Ferencváros, 2011 (21. évfolyam, 1-6. szám)

2011-01-07 / 1. szám

2 KOZELET Ferencváros 2011. január 7. FOGADÓÓRÁK ­Dr. Bácskai János polgármester (Fidesz-KDNP): polgármesteri fogadóóra minden hónap utolsó csütörtökjén, 12-től 16 óráig. Bejelentkezés az előző hónap utolsó munkanapján az ügyfélszol­gálati irodán. Polgármesteri hivatal, 1/22. Formanek Gyula alpolgármester (Fidesz-KDNP): alpolgármes­teri fogadóóra minden hónap utolsó szerdáján, 12-től 16 óráig. Bejelentkezés az előző hónap utolsó munkanapján az ügyfélszol­gálati irodán. Telefon: 215-1077/211-es és 212-es mellék. Polgármesteri hivatal, 11/38. Csárdi Antal (LMP): legalább egy nappal korábbi előzetes egyez­tetés alapján. Telefon: 06-20 365-0340 Formanek Gyula, 11. evk. (Fidesz-KDNP): Minden hónap első hétfő, 17.00-19.00 óra között, bejelentkezés alapján a To­ronyház u. 3/b sz. alatti Fidesz-irodában. Telefon: 215-74-20 Görgényi Máté, 12. evk. (Fidesz-KDNP): minden hónap máso­dik kedd, 15-17 óra. Fidesz-iroda (IX., Toronyház u. 3/B), illetve egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 513-0779 Hidasi Gábor (MSZP): minden hónap első péntek, 9-11 óra, a részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 3/a). Telefon: 280-7195, e-mail: hidasigabor@freemaii.hu. Hidasi Gyula, 10. evk. (MSZP): minden hónap első péntek, 10-12 óra, részönkormányzat irodája (IX., Toronyház u. 3/a) Telefon: 280-7195, e-mail: polg09ro@elender.hu. Illyés Miklós, 8. evk. (Fidesz-KDNP): minden hónap első hétfő, ,17-19 óra, Ferencvárosi Művelődési Központ (IX., Haller u. 27.) Kandolka László, 1. evk. (Fidesz-KDNP): minden páros hét kedd, 16-20 óra (IX., Lónyay u. 48.), illetve előzetes egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 06-20 510-7425 Kassab Adonis István (Jobbik): előzetes bejelentkezés alapján bármikor. Telefon: 06-70 379-9243 Kállay Gáborné, 6. evk. (Fidesz-KDNP): minden hónap második hétfő, 17-19 óra, Ferencvárosi Művelődési Központ (IX., Haller u. 27.), illetve előzetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-30 276-3395 Martos Dániel, 3. evk. (Fidesz-KDNP): előzetes egyeztetés alapján bármikor. Telefon: 06-20 669-3839 Mezey István, 5. evk. (Fidesz-KDNP): minden hónap második kedd, 17-19 óra (IX., Lónyay u. 48.), illetve előzetes egyeztetés alapján. Telefon: 06-20 969-8849 Pál Tibor (MSZP): minden hónap második péntek, 16-18 óra, József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP-irodája (IX., Torony­ház u. 3/b). Telefon: 348-0864, e-mail: ptibor9@gmail.com. Sajó Ákos, 9. evk. (Fidesz-KDNP): minden hónap első péntek, 16-18 óra, Aszódi úti önkormányzati iroda, vagy előzetes beje­lentkezés alapján: 06-20 975-8262 Tornai István (FLE): előzetes bejelentkezés alapján bármikor. Te- lefon: 06-20 579-0505 Veres László, 7. evk. (Fidesz-KDNP): minden hónap első hétfő, 16-17.30 óra, FESZ-Oktatási Stúdió (IX., Mester u. 33-35., bejá­rat a Dandár utca felől). Zombory Miklós, 2. evk. (Fidesz-KDNP): minden hónap máso­dik csütörtök, 16-18 óra, Bakáts téri általános iskola könyvtára vagy sürgős esetben a 06-20 926-5633-as telefonon. A kerületi országgyűlési képviselők fogadóórái Dr. Bácskai