Újpest, 1993 (1. évfolyam, 1-24. szám)

1993-04-17 / 6. szám

LAKÁSOK ÉS VÁSÁRLÓK Szétválasztott sziámi ikrek A néni „ingatlankezelős” bérházban lakik, kicsinyke lakásban. Gondja-baja bőviben, pénztárcája igen lapos már a nyugdíj ér- kezte előtt - meg még azelőtt is. Azért megy az igazgató irodá­jába, hogy „engedjen valamit” abból a hallatlan magas lakbér­ből, ami van vagy ezerötszáz forint. Ott tart, hogy nem győzi. Idős lakó levelet ír: kilyukadt a boyler, nincsen meleg vize, vegyen már egyet neki a lakáshoz az IKV. (A köznyelv, bár Újpesti Vagyonkezelő Rt.-re változott a név, hosszú ideig szó­lítja még a régin, hisz feladataik, szolgálataik java nem válto­zott.)- Jogszabály szerint nem tehetem - ingatja a fejét Bogácsi György igazgató. - Szívem szerint legszívesebben az írtam volna rá, hogy engedélyezem. De nem tehetem. Ami a lakbért illeti, nézze csak, épp itt egy kimutatás. Több soklakásos há­zunknál nézettem meg kollégáimmal, hogyan alakulnak a be­vételek és a kiadások. Az egyik - 128 lakásos - házra az össz­kiadásunk kevés híján 3 millió 800 ezer forint volt. A bevétel - lakbérből - 2 millió 967 ezer 800 forint. Gyakorlatilag ráfizet­tünk, több mint 811 ezret. A ráfizetésben döntő szerepe van a hallatlanul magas ener­giaköltségnek, ami az épületen belüli úgynevezett közös helyi­ségek, lépcsőházak, folyosók stb. fűtésével, világításával és az épület egyéb működtetésével kapcsolatos költségekben jelenik meg. A vízdíjról ne is beszéljünk, meg a csatornadíjról. A Fővá­rosi Vízművek igazgatójával amiatt aktív levelezésben vagyok, ami az Újpesti Vagyonkezelő Részvénytársaságot, a volt Ingat­lankezelő Vállalatot érinti. A közös használatú helyiségek víz­ellátása, a takarításhoz kellő víz, a csőrepedés esetén elfolyó „a mi pénztárcánkra” tartozik. A mi energetikusaink kisebb fo­gyasztást mutatnak ki, mint a „vízműves” számlák. Az IKV-ból, mely több évtizedes múltra tekint vissza, erre az esztendőre vagyonkezelő részvénytársaság lett. A változás előtt „sziámi ikerként” közel 40 ezer bérleményt kezelt IV-XV. kerületi IKV-ként, ezerötszáz-ezerhatszázas létszám­mal. Kettéváltak, osztoztak rákospalotai kezdeményezésre ta­valy. Az újpesti önkormányzat úgy döntött, hogy alaposan át­gondoltan - és nem sürgetve - hozzálát a kerületi ingatlanke­zelő átalakításához. A belső, szervezeti formálódás most ala­kul, s mivel újszerű, minden következőnél már használják az előző tanulságát.- Január óta eltelt működésünkben létrehoztuk egyik kft.- szervezetünket. Épületgondnoksági, házkezelési tevékenysége­ket lát el. Újpesti Építési és Épületgondnoksági Kft. a nevük - említi Bogácsi György. - Bízom benne, hogy mint új gazdasá­gi társaság, másképp végzik majd tevékenységüket, mint amit a lakók az elődeiktől megszoktak. Működésük az egész rt. szá­mára az iskolapélda lesz. A vagyonkezelés a jövő kérdése, ahhoz bizony tényleg va­gyon kell. Egyelőre sok feladat, kis bevétel a jellemző. A bevé­tel a rájuk tartozó 20 ezres lakásszámhoz igen kevés. Az átala­kulásra határidőt a testülettől 1993 végéig kaptak. Lassú kar­csúsítás tart az rt.-nél, nem megy másképp...- A kerületben most 24 541 lakást kezelünk, illetve bérle­ményt, mert ide tartoznak a nem lakás célú bérlemények is. Eb­ből az általunk kezelt önkormányzati tulajdonú bérlakások szá­ma 20 909. (Ez volt a '92-es évet záró adat.) 1992. január else­jén ez a szám 920-szal magasabb volt, azóta a részvénytársasá­gunk, illetve még az IKV ingatlanértékesítő osztálya 920 lakást elidegenített. • Kevesebb ettől a tennivaló? „Van tülekedés” lakásügy­ben Újpesten?- Nézőpont kérdése. Az elidegenítés felgyorsítására hoztuk. létre az ingatlanértékesítési osztályt, amely rendben teszi a dolgát. • Milyennek látja feladatokkal és tervekkel teli jelenüket, jövőjüket?- A gazdálkodási haszonért igencsak meg kell dolgoznunk. Az épületfenntartás igen költséges folyamat, így a rendelkezés­re álló bevételből csak az alapvető feladatok ellátására futja. Ez is oka annak a döntésnek, hogy fokozni kell a vevők ér­dekeinek megfelelő elidegenítési folyamatot, bár a lakáselide­genítés hosszabb távú, folyamatos munka. Erre az évre ezerhá- romszáz-ezerötszáz lakás eladása tervezhető. A paneles házak lakásaira több mint 3300 kérelem szerepel a nyilvántartásban. Az igény nagyobb, ez a telefonon történő érdeklődések során is felmérhető. így nem marad más lehetőség, mint az elidegeníté­si tevékenység felgyorsítása a közeli hetekben létrehozandó In­gatlanértékesítési Kft., valamint egyéb vállalkozó gazdasági társaságok bevonásával. E.K. o Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. 1042 Budapest, Árpád út 17. Telefon, telefax: 169-9495,169-8541 KIVITELEZŐK, FIGYELEM! Munkájuk megkönnyítése érdekében a nyugati technológiák kivitelezéséhez szükséges célszerszámokat megvásárolhatják, ill. bérbe vehetik. Kivitelezők kiszolgálása megállapodásos áron, forgalomtól függő visszatérítéssel. > • Hazai gázkészülékek széles skálája (pl. gáztűzhelyektől a gázkazánokig) • RAPIDO kazánok, lakásfűtők, melegvíz-tárolók és szabályozások • SCHÄFER kazánok, radiátorok, szabályzások • VAILLANT kazánok, lakásfűtők, vízmelegítők, szabályzások • REHAU műanyag csöves rendszerek padlófűtésre, rád iátoros fűtésre, vízre • FRIATHERM vízvezetékrendszer • Komplett rézcsöves rendszer fűtésre, vízre • Radiátorok • Kötőidomok, tágulási tartályok, radiátorszelepek, fűtési és meleg vizes szivattyúk, légtelenítők, biztonsági szelepek stb. • Falon kívüli vezetékek esztétikus eltakarására szolgáló műanyag burkolat • SELKIRK nemesacél kéménybéléscsövek, külsőépítésű kémények __________________ v Műsoruk élményt jelentett A kerület rendezvényeinek rendszeres szereplői az Erkel Gyula Állami Zeneiskola növendé­kei. A március 15-ét köszöntő ünnepségen a fúvószenekar örvendeztette meg a hallgatóságot. A fúvószenekart Regős Szabolcs zenekarvezető vezényelte, s akik játszottak: (képünkön) Vas Ágnes, Csajbók Szilvia, Mucsi Beáta, Kiss Szemán Tamás, Haraszti Péter, Zombola Péter, Dorogi Dávid, Holobrádi Péter, Merlicker Csaba, Szántó Zsolt, Kertész Attila, Kamuti Lajos, Ormos Judit, Beller Roland, Szabó Dénes, Fancsu Gyula, Chikány Dániel, Somlai Koméi, Hlavacska Gergely, Balogh Ádám, Pozsgai Viktor, Holobrádi Miklós, Vass Bálint, Fárbás Zoltán, Veszprémi Attila, Benkő László, Kasnya Zoltán, Szabó Antal, Török Csaba, Demeter Tamás, Lányi Henrik és László Tamás. A kórus szereplő tagjai: Kotsis András, Kárpáti Magdolna, Szabd Zsuzsanna, Nagy Vik­tor, Sillye Gergely voltak. (Fotó: Kottái Katalin) t^tsirMr* #•'**¥* A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal & IIP' §'* v% § 1042 Budapest, István út 14. «wW. ^ .5 »««*»»» »• Telefon: 169-3658; Fax: 169-3518 a IV. kerületi Önkormányzat Kiadja: a IV. kerületi Önkormányzat Készült a Szikra Lapnyomdában (93-1562) kéthetente megjelenő lapja Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató Terjeszti, Újpest valamennyi lakásába eljuttatja: Felelős szerkesztő: Bangha Katalin a STUDENT Diákszövetkezet 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom