Hírhozó, 2014 (24. évfolyam, 1-16. szám)

2014-01-23 / 1. szám

ÖNKORMÁNYZAT Ilyen még nem volt Többezres szilveszteri buli Rákosmente városközpontjában A XVII. kerület történetében először sokezren szilveszte­reztek együtt az "Elágon", városunk Fő terén. Az eddig példa nélkül álló programot Riz Levente polgármester Kezdeményezte,'aki a helyszínen elmondta: szeretné Rákosmente közösségi életét építeni, egyúttal fontos cél­ja, hogy ne kelljen feltétlenül a belvárosba utazni a ke­rületieknek, ha színvonalas kikapcsolódásra vágynak. A rendezvény december 31-én, a kora esti órában kezdődött, ekkor a kerü­let városvezetője hivata­losan lezárta a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című pályá­zatot, amely a városközpont rehabilitációjának több lép­csőből álló folyamata végé­re tett pontot. Beszédében Riz Levente emlékeztetett arra, hogy a kerületközpont megújítására az önkormány­zat összesen 2,8 milliárd forintot fordított, melynek anyagi forrását a sikeresen elnyert uniós pályázatok és önkormányzati megtakarítá­sok biztosították. A benzin­gőzős, zajos buszpályaudvar helyén így megépülhetett az új Fő tér, megújult a Szent Kereszt tér, a Fuchs- kastély parkja, elkészültek a Pesti út északi és déli ol­dalán a rehabilitált zöldfe­lületek. A projekt kereté­ben akadálymentesítették a Polgármesteri Hivatalt, szomszédságában felépült egy étterem és irodaház. A munkálatok folytatásaként megvalósult a Fő tér mellet­ti hat tízemeletes lakóépület energetikai korszerűsítése, jelentősen csökkentve az itt élő közel 400 család lakás- fenntartási kiadásait. Elké­szült a Gólyafészek Bölcső­de, a Csicsergő Óvoda és a Vigyázó Sándor Művelődési Ház felújítása. Újjáépült a Népkert, benne számos új szabadidős lehetőséggel. A városrehabilitációs mun­kák Rákoskeresztúron 2013 Szilveszter napjával befeje­ződtek. A 2014-es esztendő tavaszán indul Rákoscsaba és Rákoskert történelmi te­lepülésközpontjának meg­újítása, idei befejezéssel, hangsúlyozta Riz Levente. A Rákoshegy közúti teher­mentesítését szolgáló meg­hosszabbított Ferihegyi út átadása őszre várható. Fel­újítják a Zrínyi Miklós Álta­lános Iskolát, bővül a Heli­kopter lakópark óvodája, új csoportszobával gyarapodik a Gólyafészek Bölcsőde. Folytatódik számos útépítési projekt, befejeződik a kerü­let szennyvízcsatornázása, ismertette a következő év várható fejlesztéseit a pol­gármester. A hivatalos ceremó­nia után megkezdődött Rákosmente első össznépi szilveszteri mulatsága, önfe­ledten szórakozó felnőttek­kel, gyerekekkel, akiknek a Frankzafka együttes, majd DJ Dominique szolgáltatta a talpalávalót éjjel tizenegy óráig. A szilveszteri műsor a hölgyek legnagyobb örömé­re Vastag Tamás műsorával folytatódott. A tehetségku­tató műsorban feltűnt fiatal énekes nem okozott csaló­dást, az év utolsó percéig szórakoztatta a hálás közön­séget. A kerület történeté­ben először, sokezer ember pezsgőt durrogtatva, dudát fújva, egymást ölelve bú­csúztatta az óévet városunk központjában. A színpadon Riz Levente, Virág Mihály és Piláth Károly képviselők társaságában Dunai Mónika kívánt Rákosmente lakó­inak sikerekben boldog új esztendőt, majd a Himnusz közös eléneklése után tűzi­játék köszöntötte a 2014-es esztendőt. A program haj­nali háromig folyatódott, DJ Dominique Fergeteg Partyján sokezer rákosmenti táncolt át az új esztendőbe. Szakács Zsuzsa 2$ 2 HÍRHOZÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom