Ferencváros, 2010 (20. évfolyam, 2-23. szám)

2010-02-19 / 2. szám

2 KOZELET Ferencváros 2010. február 19.- FOGADÓÓRÁK ___________________________________ D r. Gegesy Ferenc polgármester (független): polgármesteri fogadóóra minden hónap utolsó szerda, 12-16 óra. Bejelent­kezés az előző hónap utolsó munkanapján, az ügyfélszolgálati irodán. Polgármesteri hivatal, 1/22. Bánsághi Tamás alpolgármester, 9. vk. (MSZP): alpolgár­mesteri fogadóóra minden hónap első csütörtök, 12-14 óra. Bejelentkezni előző hónap utolsó munkanapján, az ügy­félszolgálati irodán lehet. Polgármesteri hivatal, 1/20., alpol­gármesteri iroda. Képviselői fogadóóra: minden hónap első csütörtök, 17-19 óra, MSZOSZ-iroda, IX. kér., Mester u. 59. Bejelentkezés nem szükséges. Hardi Róbert alpolgármester (SZDSZ): alpolgármesteri fo­gadóóra minden hónap utolsó szerda, 12-14 óra. Bejelent­kezni előző hónap utolsó munkanapján, az ügyfélszolgálati irodán lehet. Telefon: 215-1077/211-es és 212-es mellék. Polgármesteri hivatal, 11/38. Pál Tibor alpolgármester, 13. vk. (MSZP): alpolgármesteri fogadóóra minden hónap első csütörtök, 12-14 óra. Polgár- mesteri hivatal, 1/20., alpolgármesteri iroda. Bejelentkezni elő­ző hónap utolsó munkanapján, az ügyfélszolgálati irodán lehet. Dr. Bácskai János alpolgármester, 5. vk. (Fidesz): or­szággyűlési képviselői fogadóóra minden hónap első és har­madik csütörtök, 16.30-18.00 óra, Fidesz-iroda (IX. kér., Lónyay u. 48.). Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap első csütörtök, 14-16 óra, polgármesteri hivatal, 1/ 28. Bejelentkezni telefonon vagy e-mailen lehet: 215-1077/222-es mellék, cselenyi@ferencvaros.hu. Bállá Ágnes (Fidesz): előzetes megbeszélés alapján: 06-20 669-3810, balla.agnes@freemail.hu. Lónyay u. 48. Bézsenyí Ákos (MSZP): minden hónap második csütörtök, 18-19 óra, IX. kér., Lónyay u. 4. Szent-Györgyi Albert 12 Év­folyamos Iskola. Bodó Márton (Fidesz): előzetes megbeszélés alapján: 06-20 523-9503, bodo.marci@freemail.hu Dr. Cziráki Szabina (független): előzetes telefonos egyezte­tés alapján: 06-20 663-0507 Emődy Zsolt (SZDSZ): előzetes bejelentkezés alapján: 06-20 966-0345, e-mail: emodyzs@gmail.com Hadzijaniszné Törőcsik Judit, 7. vk. (MSZP): minden hó­nap második kedd, 16-18 óra, Telepy utcai általános iskola. Hidasi Gábor, 15. vk. (MSZP): minden hónap első péntek, 9- 11 óra, vagy előzetes bejelentkezés alapján bármikor. Te­lefon: 280-7195, 06-70 946-1011. IX. kér., Toronyház u. 3„ ügyfélszolgálati iroda. Hidasi Gyula, 15. vk. (MSZP): minden hónap első péntek, 10- 12 óra, vagy előzetes bejelentkezés alapján. Telefon: 280-7195. IX. kér., Toronyház u. 3., ügyfélszolgálati iroda. Hubert Béláné (SZDSZ): bejelentkezés alapján bármikor: 247-1052 Intzoglu István, 14. vk. (MSZP): minden hónap második hétfő, 16-18 óra. Rönk-iroda, IX. kér., Toronyház u. 3/b. Jelinek Benjámin Gábor, 2. vk. (Fidesz): személyes kap­csolatfelvétel: 06-70 518-3756 Kammermann Csaba (KDNP-Fidesz): előzetes bejelentke­zés alapján bármikor: 06-20 499-9569) Kandolka László, 1. vk. (Fidesz): minden páros hét kedd, 16- 20 óra, IX. kér., Lónyay u. 48. Martos Dániel, 4. vk. (Fidesz): minden hónap második szerda, 17-19 óra, IX. kér., Lónyay u. 48. Mezey István (KDNP-Fidesz): minden hónap második kedd, 17- 19 óra, IX. kér., Lónyay u. 48. Ruzsics Milán, 6. vk. (független): előzetes bejelentkezés alapján bármikor: 215-4278 Sajó Ákos, 11. vk. (Fidesz-Vállalkozók Pártja): minden hó­nap első szerda, 15-17 óra, vagy előzetes bejelentkezés alapján bármikor: 06-20 975-8262. Aszódi úti önkormány­zati iroda. Szilassy Gábor Cézár (MDF): előzetes bejelentkezés alap­ján bármikor, 215-1077 Tímár Gábor, 10. vk. (független): minden hónap utolsó csütörtök, 18-19 óra, FMK (IX. kér., Haller u. 27.), 1/14. Veres László, 8. vk. (Fidesz): minden hónap első hétfő, 15-18 óra, FESZ-Oktatási Stúdió (IX. kér., Mester u. 33- 35., bejárat a Dandár utca felől), illetve telefonos egyeztetés alapján bármikor: 06-30 250-2249 Zombory Miklós, 3. vk. (Fidesz): minden hónap második csütörtök, 16-18 óra, vagy sürgős esetben a 06-20 926- 5633-as telefonon. Bakáts téri általános iskola könyvtára. Kerületi országgyűlési képviselők fogadóórái Pál Tibor, 13. vk.: minden hónap második péntek, 16-18 óra között a József Attila-lakótelepi Közösségi Ház MSZP-irodájá- ban (IX. kér., Toronyház u. 3/b). Bejelentkezés nem szükséges. Dr. Kökény Mihály: előzetes telefonos egyeztetés alapján: 215-4278, a Piros Pont-irodában (IX. kér., Balázs Béla u. 38.). Dr. Bácskai János, 12. vk.: minden hónap első és harma­dik csütörtök, 16.30-18 óra között a Fidesz-irodában, IX. kér., Lónyay utca 48. Ferencváros Az oktatás és a kultúra egymásra talál II. Ferencvárosi Kulturális Fórum (folytatás az 1. oldalról) Sőt lehetőség van úgyneve­zett ernyőszervezet bevonásá­ra is, amelyre a minisztérium is ad javaslatot. Egy szervezet azonban csak egy pályázatban vehet részt, tehát az az iskola, amelynek a fenntartója pályá­zott, önmaga már nem adhat be újabbat. A pályázat fenntartási idősza­ka a 2010-2011-es tanév, amely­re a támogatás igényélhető, de feltétel az is, hogy a pályázók vállalják, az együttműködést öt évig fenntartják, ekkor azon­ban már más forrásokat is be­vonhatnak a finanszírozásba, de a támogatási időszakban vál­lalt programszám a fenntartási időszakban már nem kötelező. A pályázat az együttműködést komplexen kezeli, azaz a támo­gatás nem kifejezetten a kultu­rális programokra, hanem az együttműködés adminisztráci­ójára és a részvételhez szüksé­ges feltételek megteremtésének finanszírozására is igénybe ve­hető, és ehhez nem feltétel az önrész biztosítása. A fórum résztvevőinek beszél­getése során kiderült, van már a pályázatban foglaltakhoz ha­sonló együttműködés az okta­tási és kulturális intézmények között, de ezek egyéni kezde­ményezések mentén indultak el. A Trafó, a