Ferencváros, 2011 (21. évfolyam, 1-6. szám)

2011-01-21 / 2. szám

10 KOZELET Ferencváros 2011. január 21. Beavató táncszínház a Désiben Zambrzycki Ádám minden alkalommal sikert arat Beavató színházi előadást tartott a tavalyi év végén a Dési Huber Művelődési Házban Zambrzycki Ádám tán­cos-koreográfus a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium drámatagozatos diákjainak. A Frenák Pál Társulattal is dolgozó, Ferencvá­rosban élő előadóművész nem először mutatko­zott be a kerület fiataljainak. Néhány éve József Attila költészetéhez készített performance-ával lepte meg a középiskolás diákokat, amelyet rendhagyó irodalomórák keretében adott elő több száz tanulónak, ugyancsak a Dési Műve­lődési Házban. Fellépett számos kerületi ren­dezvényen, így a Ferencvárosi Művelődési Központban rendezett drogprevenciós napon és a Szent István Közgazdasági Szakközépisko­lában, az „így írtok ti” irodalmi verseny díjki­osztóján. A rendhagyó iskolai órák szervezését a „Me­dáliák” Művészeti, Kulturális és Oktatási Egye­sület pedagógusai segítették. Zambrzycki Ádám is az egyesület támogatásával működteti a Zadam Táncszínházi Társulatot. A művésznek már a megjelenése is rendhagyó. Vékony, iz­mos test, kopasz koponya, hatalmas szemek és száj, így már színpadra lépése is felkelti a fi­gyelmet, amelyet mind a kiválasztott, koránt­sem mindennapi jelmez, az erőteljes mimika és az olykor kemény, olykor cseppfolyós mozdula­tok folyamatosan fenntartanak. A művész kortárs táncosként számos ország­ban és Budapest sok színházában fellépett már. Néhány éve koreográfusként is tevékenykedik, a közönség több előadását is láthatta különbö­ző színházakban. Most In’N’Out című előadásá­nak szólóváltozatát tekinthették meg a fiatalok. Az eredetileg duónak készült és így többször is játszott táncmű témájában is nagyon közel állt a „szakmainak” számító közönséghez, hiszen a különböző tehetségkutatókat parodizálja. A szerző-előadó így fogalmaz az előadás fel­vezetőjében: „Színház az egész világ. Ha igaz a mondás, akkor az életünk egyetlen előadás. A be­Zambrzycki Ádám a rendhagyó iskolai órán mutatásra kerülő jelenetek írói, rendezői, fősze­replői és statisztái, sőt még nézői is mi magunk vagyunk. A végén ne felejtsünk el tapsolni!” A nagy tetszést arató bemutató után jó hangu­latú beszélgetésre került sor a művész és a diá­kok között. Az iskola drámatagozatos tanulói így betekintést kaphattak egy általuk még kevésbé ismert színházi műfajba, a kortárs táncszínház­ba. Megeshet, közülük néhányan ki is próbálják majd ezt a színházi formát, az viszont biztos, hogy az ilyen előadások által értő nézőivé vál­nak a kortárs műfajnak. Steiner Gábor ZOLD-KARIKA Ns>—' Ingatlankezelő Kft. Vállaljuk társasházak közös képviseletét, könyvelését. Telefon/fax: (1)218-6549 / E-mail: postrnaster@zold-karika2.t-online.nu 1094 Budapest, Páva utca 3 Farsang előtt a Kuckóban 2011. január 27-én, csütör­tökön, 16.30-tól 18.30-ig a Dési Művelődési Házban (IX., Toronyház u. 17/b) farsangi ké­szülődésre várják az érdeklődő­ket. Jelmezötleteket kaphatnak, lesz arcfestés és álarckészítés, emellett állat- és tündérmeséket hallhatnak, láthatnak, és dráma­játékot játszhatnak a kicsik. CHERWOOD Koncert Cher dalaiból Január 21-én pénteken 20.00 órától Vendégzenekar: Rock Dokk (rockslágerekkel) Belépő: 700 Ft APRÓHIRDETÉS Dajka-, gyermekfelügyelő-, gyógypedagógiai asszisztens­képzés. Kaszaképző. Tel.: 276-5918, nysz.: 01006404 TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉP­VISELETE, KÖNYVELÉS, ADÓSSÁGKEZELÉS,HÁZ- ÁLLAPOT-FELMÉRÉS, GYA­KORLATTAL. REGISZTRÁLVA VAGYUNK! TEL.: 06-30 964-3500 REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, ja­vít mindenfajta redőnyt, relu­xát, rolettát, szalagfüggönyt, harmonikaajtót. Gurtnicsere. Mobil rovarháló 10% kedvez­ménnyel. Tel.: 370-4932 VESZEK KÉSZPÉNZÉRT BÚ­TOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, CSILLÁROKAT, BIZSUKAT, KÖNYVEKET, HANGSZERT, ÍRÓGÉPET, VARRÓGÉPET, RÁ­DIÓT, TELEVÍZIÓT, HAGYATÉ­KOT! Tel.: 06-30 308-9148 Villanyszerelés, hibakeresés tár­sasházak részére is. Villanyboj­lerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje. Rácz Mihály. Tel.: 260-7090, 06-30 296-5590. 