Hírhozó, 2014 (24. évfolyam, 1-16. szám)

2014-01-23 / 1. szám

fä ÖNKORMÁNYZAT Rákosmente ismét elnyerte a Kerékpárosbarát település címet Huszonhárom önkormány­zat és huszonnyolc vállalat kapta meg a Kerékpárosbarát kitüntetést a Nemzeti Fej­lesztési Minisztérium tavaly hetedszerre meghirdetett pályázatain. Az elismerése­ket Völner Pál infrastruk­túráért felelős államtitkár nyújtotta át január 22-én a Regional Environmental Center (REC) szentendrei központjában. Az államtitkár köszöntő­jében hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisz­térium az önkormányzatok­kal és civil szervezetekkel együttműködve számos ak­cióval népszerűsíti a kerék­pározást. A Kerékpárosbarát pályázatok mellett e körbe tartoznak a Bringázz a mun­kába! tavaszi és őszi kampá­nyai, az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap hazai eseményei. A közös munka eredményességét igazolja, hogy az Európai Ke­rékpárosok Szövetsége által tavaly elkészített, a kerékpá­rozás helyzetét vizsgáló fel­mérés szerint Magyarország az uniós tagállamok között a 8. helyen áll, a 2004-ben csatlakozott országok közül ezzel a legjobban teljesít. A pályázatok elbírálásá­ban fontos szempont volt a kerékpáros infrastruktú­ra nagysága és minősége, a helyben szervezett ke­rékpáros rendezvények, a szemléletformálás terén tett lépések vagy a fejlesztésekre fordított források mértéke. Rákosmente idén a fővá­rosi kerületek között egyedü­liként nyerte el a kitüntető címet. Városrészünk 2011 és 2012 után harmadszor is kiérdemelte az elismerést, a kerékpárutak fejlesztése, a kerékpárosbarát rendezvé­nyek és szellemiség támoga­tásának köszönhetően. Az oklevelet a XVII. ke­rület nevében Riz Leven­te polgármester vette át Völner Pál államtitkártól. Horváth Tibor Elkészült a Ferihegyi út új szakaszának első üteme Rohamtempóban halad­nak a Ferihegyi út meg­hosszabbítását célzó fej­lesztés munkálatai. Mint ismeretes, Riz Levente polgármester országgyűlési képviselői módosító indít­ványainak köszönhetően a beruházás 2012. évben 630 millió forint, tavalyi évben pedig 670 millió forint tá­mogatást kapott az állami költségvetésből. A Rákoshegyet elkerülő főút I. üteme 2013 dec­emberében elkészült: a Melczer utca és Bocskai­kért utca között 1 kilomé­ter hosszan megtörténtek a közműkiváltások, befe­Az 1,3 milliárd forintból megvalósuló Ferihegyi út új szakasza segíti a Kelet-Budapestre zúduló északi-déli irányú közúti forga­lom arányos elvezetését, javítja a repülőtéri zaj által halmozottan sújtott ráKoshegyiek életminőségét, fellendítheti a térség gazda­ságát, a városrész vállalkozásai számára a fejlődés lehetőségét, új munkahelyek létrehozását eredményezheti. jeződött az aszfaltozás, a járdaépítés, a vízelvezetés, faültetés és a közvilágítás kialakítása, így a napokban az út műszaki átadására is sor került. A második ütem - a Bocskaikért utcától a Ré- latelepi útig tartó szakasz - munkálatai idén tavasszal kezdődnek el. Jelenleg fo­lyamatban vannak az utol­só kisajátítási eljárások, az erdőkivonási, építési és vízjogi létesítési engedé­lyek beszerzése. A fejlesz­tés befejezése idén őszre várható, így a forgalom év végére birtokba veheti az új utat. 2014. január 23.

Next

/
Oldalképek
Tartalom