Újpest, 1995 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-07 / 1. szám

A képviselő-testület tablója... (It-5. oldal) Arra esküdtek: ÚJPEST legjavát szolgálják... December 22-én tartotta alakuló ülését Újpest önkormányzatának képviselő-testülete A karácsonyi ünnepek előtt két nappal, decem­ber 22-én tartotta alakuló ülését Újpest önkor­mányzatának képviselő-testülete. Harminchárom önkormányzati képviselő - közöttük Újpest pol­gármestere - tett esküt arra, hogy tudásának leg­javát adva, minden igyekezetével Újpest érdekét szolgálja. Az esküt tevők között voltak a megvá- 'asztott cigány, horvát és német kisebbségi önkor­mányzatok képviselői is. Az alakuló ülés a Himnusz felcsendülésével kezdődött, majd az elnöki pulpituson dr. Vitáris Edit jegyzőasszony mellett helyet foglaló Buzna •renc, az Újpestért Egyesület képviselője (aki a ■ orábbi testületnek is négy éven át tagja volt) j ilotta meg az ülést. Köszöntő szavaiban többek között arról szólt, hogy a testület korelnökeként, a 'tüdősebb képviselőnek kijáró „rang” alapján pta azt a megtisztelő feladatot, hogy az ülést megnyissa, és a polgármester eskütételéig, hivata­los beiktatásáig azt vezesse... . Ezt követően Bihari Jánosné, a választási bi­zottság elnöke ismertette a jelenlévő képviselők, valamint a Városháza dísztermét megtöltő soka­ság előtt az 1994. évi önkormányzati választások jpesti végeredményét. A választási bizottság ne­jben közzétette, hogy Újpesten 20 egyéni vá­lasztókerületben elért eredmény és a 13 listás mandátum alapján 33 tagú lett az önkormányzat képviselő-testülete. A választás végeredménye alapján három kisebbség, nevezetesen a cigány, a horvát és a német alakított kisebbségi önkor­módon dr. Benkő László lett, az FKGP-é pedig Bujdosó Miklósné. Bihari Jánosné, a választási bizottság elnöke előtt tettek esküt az önkormányzati képviselők, melynek szövegét a testület legfiatalabb tagja, Schmuck Andor, az MSZP képviselője után ismé­telték. Ezt követően Bihari Jánosné adta át vala­mennyi képviselőnek a mandátumát. Esküt tett dr. Derce Tamás polgármester is. Ezt követően Buzna Ferenc, a korelnök átadta helyét az elnök­ségben dr. Derce Tamásnak. A polgármester úr köszöntötte az újonnan megválasztott képviselő- testület valamennyi tagját, majd arról szólt, hogy polgármesteri esküjéhez híven az elmúlt évek gyakorlatát követve, a több mint százezer újpesti polgár érdekeit legjobb tudása szerint kívánja szolgálni, és ebben a munkában reményei szerint partnere lesz valamennyi önkormányzati képvi­selő is. A testület nevében köszöntötte az alakuló ülésen jelen lévő Vajda Pált, a korábbi testület gazdasági alpolgármesterét, akit december 22-én választott főpolgármester-helyettessé a Fővárosi Közgyűlés. Új feladatához sok sikert kívánt. Az alakuló ülés ezzel véget ért, a néhány napos karácsonyi ünnepek alatt jutott idő a pihenésre, majd a két ünnep között ismét feladat várt a kép­viselő-testület tagjaira. December 29-én ugyanis már rendes testületi ülésre került sor. (Folytatás a 3. oldalon.) A december 22-i alakuló ülésen tette le az esküt dr. Derce Tamás, Újpest régi­új polgármestere. Az eskü szövegét a testület legfiatalabb képviselője, Schmuck Andor (képünkön balra) után ismételte a polgármester. (Fotó: Zalka István) Néhányan azok közül, akik önkormányzati képviselőként először tettek esküt: első sor (jobbról balra) Egerszegi Krisztina, Benkő László, dr. Kulcsár Ferenc, Bognár József (kissé takarva), Kurucz Pál, második sor: Eiselt Géza, Skirka Péter MSZP-s képviselők, harmadik sorban ketten az SZDSZ-es képviselők közül: dr. Kató Balázs, valamint aki már á második ciklust tölti a testületben: Petrás József mányzatot, mindhárom esetben 5-5 taggal. A választási bizottság elnöke ez­után választókerületenként ismer­tette a képviselők nevét, valamint bemutatta a kompenzációs lista alapján bejutókat. Előző lapszá­munkban már közzétettük a képviselő-testület összetételét, időközben két képviselő esetében történt változás: a szavazatok alapján ugyanis Bállá Gyuláné Köröndi Mária, az FKGP képviselője, valamint Vajda Pál, az MSZP kép­viselője bejutott a Fővárosi Közgyűlésbe is. Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény alapján mindkettő­jüknek 8 napon belül nyilatkozniuk kellett arról, az újpesti vagy a fővárosi mandátumot választ- ják-e? Mivel mindketten a Fővárosi Közgyűlés­ben vállaltak szerepet - Vajda Pált az újpesti ön- kormányzat megalakulásával egy napon válasz­tották meg főpolgármester-helyettesnek he­lyettük a kompenzációs lista alapján újabb képviselők jutot­tak mandátumhoz Újpesten. Az MSZP listás képviselője ily

Next

/
Oldalképek
Tartalom