Ferencváros, 1994 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1994. január / 1. szám

1994. JANUÁR A KERÜLET POLGÁRAINAK LAPJA IV. ÉVF. 1. SZÁM Lebukott a lakás-maffia K erületi, közérdekű ügy kapcsán gyakran köt ki az újságíró a jegyzői irodában. Az önkor­mányzati törvény ugyanis a jegyzőknek igen széles hatáskört állapít meg. Alig akad olyan jelentős kérdés, amelyben aláírási, döntési joga ne volna. Dr. Kí- gyóssy László azonban nemcsak íróasz­tala mellett ül, de nyomoz is, ha kell. Nemegyszer presszókban folytatott bi­zalmas beszélgetései lendítették ki a holtpontról azt az 1992-ben kipattant la­kásbotrányt, illetőleg annak felderítését, amely mindannyiunkban felháborodást keltett.- A lakásokkal való ügyeskedés nem vet éppen jó fényt a hivatalra, mégis arra kérem, mondja el, mi történt va­lójában.- Szerencsés helyzetben vagyok, mert egyrészt bizonyossá vált a nyomozás so­rán, hogy önkormányzati alkalmazott nem vett részt a csalás-sorozatban, más­felől, akár büszkék is lehetünk rá, hogy viszonylag gyorsan sikerült az ügy jelen­tős részét tisztázni. Köztudott, hogy ma az önkormányzati lakások jelentős részét, igen kedvező fel­tételek mellett lehet megvásárolni. En­nek mindenki nagyon örül, azok különö­sen, akik minden új rendelkezést ügyes­kedéssel kívánnak meglovagolni. 1992. nyarán - teljesen véletlenül - érdekes jogügyletre bukkantunk. Üresen állt egy kiutalásra váró lakás, amelynek nyitva felejtették az ablakát, és a galambok mindent összepiszkítottak odabenn. Ép­pen a felújítással kapcsolatosan akartunk intézkedni, amikor kiderült, hogy idő­közben a lakást valaki már megvette. Előkerestettem a régi ügyiratokat, ame­lyekből kitűnt, hogy ezt a lakást valaki­nek kiutalták - teljesen jogszerűnek tűnt -, pár napra rá az IKV József Attila la­kótelepi kirendeltsége bérleti szerződést kötött rá, az azt követő napon pedig 15%-os vételáron valaki megvette. Rövi­desen megtudtam, hogy az a személy, aki ötéves ottlakásra hivatkozva kapta meg a kiutalást, soha az életben nem járt abban, a kiutalás előtt pár nappal jelent­kezett be, és a kiutaló határozaton sze­replő polgármesteri hivatali bélyegző ha­mis. Később kiderült az is, hogy eltűnt innen egy bélyegző, csak a kolléganő nem merte bevallani. Létezett vagy léte­zik tehát egy maffia, amelynek a vezető­je pontosan tudta - még nem tudjuk, hogy honnan -, hogy melyek az üres la­kások. Keresett egy jó barátot, akinek ar­(Folytatás a 2. oldalon) i\ Nagykörúti kisfilozófiák-^Na, édesapám. Azok itt meg vannak tiporva. Lábbal tiporják. Az emberi jogokat - mondja, és karjával szélesen körbesöpör a levegő­ben. - Kérlek szépen, édesapám, két lábbal ugrálnak rajtuk - mutat a hátam mögé, mintha ott is éppen valaki tiporná a jogokat. A Kör­úton Schreiber László tett „emberi jogi sétát”. (Folytatás a 6-7. oldalon) Fotó: Cseke Csilla Ferencváros

Next

/
Oldalképek
Tartalom