Újpest, 1993 (1. évfolyam, 1-24. szám)

1993-04-17 / 6. szám

A választás nemcsak kötelesség, lehetőség is... Előző lapszámunkban már hírül adtuk, hogy a társada­lombiztosítási önkormányzatok választásáról szóló 1993. évi XIII. törvény május 21-ére tűzte ki a válasz­tás napját. A választás céljáról, technikai lebonyolításá­ról részletes tájékoztatást kívánunk adni Újpest válasz­tópolgárainak. Ezért ebben a lapszámunkban arról írunk dr. Vitáris Edit jegyző tájékoztatását felhasznál­va, kiket és miért választunk, a helyi választási iroda hogyan készül a választásra? A társadalombiztosítási önkormányzatok képvi­selőinek választása jelentős dolog, arról döntünk, hogy a munkabérek 54 százalékát a társadalombiztosí­tásnak befizető munkáltatók és munkavállalók képvise­lői mint jogos tulajdonosok, átvehetik (a mostantól ket­téváló), a társadalombiztosítás nyugdíj- és egészség- ügyi alapjának kezelését. Ez annyit jelent, hogy az állami költségvetés felét kitevő, mintegy 600 milliárd forintos társadalombiz­tosítási alapok felhasználásáról nem a parlamenti pártok konszenzusával megválasztott felügyelőbi­zottságok, hanem a munkáltatók és a munkaválla­lók szakértői, képviselői dönthetnek. A szavazás során társadalombiztosítási önkormány­zati képviselőket választanak a választópolgárok, akik­nek feladatuk lesz az előbbi módon létrejövő társada­lombiztosítási alap kezelése. Munkájuk során cél, hogy ezt az alapot gyarapítsák, forgassák, hogy a bizto­sítottak ellátása hatékonyabb lehessen. A társadalombiztosítás nyugdíj-, illetve egészség- biztosítási alapja felett létrejövő önkormányzatokban a képviselőket egyrészt a munkáltatók érdek-képviseleti szervei útján delegálják, másrészt a biztosítottak vá­lasztják. (A nyugdíj-biztosítási önkormányzatba 32 képviselő választható, négy tagot a Nyugdíjasok Orszá­gos Kamarája, a fennmaradó 24-et pedig a szakszerve­zeti, szövetségek delegálják. A szintén 60 fős egészség­biztosítási önkormányzat fele részben választott, fele részben delegált tagokból áll majd.) Az újpesti választópolgárok mint biztosítottak vá­lasztanak, egyrészt a nyugdíjbiztosítási önkormányzat­ba, másrészt az egészségbiztosítási önkormányzatba képviselőket. Rajtunk kívül a munkáltatók is delegál­nak tagokat, saját érdek-képviseleti szerveik javaslata alapján. Változást jelent a korábbi helyhatósági választások­hoz képest, hogy az egész ország területe képez egy választókerületet, és akkor lesz érvényes a szavazás, ha az országban élő választópolgárok több mint 25 százaléka elmegy szavazni. Listás szavazás lesz, ez annyit jelent, a szakszervezeti szövetségekre illetve az általuk listára vett személyekre szavazunk, helyben je­lölés nincs. Minden választópolgár két szavazólapot kap má­jus 21-én, az egyiken az egészségbiztosítási tb önkor­mányzati, a másikon a nyugdíjbiztosítási tb önkor­mányzatok listáját találja. A listából csak egyre voksol­hat a választó, ki kell választania melyik szakszervezeti tömörülés jelöltjeit támogatja? A szavazáson minden választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgár részt vehet. A nyilván­tartásba vételről az önkormányzatok jegyzői április 16. és 26. között írásban értesítik a választópolgárokat. Mi­vel azonban a szavazás pénteken, tehát munkanapon lesz, a szavazókörök reggel 6 órától este 20 óráig tarta­nak nyitva, és - legalább 200, de maximum 500 dolgo­zó kérése esetén - mód nyílik munkahelyi szavazókö­rök kialakítására is. Az ilyen irányú igényeket legké­sőbb április 21-én 18 óráig kell bejelenteni a jegyzőnél. A szavazás közvetlen és titkos, ezért voksolni ki­zárólag személyesen és csak a lakóhely, illetve a munkahely szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. Ez utóbbi esetben azonban, valamint akkor, ha valaki a választás napján a lakóhelyétől távol van, április 16. és május 20. között lehet igazolást kérni a jegyzőtől. Az újpesti polgármesteri hivatalban az I. emelet 33- ban lévő Választási Irodában természetesen készséggel tájékoztatják azokat, akiknek a választással kapcsolato­san kérdésük van. b. EZERMESTER­BOLT Bp. IV., István tér 5. T: 169-2838. SéC/L BLACK & DECKER ' Uiakitn kisgépek, barkácsgépek, kéziszerszámok és háztartási villanyszerelési anyagok széles választéka. A vásárlásnál hitelkártyát is elfogadunk. EZERMESTER Szabad a tánc... A Bem Folklór Egyesület „Szabad a tánc" című műsorát mutatja be április 19-én hétfőn, 19 órai kezdettel az Ady Endre Művelődési Közponban (IV., Tavasz u. 4.). A műsorban közreműködnek: a Bem együttes, az együttes gyermekcsoportja és a Pantaton zenekar. Az együttes működését és ezt a műsort az Ady Művelődési Központ támogatása segíti és kíséri. Az előadás bevételét a művelődési központ a Bem egyesületnek engedte át. A jegyek ára: 100 forint. C« 1045 Budapest, Erzsébet u. 13. Tel.: 169-9073, 169-9089 Irodabútor, irodaszer hihetően kedvező áron. SFERA forgatható és dönthető görgős szövet menedzser fotel 11 411 Ft+áfa. R0DI forgatható görgős, gázliftes irodaszék 6162 Ft+áía. Polisztirol kadmiummentes asztali irattartó 344,80 Ft+ála (10 db vásárlása esetén az áfát magunkra vállaljuk). A vendég: Katona Tamás államtitkár volt „Jaj, de jó gondolat volt idejönni - hát éppen ez az, amire az országnak, a tár­sadalomnak szüksége van: helyi szel­lemre, tiszta gondolatokra. Ha nem fe­ledkezünk el politikánk induló percei­re, amikor első sikereink és első kudar­caink csatamezeje megannyi helyi gond megoldása volt. Ebből a helyi kö­zösségérzetből sokai tanulhat a nagy- politika. És ne adjuk fel a reményt - hátha tanulóképesek vagyunk!”... E sorokat Katona Tamás, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára írta a minap az Újpesti Közösségi Televíziónak adott nyilatkozata után a szerkesztő­ség vendégkönyvébe. Az államtitkár a közismerten zártkörű Újpesti Értelmiségi Klub meghívásának tett eleget, amikor március 26-án kerületünkben időzött. A klubtagokkal történt találkozó előtt volt ideje arra, hogy a kábeltelevízió segítsé­gével szélesebb kör is megismerhesse véleményét, a nagypolitika és a helyi po­litika viszonyáról. (Fotó: Horváth Dávid) ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. Legyenek Önök is Ügyfeleink Újpesten! Üzletági szolgálatatásainkkal, banki szaktanácsadással az alábbi fiókjainkban várjuk Önöket: Kerületi fiók Mártírok útja 56-58. Takarékbetét- és értékpapír-ügyintézés Safe-kezelés Vállalkozói folyószámla­vezetés Hitelügyintézés Kerületi fiók Árpád út 63-65. Valuta-deviza ügyintézés Letételhelyezés „Ausztria-lottó” Körzeti fiók Berda J. u. 48. Lakossági folyószámla-, valamint betét- és értékpapír­ügyintézés Körzeti fiók Kordován tér 4. Takarékbetétek és értékpapírok forgalmazása Ifjúsági és Új Otthon takarékbetét Lakásigénylési letét Nyugdíj-előtakarékossági betétszámla-kezelés Lakossági folyószámla-ügyintézés „AUSZTRIA LOTTO” befizetés ATS-ben, nyereménykifizetés OTP BANK, MINT MINDIG Röviden • Röviden • Röviden • Röviden • Autóvezetői ismereteket átadó tanfolyam indul Káposztásmegyeren az Általános Művelődési Központban május 3-án (minden kategóriában). A foglalkozások: hétfőn, szerdán, csütörtökön 17 órától lesznek. • Április 30-án, 18 órai kezdettel a káposztásmegyeri Közösségi Házban Ungár Klára (FIDESZ) válaszol lakossági fórum keretében a lakótelep életét érintő kérdésekre. A szervezők telt házra számítanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom