Ferencváros, 2008 (18. évfolyam, 1-50. szám)

2008-04-11 / 14. szám

Ferencváros 2008. április 11, 3 KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK SÉTA A KÉPVISELŐVEL Polgármesteri fogadóóra Dr. Gegesy Ferenc: Minden hónap utolsó szerdáján, 12.00-16.00 óráig. Bejelentkezés az előző hónap utolsó munkanapján az ügyfélszolgálati iro­dában. Helye: Polgármesteri Hivatal 1/22. Alpolgármesterek fogadóórái Bánsághi Tamás: minden hónap első csütörtöké, 12.00-14.00 óra kö­zött, a Polgármesteri Hivatal 1/20-ban. Bejelentkezés: előző hónap utolsó munkanapján az ügyfélszolgálati irodában. Hardi Róbert: Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap utolsó szerda 12.00- 14.00 Bejelentkezni előző hónap utolsó munkanapján, az ügyfél- szolgálati irodán lehet. Telefon: 215 1077 / 211, 212-es mellék. Helye: Polgármesteri Hivatal II. em. 38. Pál Tibor: minden hónap első csütörtöké, 12.00-14.00-ig, a Polgármes­teri Hivatal 1/20-ban. Bejelentkezés: előző hónap utolsó munkanapján az ügyfélszolgálati irodában. Képviselők fogadóórái Bácskai János környezetvédelmi tanácsnok (5. vk.), Fidesz-KDNP: előze­tes bejelentkezés alapján bármikor. 06/20-949-2446 Bánsághi Tamás, a Fővárosi Közgyűlés tagja (9. vk.), MSZP: minden hó­nap első csütörtökén, 16.00-18.00 óra között az MSZOSZ-irodában: 1095 Budapest, Mester u. 59. Bejelentkezés nem szükséges. Hadzijaniszné Törőcsik Judit egészségügyi tanácsnok (7. vk.), MSZP: minden hónap második keddje, 16.00-18.00-ig, Telepy utcai általános iskola. Hidasi Gábor (15. vk.), MSZP: minden hónap első péntekje, 9.00-11.00- ig vagy előzetes bejelentkezés alapján bármikor: 280-7195, 06/70-946- 1011, Toronyház u. 3., ügyfélszolgálati iroda. Hidasi Gyula (12. vk.), MSZP: minden hónap első péntekje, 10.00­12.00- ig vagy előzetes bejelentkezés alapján bármikor: 280-7195, Toronyház u. 3., ügyfélszolgálati iroda. Intzoglu István fővárosi küldött (14. vk.), MSZP: minden hónap második hétfője, 16.00-18.00-ig, Rönk-iroda, Toronyház u. 3/B. Jelinek Benjámin Gábor (2. vk.), Fidesz-KDNP: személyes kapcsolatfel­vétel: 06/70-518-3756. Kandolka László településfejlesztési tanácsnok, (1. vk.) Fidesz-KDNP- frakcióvezető: minden páros hét keddje, 16.00-20.00-ig, Lónyay u. 48. Martos Dániel (4. vk.), Fidesz-KDNP: minden hónap második szerdája, 17.00- 19.00-ig, Lónyay u. 48. Ruzsics Milán informatikai tanácsnok (6. vk.), MSZP: előzetes bejelentke­zés alapján bármikor: 215-4278. Sajó Ákos (11. vk.), Fidesz-KDNP: minden hónap első péntekjén, 16.00­18.00- ig, 06/20-975-8262, Aszódi úti önkormányzati iroda. Tímár Gábor (10. vk.) MSZP-frakcióvezető: minden hónap utolsó csütörtö­ké, 18.00-19.00-ig, FMK, Haller u. 27.1/14. Veres László (8. vk.), Fidesz-KDNP: minden hónap első hétfője, 15.00­18.00- ig vagy előzetes egyeztetés alapján bármikor: 06/30-250-2249, FESZ-iro^*-^ jjj, jSSSf fl ~ m 3 |f Zombory Miklós (3. vk.), Fidesz-KDNP: minden hónap második csütörtö­ké, 16.00-18.00-ig vagy sürgős esetben a 06/20-926-5633-as telefonon, a Bakáts téri általános iskola könyvtárában. Bállá Ágnes, Fidesz-KDNP: előzetes egyeztetés alapján bármikor. Tel.: 06/20-669-3810; e-mail: balla.agnes@freemail.hu Bézsenyi Ákos, MSZP: minden hónap második csütörtöké, 18.00-19.00 óráig, Szent-Györgyi Albert 12 évfolyamos iskola, Lónyay u. 4-8. fsz. 12. Bodó Márton, Fidesz-KDNP: előzetes megbeszélés szerint: 06/20-523- 9503 vagy bodo.marci@freemail.hu Dr. Cziráki Szabina, európai és pályázati ügyek tanácsnoka, MSZP: előze­tes telefonos egyeztetés alapján: 06/-20-663-0507. Emődy Zsolt SZDSZ-frakcióvezető: Előzetes bejelentkezés alapján. Telefon: 06 20 966-0345; e-mail: emodyzs@gmail.com Hubert Béláné SZDSZ: bejelentkezés alapján bármikor: 247-1052. Kammermann Csaba, Fidesz-KDNP: előzetes bejelentkezés alapján bár­mikor: 06/20-499-9569. Mezey István, Fidesz-KDNP: minden hónap második keddje, 17.00­19.00- ig, Lónyay u. 48. Szilassy Gábor Cézár kereskedelmi és idegenforgalmi tanácsnok, MDF: előzetes bejelentkezés alapján bármikor: 215-1077 Kerületi országgyűlési képviselők fogadóórái: Dr. Gegesy Ferenc: minden hónap utolsó szerdáján, 17.00-20.00-ig, bejelent­kezés a titkárságon, a 217-1725-ös telefonon. Pál Tibor (13. vk.): minden hónap második péntekén, 16.00 órától a József Attila-lakótelepi Közösségi Házban (Toronyház u. 3/B). Dr. Kökény Mihály: április 27., 17.00 órától a Balázs Béla utca 38. szám alatti Piros Pont irodában. Telefonszámok: 441-5102, 215-4278 KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK • Mintegy 4 százalékos teljesítménycsökkenésre mér­sékelték a BKV járatritkítási elképzeléseit, amelytől most már csak 2 milliárd forintos éves szintű megtakarítást várnak. A tervekbe be kell építeni a kerületek szakmai­lag indokolt javaslatait, ame­lyek főként egyes vonalak összekötésére, az átszállások számának csökkentésére irányulnak. Várhatóan csak szeptember elsejétől lépnek életbe a változtatások. • Idén kerül sor először az 1995-ben felépült Lágymá­nyosi híd úgynevezett fővizs­gálatára, amely kiterjed a híd valamennyi szerkezeti ele­mének állapotára. Szakértők a műszaki állapotot jónak íté­lik, azonban esztétikailag már súlyos kifogások emelhetők a málló festés és a rengeteg firkálás miatt. • Egyedi regisztrációs adó megállapítását kérheti az ügyfél, ha a külföldről beho­zott használt járműve a korá­hoz képest rosszabb műszaki állapotú. Az ilyen eljárás csak a Békéscsabai Fővámhiva­talnál kezdeményezhető, s az ügyfélnek meg kell elő­legeznie a vizsgálat 45 ezer forintos díját. Ezt nem kapja vissza, ha a hatóság szerint indokolatlan volt az egyedi adómegállapítás kérése. K. Á. „Messze ringó gyermekkorom világa” Kávéházi találkozó Fehér Anna színművésznővel A mamámnak ma is nagyon fontos, hogy melegen öltözöm és ettem-e Fehér Anna Jászai Mari-díjas (1994) színésznőt mindenki ismeri. Nyáron, a Bakáts téri nyári játékokon - a Miniszter félrelépben - „hazai pályán” is láthatta a nagyérdemű, mert - és ezt kevesen tudják - szám­talan színházi és filmszerepe mellett a Szomszédok Almája­ként népszerűvé vált művésznő ízig-vérig ferencvárosi.- Nagy szeretettel beszélsz min­dig Ferencvárosról. Mit adott neked ez a kerület?- Ötéves voltam, amikor édesanyámmal ideköltöztünk. A Viola utcába jártam óvodá­ba, a Ferenc tér sarkán egy nagy grund volt, és Trunchalm Judit tanárnő a Lenhossék ut­cai általános iskolából gyakran vitt oda minket tornaórára. A Leövey Klára Gimnázium an­gol tagozatán érettségiztem. Hogy mit kaptam még a ke­rülettől? Barátságokat, igazi, NÉVJEGY 1976-ban érettségizett a Leövey Klára Gimnáziumban; 1980- tól a Szolnoki Szigli­geti Színház tagja; 1981- től a József Attila Színház társulatának tagja; 1994-től a MASZK ügyve­zetője; 1996-ban rendez elő­ször - A Halál és a lányka (Komédium) 2002-ben rendezett a bé­késcsabai színházban; , 2003-ban két évre a Vidám Színpad tagja lett; Legújabb szerepei: 2007-ben a Shure Stúdi­óban létrehozták a Köny- nyű erkölcsök című Nino Manfredi-darabot; 2008. április 26-án lesz a József Attila Színházban a legközelebbi bemutatója, Ray Cooney: Kölcsönlakás visszajár. illatos gyerekkort, szomszéd néniket. Az édesanyám ma is ott él, ahol felnőttem, és ami­kor hazamegyek családtagként köszönnek a gangon. És ez na­gyon jó érzés.- Hogy jutott eszedbe, hogy szí­nésznő legyél?- Szerettem szerepelni, álta­lános iskolai osztályfőnököm, Orth Ili néni mindig kiválasz­tott, amikor az iskolai ünnep­ségeket rendezte, de leginkább azért választottam ezt a hiva­tást, mert gyerekkoromban nem tudtam elképzelni, hogy mindennap ugyanabban a ritmusban dolgozzak, mint édesanyám, aki két műszak­ban vezetett egy drogériát a Vámház, akkor még Tolbuchin körúton. Ma már néha jobban esne, ha keretek közé lehetne szorítani a munkámat. Gimná­ziumi éveim alatt tagja voltam a Szkéné Színpadnak, ahol végérvényesen beleszerettem a színházba - ebben az érzé­keny kamaszkorban kialakult felnőttkorom világlátása, és döntöttem.- Nem a botrányos életű színész­nők közé, inkább az intellek­tuálisak közé tartozol. Pályád elején Alma lettél a Szomszédok című teleregényben. Megbélyeg­zett-e ez a szerep?- Egyáltalán nem, de za­varban vagyok, amikor intel­lektuálisnak neveznek, mert ebben mindig érzem az érzé­kenység, az érzés és az érte­lem különválasztását. Pályám elején zavarba jöttem, ha azt mondták, hogy okos vagyok, mert úgy érezteth, egyet je­lent a tehetségtelenséggel, ezért hosszú ideig nyomasz­tott. Ma már másképp látom. Akkor nem volt bennem túl sok tudatosság, ma már meg­becsülöm, hogy tudok és me­rek is gondolkodni dolgokon, és ez nem a tehetség ellenté­te. Bár meg kell, hogy mond­jam, én többnyire érzelmi alapon döntök.- Nincs ebben az egészben némi ellentmondás?- Szerintem nincs, gondol­kodom, és érzelmi alapon élem az életem, különösen a magánéletemet.- Megosztod a családi életed eseményeit a nyilvánossággal?- A munkámmal szeretném a nagyérdemű érdeklődését kivívni, nem a magánéletem­mel. Régóta nagyon jó kapcso­latban, de nem házasságban élek a párommal, aki orvos, gyermekünk nincs, de szeret­nénk. A kapcsolatok „papír­formája” soha nem érdekelt, mert a lényeg a harmónia, az otthon melege, a kölcsönös odafigyelés, amit két ember kialakít egymás közt, és ilyen alapon már régóta házastár­sak vagyunk.- Családi légkörre vágysz. Mennyire meghatározó ebben a vágyban a gyermekkori apa­hiány?- Nagyon jó gyerekkorom volt. Felnőtt fejjel sem érzem, hogy azért, mert a szüleim elváltak, hátrányos helyzetű lettem volna. Anyuval na­gyon jó volt, nagycsaládban éltem, mert ők sokan van­nak testvérek. Felnőttként találkoztam apám második házasságából született fiával, így lett egy öcsém, akivel bár nem együtt nőttünk fel, igazi tesók vagyunk. Számíthatunk egymásra, nagyon büszke va­gyok rá, és a mamámra is, aki még ma is gyönyörű, a vilá­gon a legjobban főz, és min­dig fontos neki, hogy melegen öltözöm-e, és ettem-e. Nagyon tudunk a hétköznapoknak is örülni, ünnepelni, és ez na­gyon fontos nekünk.- Színház, tévé, rádió, film...- Melyik műfaj áll legközelebb hozzád?- Nem a műfaj határozza meg, hanem a szerep. Kö­zel áll hozzám a groteszk, szeretem a jól megrajzolt fi­gurákat, különösen azokat, amelyekben van humor. Mert olyan jól esik néha kinevetni magunkat. Szerencsés va­gyok a pályámon, mert már nagyon sokféle szerepet elját­szottam. A film sokkal inti- mebb és rögzült pillanat, míg a színház minden este más. Míg egyfelől szeretek együtt játszani estéről estére egy szabály szerint, másfelől a filmezésben azt a bensőséges kapcsolatot kedvelem, ami a kamera és köztem kialakul.- Van e valami szerepálmod?- Azt hiszem, nincs. De már kétszer rendeztem, és remé­lem, ez „rendezői karrierem­nek” csak kezdete, szívesen megtenném újra. Talán azért, mert mást is érzek magam­ban, mint amit színészként ki tudok fejezni. Nem azért, mert egy álmot szeretnék megvalósítani, hanem azért, hogy amit gondolok egy szín­darabról, azt át tudom-e adni a nézőknek.- Van egy csomó üzeneted, amit át szeretnél adni?- Ennél azért félénkebb va­gyok, mindenesetre megmu­tatnám azt, amit tapasztaltam, amivé váltam az elmúlt majd’ harmúw.évjalaJé, amióta a pá­lyán vagyok. Kíváncsi volnék, mit szólnak hozzá mások. Sze­rintem a színház lényege ez: a kapcsolat a néző és a színházi alkotók között. A rendezésben pedig maga a folyamat vonz, azok az azonosságok, ame­lyeket más-más módon fogal­mazunk meg, mégis egységet alkotnak. Solténszky Kornélia Olvasónk kérdezte... Belátható közelségbe került a megoldás A Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány 2008. április 25-én 17.30 órai kezdettel Elkeseredett olvasónk írt le­velet a Hőgyes Endre utca 8. számú házból, amelyben elmondja, hogy: „Ez a ház nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul kívül-belül. A ház lakói évek óta hallgat­ják az önkormányzattól, hogy előbb-utóbb sorra kerül, de mindeddig nem történt semmi. Idősektől a kisgyerekes csalá­dokig vegyesen 30-35 család lakik a házban, és teljes bi­zonytalanságban vannak a ház sorsát illetően." Csordás Orsolya a nyilvá­nosság segítségét kérte, mert nem tudja, érdemes-e még festetni bárkinek is, avagy sem. Megtudtuk, hogy a ház felújításához szükséges összes önkormányzati erő megvan: az építési engedély, a főváros- -g tói a felújításra - a rehabili- 1 tációs alapból - elnyert pénz o és még a jó szándék is. Nem § hitegetés volt, amikor azt ígér- < ték, hogy a munka hamarosan elkezdődik. A pontos időpont azonban az amúgy töretlen rehabilitációs program előre­haladásától függ. Amikor minden készen áll a felújításhoz, akkor már csak a lakók kiköltöztetése van hát­ra, és átmenetileg ez az aka­dálya a munka elkezdésének a Hőgyes Endre utca 8-ban is: nincs ugyanis hova kiköltöz­A felújítást azért nem lehet elkezdeni, mert nincs hová kiköltöztetni a lakókat tetni a lakókat. Az öt épület, amelybe ezt meg lehet tenni, még nem készült el, és a sor­ban várakozik előttük még to­vábbi néhány ház is. Kedves lakók! Ne keseredje­nek el, mert egy épület felújí­tási ideje tíz hónap, s ha nem készül el időre, a beruházó napi félmillió forint kötbért köteles fizetni. Az említett öt épület közül éppen ma (áp­rilis 1-jén) adják át a Tűzoltó utca 74-et és - legfeljebb egy hónapon belül - a Berzenczey utca 30-at is munkaterület­nek. Pontos időt ugyan most sem mondhat senki, de már belátható közelségbe került a megoldás... S.K. Támogató rendezvényt szervez A rendezvény helye: Eurest étterem City Gate 2. 1092 Budapest, Köztelek u. 6. JÓZSEF ATT1LA-LAKÓTELEP VÁROSRÉSZ! ÖNKORMÁNYZATA KÖZMEGHALLGATÁST TART 2008. április 17-én, csütörtökön 17 órától a IX. Toronyház u. 3. szám alatti lakótelepi Közösségi Házban K k V terület / biztonság Vli egészségügy témakörökben várja: Szentpáli-Gavallér Csaba FESZQFE Kft. ügyvezető igazgatója Dr. Béres László IX. Kerület Rendőrkapitánya Dr. Kovács József IX. ktr. Szakrendelő Kft. ügyvezető igazgatója

Next

/
Oldalképek
Tartalom