János, 12. vk.: minden hónap első csütörtök, 16.30-18 óra között a Fidesz-irodában, IX. kér., Lónyay utca 48. Dr. Vas Imre országgyűlési képviselő fogadóóráit az igények­nek megfelelően, előzetes telefonos egyeztetés alapján tartja. Helyszín: IX'. kér., Toronyház u. 3/b szám alatti Fidesz-iroda. Időpont-egyeztetés céljából kérjük, hívja a 06-20 223-1801-es telefonszámot. KÖZLEKEDÉSI HÍREK • Véget értek az ünnepek és a téli iskolai szünet, a BKV járatai ismét a tanítási időszak szerinti sűrűség­gel követik egymást. • Emelkedett az autópálya-hasz­nálati díj személyautók számára: a 4 naposért - egész évben (!) - 1650, a hetiért 2750, a haviért 4500, az évesért pedig 40 ezer forintot kell fizetni. • Nem lehet még áthajtani épít­kezés miatt a Bokréta utcán a Tűzoltó utca és az Üllői út között, február közepéig. Megszűntviszont a korábbi, épületfelújítás miatti út­szűkület a Balázs Béla utcában és a Viola utcában. Traffipax-hírek 2011. januári, vasárnap, 7.30-9.00: Üllői út, 11.00- 13.00: Aszódi lakótelep, Gyáli út, 17.30-18.30: Ol­lói út; január 11., kedd, 12.00-14.00: Gyáli út, M5 bevezető; január 12., szerda, 3.30-5.00: XI. Lágymányosi híd, 11.00- 15.00: Gubacsi út, 22.30-23.45 XIX. Üllői út; január 13, csütörtök, 12.00-13.00: Soroksári út; január 14, péntek, 15.00-16.00: Üllői út; január 15, szombat, 3.30-5.00: Könyves Kálmán kör­út, 10.00-13.00: [preserdő utca; január 16, vasárnap, 3.30-5.00: Lágymányosi híd, 12.00- 13.00: Üllői út; január 18, kedd, 12.00-14.00: Gyáli út, M5 bevezető; január 19, szerda, 13.00-15.00: Üllői út felüljáró; január20„ csütörtök, 7.30-9.00 és 17.30-18.30: üllői út, 22.30-23.45: Határ út. Továbbra is gyakran, szinte mindennap mérnek - különböző időpontokban - a Nagykőrösi út és kivezető szakaszán. 60 éves a 2-es villamos A leglátványosabb útvonalon haladó szerelvény Nyáron és karácsonykor nosztalgiavillamosok is járnak a vonalon Hatvan éve közlekedik ferencvárosi vonalszakaszon is a 2-es villamos, amely helybélinek, bel- és külföldi turistának egyaránt felkínálja a Du- na-part és Buda látképét, szinte a teljes vonalon. Valaha volt egy másik 2-es vil­lamos, amely egészen másfelé, a Keleti pályaudvartól a Dózsa György úti aluljáróig járt a Bel­városon keresztül, míg kihasz­nálatlanság miatt meg nem szüntették (csak a Kossuth tér— Jászai Mari tér közötti szakasz egyezett a mai vonal egy vo­nalrészével). Az „új” 2-es vo­nal 1950-ben épült ki a Jászai Mari tértől a Dimitrov térig (ez a mai Fővám tér „leány­kori neve”), ekkor még csak a kerület határáig járt. 1951- ben a Boráros térig meghosz- szabbították, így már bízvást nevezhetjük igazi ferencvárosi járatnak (is). 1973-ra alakult ki a mai vonal a Közvágóhídig, ezt a szakaszt a Haller utcától a 24-es villamos is használja. 1973-tól közlekedik a 2/A be­tétjárat is tanítási napok reg­geli és délutáni csúcsai idején, amelynek a Boráros térnél van a végállomása. Kis közjá­tékként 2007-től 2009-ig ket­tészakították a vonalat a 4-es metró építkezése miatt. Az északi szakasz a Havas utcáig tartott, a déli pedig a Czuczor utcánál kezdődött két ideigle­nes végállomással, a Boráros tér és a Március 15. tér között pedig pótlóbuszok szállították az utasokat. A 6 kilométeres vonalon egymást sűrűn követve 23 perc alatt mennek végig a sze­relvények, közben az utasok gyönyörködhetnek a Duna, a Parlament, a budai vár, a Lánchíd, a Gellérthegy, a Viga­dó, az Erzsébet és a Szabadság híd látványában. Egyre több a büszkélkednivalónk a ferenc­városi szakaszon is, de akad még javítanivaló. A Fővám téri aluljáróból kibúvó szerel­vényből oldalra vethetünk egy pillantást a Corvinus Egye­temhez tartozó Sóházra, majd szemben feltűnik a CET Buda­pest impozáns, de még nem teljesen kész tömbje, mögötte pedig a Nehru part, amelynek a szépítéséhez idén kezdenek hozzá. A Petőfi híd után a So­roksári úton a loft lakóházzá átépített Gizella-malom, majd a Zwack Likőrgyár patinás épülete tűnik fel, a Duna-par- ton pedig a Millenniumi Város- központ lakó- és irodaházsora terül el, végében a Nemzeti Színházzal, a hozzá kapcsoló­dó szoborparkkal és a Művé­szetek Palotájával. Valamit korszerűsítettek ugyan az itt közlekedő szerel­vényeken, de ez a reprezentatív vonal megérdemelné, hogy új szerelvényeket és a városképbe illő, csinosabb megállóhelyeket kapjon. Krivánszky Árpád Még drágább az életünk! Ha január, akkor áremelkedés (folytatás az 1. oldalról) Amelyik nagycsaládos február végéig bejelentkezik a Magyar Ál­lamkincstárnál, annak a jogosult­sága már január 1-jétől érvényes. A közös gázmérővel rendelke­ző többlakásos lakóépületeknél a fogyasztás minden köbméte­rét egy a tavalyinál 5,5 százalék­kal magasabb díjtétellel számolják el (ilyen a Ferencvárosban újab­ban épült társasházak többsége). Egyes díjösszetevők változatlansá­ga miatt esetükben összességében 4,9 százalékra tehető a díjemelés mértéke. A nagycsaládosok ked­vezménye - igaz, másféle számí­tás alapján - itt is érvényesül, a részükre biztosított kedvezményt a közös képviselő biztosítja a számlaértesítő alapján. Legalább április végéig meg­marad a jelenlegi szociális gázár­támogatás is: a nyugdíjminimum kétszeresénél kevesebb egy főre eső jövedelmű családok mint­egy 20 százalékkal, a nyugdíj- minimum 2,5-szereséig terjedő sávban pedig körülbelül 7 száza­lékkal fizetnek kevesebbet. A háztartások rezsiköltségei­nek jelentős tételét alkotják azok a közüzemi díjak, amelyeknek ala­kulására Budapesten a Fővárosi Önkormányzat van hatással. Az elmúlt esztendőkben rendre az át­lagos infláció felett nőttek ezek a díjak. Míg a vízdíj szolidan, csak 2,7 százalékkal emelkedik 2011- ben, addig a csatornadíj drasztiku­san, 19,5 százalékkal nő, döntően a csepeli szennyvíztisztító belépése miatt. Egy köbméter víz víz- és csa­tornadíja áfával együtt 2011-ben 640,60 forintra emelkedett. A kukák ürítése is többe kerül, 5,3 százalékkal. Emelkedik a ké­ményseprési díj is 3,8 százalékkal, de ez csak évi egyszeri kiadást je­lent. Januártól biztosan nem emel­kedik a távhőszolgáltatás ára, de januárban tárgyal majd erről a Fő­városi Önkormányzat, tehát nem zárható ki egy későbbi díjemelés. Közlekednünk is kell. Január­tól nem változik a BKV-jegyek, -bérletek ára, s a parkolásért sem kell mélyebben a pénztárcánkba nyúlni. Nőttek viszont az autó­pálya-használati díjak, ádagosan 9 százalékkal. Sajnos megszűnt a szezonon kívüli alacsonyabb ár a négynapos személygépkocsi-hasz­nálati díjnál, ezért egész évben 1650 forintot kell leperkálnunk. Elvüeg a kereslet-kínálat szabja meg az üzemanyagok árát, de nem a magyarországi, hanem a világpia­ci. Sorozatosan „történelmi” csúcs­ról írnak az újságok: csak 2010 decemberében vagy 25-30 forint­tal nőtt a benzih és a gázolaj ára a kutaknál, s ebbe a világpiaci árak alakulásán túl belejátszott a forint- árfolyam is. Ne legyen kétségünk afelől, hogy nemcsak a benzin- számlánk nő meg emiatt, hanem az emelkedés kisebb-nagyobb mér­tékben idővel begyűrűzik a legtöbb termék és szolgáltatás árába is. Ezt a hatást csak kisebb mérték­ben fékezi, hogy a teherszállítók, fuvarozók januártól 6,50 forint­tal olcsóbban jutnak gázolajhoz, de csak a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járműveikbe tölthe­tik ezt az olcsóbb gázolajat. Mindent összevetve, havonta sú­lyos ezrekkel nőnek idén a háztar­tások kiadásai, amelyeket csak a legnehezebb helyzetben levőknél enyhítenek az állami/önkormány- zati szociális támogatási rendszer segítségével. A fővárosi lakásre­zsi-támogatás jelenleg mintegy 30 ezer budapesti háztartásra teljed ki. 2011-ben emelkedik a támogat- hatóság jövedelemhatára, s nőnek a támogatási összegek is. A támo­gatás csak egyféle lehet: vagy a távhő-szolgáltatási díjakhoz, vagy a víz-, csatorna-, szemétszállítási díj együtteséhez jár, előbbi évente 36, utóbbi 24 ezer forintot tehet ki, számlajóváírás formájában. Krivánszky Árpád A természet műhelyében Jégformációk A mi éghajlatunk nem alkalmas arra, hogy művészi módon kifa­ragott jégszobrokban gyönyör­ködhessünk, mint amilyeneket a világ más városaiban kiállíta­nak. Készülnek viszont csoda­szép jégformációk a természet műhelyében, megtekintésükhöz nem is kell túl messzire menni. A Ráckevei-Soroksári-Duna-ág lassan folydogáló, szintjét alig változtató vizében a téli hideg­ben érdekes jégformációk szü­letnek. A szelíd hullámzás, a vékony jég alá szoruló bubo­rékok, a felszíni feszültség re­pedéshálózata, a jégkristályok a gömbölyded alakzatoktól a merész jégtűkig változatos for­mákat hoznak létre a part sze­gélyén, amelyeket átszínez a folyófenék domborzata, s meg­fest a látóhatár közelében ala­csonyan járó nap fénye. Krivi tó Ferencváros A ferencvárosi polgárok ingyenes lapja Ferencváros • XXI. évfolyam, 1. szám, 2011. január 7. • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros lapja A lapot alapította és támogatja a Ferencvárosi Önkormányzat. • Szerkesztőség és kiadó: Ferencvárosi Művelődési Központ, 1096 Budapest, Haller utca 27. • Telefon: +361219 5994, e-mail: ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu • Főszerkesztő: Deutsch Kornélia • Felelős kiadó: Zubomyák Zoltán • Nyomdai előállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Jens Dánhardt ügyvezető igazgató • A lap ingyenes, megjelenik kéthetente 41000 példányban Terjeszti: Feszofe Kft., 1094 Ferenc tér 4. • Terjesztési vezető: Somogyi Zsolt,+3620 310 2999 • ISSN 1789-7572 A víz- és csatornadíj is emelkedik

Next

/
Oldalképek
Tartalom