Művészetek Palo­tája, a Nevenincs Színház és If­júsági Theatrum Hungaricum, a Magyar Napló szerkesztősége és más intézmények is folyamato­san keresik a kapcsolatot az is­kolákkal, de van rá példa, hogy az együttműködés a bürokráci­án bukik meg. Borsa József, az OKSI vezető­je felvetette, bár a kerület sok­színű kulturális élete szívesen találkozna a közoktatási intéz­ményekkel, ezek szigorúan sza­bályozott rendben működnek, szabott órakeretek vannak, amelyeket a tanévkezdéskor osztanak el, így év közben már nem marad szabad kapacitás más programok befogadására. Fontos, hogy ezt az ajánlattevők szem előtt tartsák, mert csak így lehet a kínálatokat összehan­golni az oktatási programmal. Érdemes ezért előre tervezett projektben gondolkodni, amit ez a pályázat amúgy is elvár a pályázóktól. A fórum résztvevői egyetér­tettek abban, hogy a pályáza­tok tervezéséhez szükséges egy olyan adatbázis összeállítása, amely tartalmazza valamennyi lehetséges résztvevőt Ferencvá­rosban. Hiszen ennek alapján a két oldal könnyebben találhat egymásra, bár már a fórumon is többen akadtak, akik kifejtették, szívesen vennének részt a pályá­zat kapcsán leírt projektekben, akár kulturális szolgáltatóként, akár közoktatási intézményként is, ami a Ferencvárosi Kultu­rális Fórum létjogosultságát és sikerét immár másodszor bizo­nyította. Steiner Gábor A Ferencváros-kártya újabb partnerüzletei Üzlet neve ________________________Üzlet jellege___________________Üzlet címe_______________________________Kedvezményes termék/szolqáltatás megnevezése A NEMZETI SZÍNHÁZ - A NEMZET SZÍNHAZA NEMZETI SZÍNHÁZ A Nemzet Színháza Budapest IX., Bajor Gizi Park!. 20% kedvezmény: a Ferencváros-kártya-tulajdonosok számára a Nemzeti Színház előadásaira a jegy­árakból. Egyben ezen a honlapon tájékoztatjuk színházlátogatóinkat, hogy minden hónap 11. napján nyílt nap keretében, az előadás előtt a színészek személyesen fogadják az előadásra érkezőket, és az aznapi jeqy áraiból 30% kedvezményt adunk, amely nem összevonható a 20% alapkedvezménnyel. VARJUK ELŐADÁSAINKRA! KÖNYVÁRUHÁZ 1 könyváruház KÖNYVÁRUHÁZ A szerződés folyamatban Budapest IX., Dési Huber út 7. A szerződés folyamatban 10% kedvezmény: a szépirodalmi, mesekönyvekből, kötelező iskolai olvasmányokból. Kapható még szakirodalom, tudományos könyvek. Beszédgyakorlatokhoz speciális könyvek. Kivéve: a Bérezi Gusz­táv Gyógypedagógiai Főiskola szabott áras jegyzetei. JATEKSZIGET - JÁTÉKBOLT J JÁTÉKSZIGET JÁTÉKBOLT Gyermekjátékok Minden mennyiségben és mi­nőségben Budapest IX., Ferenc körút 7. A %-os kedvezmény megállapítása folyamatban van. Legók, építőjátékok, fiú-leányka játékok, babák, tanuló, számológép, Terminátor, jelmezek, puzzle, a legújabban megjelenő játékok már üzletünkben megkaphatok. JÁTÉK - GYERMEKKONYV - MESEBOLTOK 1 BERZENGÓCIA, MESE-JÁTÉK-GYERMEKKÖNYV BOLT Mese, Játék, Gyermekkönyv Bolt Budapest IX., Berzenczey utca 29. 5% kedvezmény: gyermekkönyvek, egyedi készítésű és hagyományos bébi- és gyermekjátékok. Babzsákfotel. Egyedi gyermekhátltáskák. Mindennap programok: kézműves-foglalkozás, mesehall­gatás, dianézés. egészség megőrzés sobarlang 1 HOLT-TENGERI SÓBARLANG www.tengerisobarlang.hu Betegség megelőzése, egész­ség megőrzése, gyógyító fény­terápiával 210-7878 Budapest IX., Erkel utca 6. 10% kedvezmény: 10 tonna holt-tengeri sóból épült barlangunk, pihenésre, betegség megelőzésére, gyógyításra, elérhető közelségben és elérhető áron, a Kálvin térnél. A sós levegő megerősíti, regene­rálja a szervezet immunrendszerét. SILVER-KÁRTYÁT IS ELFOGADUNK! I BIO BOLTOK ! SELYMFŰ BIOBOLT www.seiyemfu-biobolt.hu Bio-, vegetáriánus és makrobiotikus élelmiszerek szaküzlete 215-7163 Budapest IX., Bokréta utca 19. 10% kedvezmény: biozöldségek. Pékáruk, tejtermékek és mirelitek. Hidegkonyhai és reformcukrásza­ti készítmények. Táplálékkiegészitők, gyógyhatású készítmények. Bébiételek és babaápolók. Natúr és biokozmetikumok. SILVER-KÁRTYÁT IS ELFOGADUNK! I Uj-INTERNET ÁRUHÁZ 1 GYEREKCIPŐ ÁRUHÁZ www.kolyokcipo.hu Gyermekcipő WEB Áruház www. kolyokcipo. h u Budapest IX., www. kolyokcipo. h u 06-20385-3080 5% kedvezmény: gyerekcipő-webáruház, ahol puhatalpú babacipőket és „belevaló" gyerekcipőket találsz baráti árakon. 3D-s gyerekszoba-fajdekorációinkkal mesevilágba varázsolhatod gyermeked - egyszerűbben, mint gondolnád! I FOTO-OPTIKA j HALLER OPTIKA OPTIKA FOTÓ BOLT Optika Fotó Bolt www.halleroptika.hu Budapest IX., Haller utca 23-25. 06-1 877-6063 10% kedvezmény: INGYENES SZEMESZSZAKORVOSI és COMPUTERES látásvizsgálat (ha szemüvegét mi készítjük). Komp­lett szemüveg már 6800 Ft-tól. Akciós kerettel, illetve 18 000 Ft-tól vékonyított lencsével. 1 VIZ-, GAZ , FŰTÉSSZERELÉS 1 SUBAKOBT. Víz, - Gáz, - Fűtésszerelés www.subako.tvn.hu Kiszállással, házhoz megy 06-30525-6134 15% kedvezmény: víz-, gáz-, fűtésszerelést vállalunk garanciával, a legkisebb munkától a nagyobb kivitelezésig. Kiszállással. Házhoz megyünk! 1 NEMES BOROK-ITALOK-PÁLINKÁK ÁRUHÁZAI S SZÉP BOROK - NEMES PÁLINKÁK BOLTJA Borászati Szaküzlet Budapest IX., Bokréta utca 25. A FERENC TÉREN 10% kedvezmény: manufakturális borászok szép borai, pálinkafőzdék különleges érmes pálinkái. Kiegészítő ajándékok is kaphatók. BORKERESKEDÉS www.bonvin.hu Borászati Szaküzlet Budapest IX.,Ráday utca 23. BEJÁRAT a MÁTYÁS UTCA FELÖL 10% kedvezmény: kiváló minőségű palackos és folyó borok, rendkívül kedvező áron! „Egy pohár borhoz nem kell alkalom!" 1 ANTENNA es VILLAMOSSÁGI SZAKUZLETEK j ANTENNA- és VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET www.elektro-sat.hu Minden, ami antenna, villa­mosság, villanyszerelés elekt­romosság Budapest IX., Ráday utca 34. raday@elektrosat.hu 5% kedvezmény: mindenféle antenna-villanyszerelési anyagok, kábelek, kapcsolók, elemek, izzók és híradás-technikai csatlakozók. Hosszabbítok, elosztók nagy választékban. A kedvezmény 2010.1. l-jétöl érvényes. 1 AKKUMOLATOROS TERMESZETBARAT KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK j SUHANBONGÓ KFT. Személyszállító eszköz Budapest IX., Mester utca 4-6. fsz. 5. 5% kedvezmény: 4 kerekű, akkumulátoros, környezetbarát, személyszállító eszközből. A készletből azonnal elvihető, rendelés esetén a legrövidebb időn belül szállítjuk. (Max: 30 napon belül.) SILVER-KÁRTYÁT IS ELFOGADUNK! I CIP0B0LT0K KIP-KOP CIPÓBOLT Cipőbolt Budapest IX., Mester utca 4-6. 5% kedvezmény: cipó, bőráru, gyógyhatású lábbelik, gyógypapucsok, lakástextília árusítása. Egészségpénztár-kártya-elfogadó hely is! I EGESZSEGMEGORZES SZAJNIGIENE FOGTECHNIKA Fogtechnika Budapest IX., Tűzoltó utca 23. 10% kedvezmény: fogsorok, fogpótlások készítése rövid határidővel, törés javítása megvárható. Moz­gásukban korlátozott betegeink kérésére házhoz megyünk. I Élelmiszerboltok TINA CSEMEGE Élelmiszer - Vegyeskereske­dés Bolt Budapest IX., Üllői üt 95. 10% kedvezmény: élelmiszerek, üdítőitalok, naponta friss pékáru, péksütemény, tejtermékek, vegyi áru, felvágottak, jégkrémek. Kezdje nálunk a vásárlást! Rendkívül bőséges árukészlettel várjuk üzletünkben! 1 ÜZLETEK a Vili. KERÜLETBEN, ZEBRÁNYIRA a FERENCVÁROSTÓL, FERENCVÁROSI VÁSÁRLÓ KÖRREL ABC k, ÉLELMISZERBOLTOK TORDAI KÖNYVESBOLT Könyvkereskedés Budapest VIII., KLINIKÁK METRÓÁLLOMÁS PAVILON 10% kedvezmény: újdonságok és még kapható könyvek beszerzése! 1 FODRÁSZÁT, KOZMETIKA. MANIKÜR. PEDIKŰR, MÜKÖROM fodrAszat-kozmetika Női, férfi-, gyermekfodrászat Budapest IX., Liliom utca 42. 10{X) kedvezmény: az egész család számára. Barátságos, meleg környezetben kicsinosítjuk, rendbe hozzuk frizuráját. Rugalmas nyitva tartás. Szombat-vasárnap zárva. A fenti adatállomány az utolsó Ferencváros újság megjelenése óta újonnan csatlakozott Ferencváros-kártya-elfogadó partnereket tartalmazza. További üzletek/partnerek: www.edc.hu/elfogado. Az üzlet/vállalkozói hálózat folyamatosan bővül. Lezárva: 2009. II. 15. Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek - autópálya-matrica, dohányáru, menetjegy, mobilegyenleg-feltöltés, feltöltőkártya, PB-gáz, újság stb. - esetében nem kötelező. Ferencváros • XX. évfolyam, 2. szám, 2010. február 19. • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros lapja lapot alapította és támogatja a Ferencvárosi Önkormányzat. • Szerkesztőség és kiadó: Ferencvárosi Művelődési Központ, 1096 Budapest, Haller út 27., • telefon: +361219 5995 e-mail: ferencvarosujsag@ferencvarosimuvkp.hu • Főszerkesztő: Deutsch Kornélia • Felelős kiadó: Zubornyák Zoltán • Nyomdai előállítás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Jens Dänhardt ügyvezető igazgató • A lap ingyenes, megjelenik kéthetente 41 000 példányban Terjeszti: Feszofe Kft., 1094 Ferenc tér 4. • Terjesztési vezető: Somogyi Zsolt,+361455 0617 • ISSN 1789-7572 Ferencvárosi polgárok ingyenes lapja

Next

/
Oldalképek
Tartalom