Általános Iskola Listás képviselők dr. Benkő László (MSZP) Buzna Ferenc (ÚE) dr. Demkó János (ÚE) Bujdosó Miklósné (FKGP) Nemes Sándor (FKGP) Kerekes Zoltán (Munkáspárt) Ferenczi Sándor (SZDSZ) Dr. Kató Balázs (SZDSZ) Petras József (független) Körmendi József (KDNP) Simonfi Sándor (MDF) minden hónap első hétfő 16-18 óráig minden hónap első csütörtök 17-18 óráig minden hónap utolsó csütörtök 17-18 óráig minden hónap első szerda 15-18 óráig minden hónap első hétfő 17-19 óráig minden hónap harmadik kedd 17-19 óráig minden hónap első csütörtök 18 órától minden hónap második csütörtök 18 órától minden hónap utolsó hétfő, 17-18 óráig minden hónap első csütörtök 17.30-19 óráig minden hónap 2. és 4. szerda 15-17 óráig Városháza (bejelentkezéssel) Újpestért Egyesület, Bp.. Liszt F. u. 23/C Ih. Újpestért Egyesület, Bp„ Liszt F. u. 23/C Ih. FKGP-székház, Király u. 13. FKGP-székház, Király u. 13. Munkáspárt-székház, Munkácsy 51/A SZDSZ-székház, Berda J. u. 48. SZDSZ-székház, Berda J. u. 48. újpesti városháza, fsz. 25. KDNP-irodaház, István út 1-3. újpesti városháza, lakásiroda

Next

/
Oldalképek
Tartalom