0-tól 24 óráig hívható. Professzionális fotózás és kiad­ványtervezés. Tel.: 06-30 992- 2396 Ráday-Erkel utca sarkán te­remgarázsban 2 db garázsbeál­ló egymás mellett (külön-külön is) eladó. Tel.: 06-30 941-4115 Fogsorjavítás, -készítés,- alábé- lelés, gyorsan, precízen. Rászo­rultaknak akár háznál is. Vécséi Julianna, 06-20 230-3547, 789-2859 Tisztelt Hirdetők! Kissé hosszúra nyúlt kényszerpihenőnk után végre stabil adatokkal tudjuk újra biztosíta­ni Önöknek, hogy megjelenhessenek a kerület lapjában, a Ferencvárosban. Mivel az ezt megelőző lapszámokhoz képest oldalfelületünk megnövekedett, a megvásárolható hirde­tési méretek is átalakultak. Az alábbiak közül választhatnak: Teljes oldal (1/1, 285 x 445 mm): ......................................150 000 + áfa F él oldal (1/2, 285 x 218 mm):................................................80 000 + áfa N egyed oldal, álló (1/4,140,5 x 218 mm):...........................45 000 + áfa N egyed oldal, fekvő (1/4, 285 x 105 mm):..........................45 000 + áfa 1 /8 (140,5 x 105 mm):..............................................................30 000 + áfa 2 /10 (92 x 105 mm):...............................................................20 000 + áfa 3/50 (140,5 x 50 mm):............................................................15 000 + áfa 1 /10 (44 x 105 mm):...............................................................10 000 + áfa 2/50 (92 x 50 mm):....................................................................6000 + áfa 1 /50 (44 x 50 mm):....................................................................3000 + áfa A z apróhirdetés 15 szóig 1000 forint, e felett minden szó 100 forint. Természetesen áfával, és beleértve az elérhetőség adatait is. Az áfa mértéke......................................................................................25% Szálloda helyett parkoló Jogszerűen szabálytalanul Újságunkban már több alkalommal ír­tunk arról, hogy szállodát terveztek építeni a Markusovszky tér Üllői úti sze­gélyére, az arra járók azonban ma a leen­dő építési területen csak egy bekerített, őrzött fizetős parkolót találnak. Utánajártunk a dolognak a Ferenc­városi Önkormányzat Hatósági Iro­dájánál, olvasóinkat Kasza Mónika irodavezető tájékoztatta. A 2008-2009-ben született jog­szabályok szerint a legtöbb vállal­kozási tevékenység megkezdéséhez már nem kell engedélyt kérni, ele­gendő csupán bejelenteni azt. így tett a terület tulajdonosa, az RT 44 Ingatlanberuházó Kft. Tavaly beke­rítette azt a területet, ahová erede­tileg szállodát akart építeni, majd október 27-én bejelentette az ön­kormányzat jegyzőjénél, hogy ott parkoltatást fog végezni. A közlés­sel egyidejűleg meg is kezdte a fi­zetős parkoltatást. Ilyenkor nincs más hatósági teendő, mint egy nyilatkozat kérése az építési ható­ságtól, hogy végezhető-e ott ilyen tevékenység. Kiderült, hogy nem, ott csak zárt rendszerű felszíni par­kolóház lenne létesíthető, ennek értelmében a jegyző tavaly novem­ber 26-án elutasító határozatban kötelezte a céget a parkoló bezá­rására. A határozat „nem kereste” jelzéssel kézbesíthetetlenként visz- szajött, s csak a második értesíté­si kísérlet alkalmával, idén január 11-én vették azt át. A cég a lassú iratátvételhez képest most sokkal fürgébben reagált, január 14-én már be is nyújtotta a határozat elleni fellebbezést az ügyfélszol­gálati irodán, hivatkozva részben a gazdasági válságra, valamint arra, hogy építési engedélyük még nem jogerős, mert a környé­ken lakók azt megfellebbezték, s amíg nem tudnak elkezdeni építkezni, addig is hasznosítani kívánják az ingatlant. A felleb­bezést továbbítják a másodfokú hatósághoz, Budapest Főváros Kormányhivatalához, amely majd valamikor dönt, de még ez a ha­tározat is megtámadható bírósá­gi úton (annak viszont már nincs halasztó hatálya). Eddig a történet: a cég bejelen­tési kötelezettségének eleget téve jogosan kezdhette meg tevékeny­ségét, amely viszont szabálytalan­nak minősül. A telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és szolgáltató tevé­kenységekről szóló 358/2008. (XII. 31.) kormányrendelet túl liberális előírásainak következtében azon­ban a szabálytalan területhasználat csak hosszadalmas jogi procedúra után szűnhet meg. Mindez rávilágít a jogi szabályozás átgondolatlansá­gára, ha nem is olyan erővel, mint a Nyugati téri szörnyű, három ha­lálos áldozatot követelő diszkóbal­eset. Krivánszky Árpád A parkoló létesítése jogszerű volt, de működtetése szabálytalan (R TÁNCHÁZ a Kék bab folk&roll zenekarral, valamint a Blackbird Irish Dance School részvételével Január 22-én 18.00 órakor Belépő: 600 Ft Feláraink: Hirdetés elkészítése:...................................................................plusz 20% Színes felár: .................................................................................plusz 10% E lhelyezési felár:............................................................................plusz 5% Legalább három megjelenés esetén kedvezmény:...........................5% H irdetési szándékukkal keressék Steiner Gábort a +36-30 992-2396-os telefonszámon vagy a steinerg@diginfo.hu e-mail címen! AZ INGATLAN ROVATOT TÁMOGATJA: MAVALUX KFT, A IX. KERÜLETI INGATLAN SPECIALISTA IX. Bakáts utca 1. Tel: 06-30-718-38-24 www.ingatlanok-hitelek.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom